Искате да разберете какви ще са следващите книги, които потенциално ще се споделят? Искате да добавите заглавие на книга, която желаете да прочетете? На линка най-долу има изследване-анкета, която ще ви даде възможността сами да предложите заглавие или да подкрепите заглавия, търсени от множество други хора. Книгите насъбрали най-много гласове са с по-голяма вероятност да са следващи споделени. Не е задължително да е така, но се добива представа какво желае и какви търсения има човек. Затова участвайте, за да не се ‘разочаровате’. Не може да знаем какво искате, без да ни го кажете, нали.!

Заповядайте тук: https://4eti.me/vote