Георги Парцалев умееше до съвършенство да концентрира върху себе си вниманието на тези, които го слушат. Той раз­казваше дори и най-незначителната история с такова вътрешно въодушевление, с такъв плам, с