okovana-svoboda-cover1Свободата има смисъл в едно саморегулиращо се общество, съставено от свободно мислещи и сътрудничещи си индивиди. Тя представлява такова висше състояние на духа, при което човек е преодолял егоистичната си природа и взима самостоятелно решения с осъзната отговорност по отношениае на самия себе си и на света, в който живее.

Това е уникална книга за начините, по които е манипулирано човечеството в глобален мащаб – политика, здравеопазване, религия и т. н. Разгледана е физиологичната основа на „промиването на мозъка” и са дадени многобройни примери.
“Пропагандата е организирано убеждаване и включва разпространението на пристрастни идеи и мнения, често чрез лъжи, заблуждаване, преувеличаване и цензура.Тя представлява предлагането на дадена гледна точка – морална, аморална или неморална, чиято крайна цел е този, към когото е насочена, да приеме доброволно гледището на пропагандатора…Когато думите се използват като оръжия, истината обикновено е първата жертва.Затова няма нищо чудно, че понятието прапаганда носи негативен смисъл.”
“Функцията на пропагандата е да привлича последователи, да опрости мислите, да представи сложните процеси, характерни за политическия и икономическия живот, в прости термини, които да подаде на улицата и да ги забие в мозъка на малкия човек.”
Целите на пропагандата се постигат, когато се манипулират страстите, инстинктите, страховете и въжделенията на хората чрез умело прилагане на комбинация от тактики. За да има успех пропагандаторът, той трябва да знае как да манипулира именно тези инстинкти и емоции, да шокира тълпата чрез тактика.

Някои от въпросите, на които ви предлага отговори, са:

 • Наистина ли светът е такъв, какъвто изглежда?
 • Защо Земята прилича на огромно бойно поле и защо непрекъснато избухват конфликти в различни точки на планетата?
 • Защо техническият прогрес не е съпроводен с духовен?
 • Свободни ли сме да мислим или някой го прави вместо нас?
 • Сами ли взимаме решения или външна сила ни ги подсказва, без да усетим?
 • Защо огромната част от хората се държи като стадо овце и покорно тръгва в посоката, в която му се покаже, независимо дали от политически лидери, религиозни водачи или военни пълководци?
 • Обществените събития и катаклизми, които се случват, плод на случайност ли са или са предварително замислени от хора, за които и не подозираме, че имат пръст в тях?

 

 Уважаеми читатели,
 Сигурно и вие като мен сте търсили, а може би и продължавате да търсите отговори на някои важни въпроси относно нашето битие. Наистина ли светът е такъв, какъвто изглежда? Защо Земята прилича на огромно бойно поле и защо непрекъснато избухват конфликти в различни точки на планетата? Защо техническият прогрес не е съпроводен с духовен? Свободни ли сме да мислим или някой го прави вместо нас? Сами ли взимаме решения или външна сила ни ги подсказва, без да усетим? Защо огромната част от хората се държи като стадо овце и покорно тръгва в посоката, в която му се покаже, независимо дали от политически лидери, религиозни водачи или военни пълноводни? Обществените събития и катаклизми, които се случват, плод на случайност ли са или са предварително замислени от хора, за които и не подозираме, че имат пръст в тях?

 Ще ви призная, че създаването на тази книга не бе никак лесно както поради разнообразието от теми, които си бях поставил за цел да разгледам, така и поради необходимостта да направя възможно най-достъпен представеният материал. Вложих огромни психически усилия, немалко финансови ресурси и обработих колосално количество литература на три езика само за няколко месеца. Трябваше да се запозная с много факти, с различни гледни точки, идеи и теории и да се опитам да представя колкото се може по-обективно това, което се случва в света около нас и с нас самите като част от него. Надявам се, до голяма степен да съм успял.

 „Окована свобода. Технология на глобалния контрол” се явява своеобразно, естествено продължение на „Световната конспирация срещу здравето”, която издадох преди няколко години и която за моя радост беше приета много добре като цяло и полезна за мнозина. Искрено се надявам и с книгата, която сега предоставям на вниманието ви, да допринеса за разширяване на вашия кръгозор.

Изясняване на някои основни понятия:

 • манипулация,
 • „промиване на мозъци”, ПР, пропаганда и др.
 • Мозък, ум, внушение – физиология на манипулацията
 • Технология на контрола – обща част
 • Методи на пропагандата ПР и ролята на „третата страна”
 • Значението на медиите за „реформиране на мисленето”
 • Манипулациите в здравеопазването
 • Религията като средство за контрол
 • Музиката като инструмент за въздействие
 • Психотронно оръдие
 • Глобализация или царство на терора?!

