Тема: Списание

Списание ”Biograph” – Брой 30 – Февруари/Март 2014

Васил Левски такъв, какъвто почти не го познаваме – като йеродякон Игнатий, който поставя религиозните ценности на първо място в революционната борба, е темата от корицата на февруарския “Биограф”. Най-голямото

Списание “Biograph” – Брой 46 – Юли2015

Характерът допринася за красотата. Той укрепява жената, когато младостта й започне да отминава. Стил на поведение, смелост, дисциплина, сила на духа, почтеност… Всичко това няма как да не те прави