Тема: Народопсихология

“Трънски разкази и Балканска сюита” – Петър Делчев

Диви, виещи, скърцащи, пулсиращи, дирещи и раздиращи, трънливи …са „Трънските разкази“ на Петър Делчев. Ужасният реализъм, примесен с иносказателността люшка читателя между обречеността на случващото се: срещу легендата, клетвата, заклинанието,