ЕТО НЯКОЛКО ОТКЪСА ОТ КНИГАТА:

Технология на контрола

„Събуди се, Нео. Матрицата те държи…” (от филма „Матрицата”, 1 част)

За да се осъществява успешно контрол върху отделния индивид и върху обществото като цяло, има няколко важни принципа, които се прилагат.

Първи принципДа бъдат държани масите в невежество чрез задържане или фалшифициране на информация от различен характер. Най-общо казано, хората не трябва да познават технологията на манипулацията и не трябва да знаят кои са кукловодите, дърпащи конците на политическите марионетки и режисиращи събитията зад кулисите. Истинската история на човечеството и важни открития, които биха променили в позитивен план живота на Земята, също остават скрити за обществото.

Втори принципСъзнанието на масите да бъде отклонявано от същинските проблеми по всички възможни начини. Например това се осъществява чрез осигуряване на разнообразни занимания за ума и сетивата – телевизия, радио, компютри, кино, алкохол, наркотици, порнография и др. Едно сигурно средство, чрез което се блокират духовните търсения и интелектуалното развитие и се отвлича вниманието на народа от сериозни, стратегически въпроси, е да бъде държан в мизерия и да му се създава изобилие от битови и всевъзможни други проблеми. (Това да ви изглежда познато?)

Трети принцип: Хората да бъдат манипулирани по такъв начин, че да контролират както самите себе си, така и себеподобните си. Извършва се чрез програмираните ограничения в мисленето, които са в областта на това, което можем да наречем „безопасната зона”. Извън нея са наказанията, независимо под каква форма – вербално атакуване и заклеймяване, психически тормоз, затвор, принудително психиатрично лечение, физическо унищожаване.

Използвайки именно предварително заложените в умовете на хората програми, един от най-широко и най-успешно прилаганите методи за контрол над масите е тактиката „Разделяй и владей!”. Според думите на Чомски „… Не трябва да се допуска възможността хората да се организират, защото в такъв случай те могат да се превърнат в нещо повече от зрители на действието, което им се предлага”.

Прилагайки тази техника, манипулаторите, които са многократно по-малко от контролираните, имат неограничени възможности да настройват едни срещу други различни групи хора, цели народи и дори раси и да осъществяват своята политика. Английският журналист и писател Дейвид Айк пише: „… Човешкият род е дотолкова свободен, доколкото е свободно едно стадо овце зад оградата на кошарата. Свободен да мисли така, както му кажат да мисли, и да живее така, както му кажат, че е „правилно”.

Ето още един цитат от филма „Матрицата”: „Матрицата е система, Нео. Тази система е нашият враг. Какво виждаш като се огледаш? Бизнесмени, учители, адвокати, дърводелци. Съзнанията на същите хора, които се опитваме да спасим… Трябва да го разбереш – повечето от тези хора не са готови да бъдат изключени. И много от тях са така привикнали и безнадеждно зависими от системата, че ще се борят, за да я опазят…. Съществуват полета, Нео, безкрайни полета, където хората вече не се раждат. Нас ни отглеждат. Дълго време на вярвах. И после видях полетата със собствените си очи. Опитвам се да освободя ума ти… Но аз мога само да ти покажа вратата. Ти сам трябва да минеш през нея… трябва да потиснеш всичко, Нео – страх, съмнение, неверие…”

Матрицата няма за задача да създава независимо мислещи човешки същества. Затова нас ни учат какво да мислим, а не как да мислим! Чрез всички възможни средства у нас непрекъснато се насажда чувството, че сме „жертва” на външни обстоятелства и сме подтиквани да предоставяме нашата отговорност в ръцете на друг. Така можем да бъдем контролирани ефикасно чрез различни институции и организации – политически, военни, религиозни, медицински и други.

Четвърти принципМанипулиране на съзнанието като се използват основно емоциите на хората. В ума на много хора могат да бъдат насадени различни вярвания и убеждения, след като мозъчната функция е нарочно нарушена чрез провокиран страх, гняв или възбуда. Най-честите резултати от този предизвикан смут са нарушаване на способността за критична преценка и повишена внушаемост. Затова на обществото непрекъснато се поднася „подходяща” информация за събития, които стимулират точно тези емоции.

Внушават се страх и несигурност, свързани с определени проблеми, като решенията им се натрапват отвън. Фокусът на общественото внимание целенасочено се измества от истинските причини, породили проблемите, като се предлагат неадекватни мерки за разрешаването им.

