Тема: Токораз Исто

Тангра – Том 2 – Ат – Токораз Исто

Начинът, по който Токораз Исто разказва своите истории, може да се нарече “живо слово” или “кинематографичен разказ”. Това помага на читателя да съпреживява всички неща, които се случват на героите:

Ятаган и Меч – част 3 – Хайдут – Токораз Исто

Отново Токораз Исто ни поставя пред толкова много факти, философия, география, традиции, обичаи, митове и легенди. Но този път те са на наша почва. Огромни познания по традиционната българска митология,