В книгата Петко Бочаров проследява собствения си живот с много човещина, стигайки до коментарите, които иска да остави. А успехът на творбата му е изненадала самия него. Бочаров кръщава книгата