Тибетската медицина придава особено значение на следната триада: начин на живот, хранене, обличане. В съгласие с древните принципи лечителите смятат, че повечето заболявания, стига да не са в хронична форма,