Дейвид Айк в книгата си „Най-голямата тайна” дава много точно обяснение за схемата, по която се извършва манипулацията на човечеството във всички области на живота, за да се налагат решения, които иначе биха били отхвърлени от хората като неприемливи. Той пише: „Причината, поради която ние сме контролирани не е, че не притежаваме силата да решаваме сами съдбата си, а защото отдаваме тази сила всяка минута от нашия живот. Когато се случи нещо, което не харесваме, ние търсим да обвиним някой друг. Когато възникне някакъв проблем в света, ние казваме: „Какво те ще направят за това?” При което те, които всъщност са създали тайно проблема, отговарят на това искане като предлагат „решение” – още по-голяма централизация на властта и отнемане на свободи.

Ако искате да дадете повече власт на полицията, службите за сигурност и военните, и ако искате хората сами да настояват за това, то тогава осигурявате възможности да се ширят престъпност, насилие и тероризъм и така постигането на целта ви е в кърпа вързано. След като хората започнат да изпитват страх да не бъдат обрани, нападнати или взривени, те сами ще поискат вие да им отнемете свободата, за да ги защитите от това, от което всъщност те са манипулирани да се страхуват…

Това е техниката, която аз наричам проблем – реакция – решение. Създавате проблема, стимулирайки реакцията „Нещо трябва да бъде направено” и тогава предлагате решението… Хората в състояние на страх, безсилие и отчаяние в края на краищата изключват и се превръщат в овцете, които са окуражавани да бъдат, люшкайки се по течението на живота в състояние на вцепенено подчинение…

Глобален физически контрол върху цялото население на планетата е невъзможен. Но това не е и необходимо щом като можеш да направляваш начина, по който хората да мислят и чувстват и то до положение, че те „решават” да правят това, което всъщност ти желаеш те да правят и искат да въведеш закони, които всъщност ти желаеш да въведеш. Стара пословица е, че ако искаш някой да направи нещо, накарай го да повярва, че това е негова идея. Човечеството е с контролиран ум и не е много по-осъзнато от един зомби…”

Международните банкери и наднационални корпорации са експерти по създаването на психо-епидемии и с помощта на политическите марионетки и подчинената им медийна машина имат възможността да предизвикат каквато и да е криза – независимо дали в областта на икономиката, селското стопанство или здравеопазването и след това да наложат решението, което предварително са планирали, че трябва да бъде прието от обществото.

Пети принципПромените, които се налагат да се правят на стъпки. Използва се техниката на сварената жаба (когато една жаба се сложи в съд с гореща вода, тя веднага ще изскочи от него, но ако се пусне в съд със студена вода и постепенно започне да се подгрява, жабата ще се свари, без да се усети). Когато се въвеждат нежелани от хората недемократични закони, това се осъществява почти незабелязано и поетапно, така че масите лека-полека да свикнат, докато накрая не разберат твърде късно, че са „сварени”. А като имаме предвид и многобройните способи за отклоняване на вниманието на обществеността, не е чудно, че „елитът” успява в своите планове.

………………………

Трудно е да бъдат манипулирани образовани хора. Затова, за да има колкото се може по-малко такива, образованието, което се предлага в училищата и университетите е превърнато в система за индоктриниране. Периметърът на получаваните знания е силно стеснен в рамките на съответните специалности, а всичко останало се преподава като най-обща култура, без изобщо да става дума за силите, които действат в обществото и тласкат развитието му в определена посока.

Властта върху съзнанието на младите е основен фактор за контрол над света. Истинското образование не би трябвало да пълни главите на децата с клишета и ненужна и невярна информация, а да ги научи да мислят критично, да изследват непредубедено това, което се случва в живота и да развива творческите им способности без ограничения.

Дейвид Айк пише: „Нашите деца не се образоват. Те се индоктринират. У тях се насаждат доктрини, идеи или мнения… Системата до голяма степен контролира онова, на което се учат подрастващите, как ги учат и в какво да вярват… Образованието, поне в неговия западен вариант, има за цел да създава фураж за системата… Неговата роля е да произвежда роботи, които да запълват работните места и да избива от умовете на младите хора всяка мисъл за бунт срещу статуквото… хората трябва да бъдат приучени и подготвени да пасват на системата…”

В едно интервю във вестник „Монитор” от 18.09.2000 г. озаглавено „Оцеляването на народа ни е поставено на карта” покойният вече Николай Хайтов разяснява манипулациите в сферата на образованието у нас: „Действията на евроатлантическата общност изглежда не предполагат съществуването на България като суверенна страна или поне на този народ в тази територия. Това проличава и от факта, че никъде другаде в Югоизточна Европа нямаше такава жестока метла срещу заварената култура, както в България…

Ще дам пример с един договор между Световната банка и България. Когато се разискваше отпускането на 400 млн. долара за образованието ни, аз се снабдих с условията, писах по този повод и статия. Световната банка даваше тези 400 млн. долара при условие, че 60% от тях ще изразходват по свое усмотрение, възлагайки проекти на свои хора. Фактически те си ги задържат. Останалите 40% беше предвидено да се разпределят от Министерството на образованието за проекти. Но в замяна на това от Световната банка си запазват правото да одобряват учебниците и статута на цялото ни образование…

В споразумението имаше нещо потресаващо: условието, че не може по законодателен път да се променя това споразумение. Световната банка следователно се поставя над законите на България! Така тя взе под аренда цялото ни образование, а и Министерството на културата отдавна вече е купено по друга линия. Ето как младото поколение попада изцяло в ръцете на Световната банка и тя ще го възпитава чрез училището така, че да заличат у тези млади хора и последния остатък от национално съзнание.При тази телевизия след 10-15 години няма да има млад човек на 15 г., който да усеща, че е българин…

Ето тази политика наричам пагубна за нас, преднамереното, целенасоченото унищожаване на българската самобитност и култура. Капак е изказването на оня професор австриец, който иска да наложи да си сменим азбуката. Как реагира Министерството на културата? Никак. Сега го е казал този, утре щу го повтори трети, ще стане шлагер, накрая ще си го включат в плана на Народното събрание и един ден току-виж ударили сатъра на кирилицата… И така ще се стопим без война, „цивилизовано”.

Колко ли българи имат идея за този меморандум на Световната банка, отнасящ се до нашето образование?!

………………..

Целенасоченото фалшифициране на историята в локален и глобален план и поддържането на определени заблуди в тази област е мощно средство за манипулиране на обществото.

Когато притежаваш пълен контрол върху образователната система и медиите, а много от хората на науката са конформисти, това никак не е трудно да бъде осъществено. Както кратко, но точно го е описал Дж. Оруел в книгата си „1984”: „Който контролира миналото, контролира бъдещето. Който контролира настоящето, контролира миналото!”

От 15 Септември 2006 г. часовете по история (в България) са намалени с 25%, като в следващите 3 години тази програма засегна учениците между 5-ти и 7-ми клас. Децата ще минават материал, обхващащ над 60 века само за час и половина седмично.

………………..

Официалната наука е един от начините за контролиране на обществото. Като цяло тя е материалистично насочена, едностранчива и тесногръда. Във всички отрасли на научното познание има укриване на информация и не се дава възможност да бъдат приложени открития, с чиято помощ би се променил животът на човечеството – например изобретения, които могат да осигурят изобилие от енергия с ниска себестойност за всякакви нужди или ефикасни лечебни методи, които не изискват приложението на синтетични медикаменти.

…………………

Завършвам с още един цитат от Дейвид Айк: „Един от най-големите митове, познати на човешката раса е, че политиците имат власт. Това просто не е истина. Как могат 365 члена на британския парламент да имат власт на население от около 57 милиона? Или президентът да има власт над 250 милиона американци? Не може. Тяхната единствена власт е в убеждението ни, че имат власт…

Към края на британското управление в Индия, Ганди казал на колониалното правителство: „100 000 англичани не могат да контролират 300 милиона индийци, ако тези индийци не им сътрудничат”. От това изречение можете да разберете кой притежава истинската власт. Тя е в нас, в масата хора, а не в правителства, армии, индустриални конгломерати… те само привидно имат власт, заради апатията и втълпеното у роботите…”

Има ли решение? Винаги има, но в случая прилагането му на практика е доста трудно нещо, дори непосилно за повечето жители на планетата. Трудно е, защото изисква преоценка на светогледа, изоставяне на „сигурните” стереотипи в миналото, промяна в начина на разсъждаване и на живот.

Само с осъзнаване, безусловна обич и непреклонна воля можем да се избавим от затвора, в който сами сме се оковали и да осуетим действието на тъмните сили върху нашето съзнание.

Със своето мислене и действия хората съвкупно създават реалността, в която живеят. За да я променят и за да направят Земята по-добро място за съществуване е важно не само да сме наясно със скритите механизми, които движат обществото, но и да проявят желание и готовност за тяхното разглобяване и реформиране.

Докато не спрем да се самозалъгваме и не отворим очите си за това, което става около нас, докато търпим демагогията, корупцията и популизма на политиците, докато се примиряваме с престъпността и беззаконието, докато отдаваме предпочитание на сляпата вяра пред здравия разум, докато позволяваме на „елита” да режисира и манипулира събитията и докато продължаваме да сме „изумено стадо”, не можем да бъдем свободни.

Утре започва от днес, затова не отлагайте промяната!

Download/Свалете “Окована Свобода на Д-р Атанас Гълъбов” само във ВСЯКАКВИ ФОРМАТИ от тук