„Чувството е тайната“ (1944 г.) е много малка книга, но с голяма сила, провокираща мисълта – базирана е изключително и само на личните преживявания на автора. Мислите ви имат силата да формират живота ви, да конструират вашата реалност и в край­на сметка да ограничат или разширят истинския ви потенциал.
Книгата обяснява как нашите мисли и чувства определят как израстваме и какво постигаме, изследва силата на нашите емоции и как те оформят реалността ни. Ние имаме силата да променим обстоятел­ствата, здравето и целта на живота си.
Това е книга, която учи как да използваме чувствата си като инстру­мент за създаване на живота, който желаем. Кратко и ясно показва на читателите как бързо да постигнат целите си, разкривайки дълбоката връзка между съзнанието и реалността, между съзнателните и под­съзнателните предпоставки за изграж­дането ѝ. Авторът предлага метод за използване на вашите мисли и емоции, като ви помага да пре­дефинирате разбирането си за собственото си съществуване – и да про­мените живота си. „Чувството е тайната“ е практическа пътна карта за използване на силата на въображението за създаване на реалността, в която искаме да живеем.
В тази малка книга Невил Годард прави интересен паралел и ориги­нално тълкуване на кратки текстове от Библията, доказ­вай­ки, че това, което ни казва в книгата си, вече е казано много отдав­на. Тази малка книга носи в себе си дълбока мъдрост.
За кого е „Чувството е тайната“? За всеки, който търси себе си и се стреми към лично израстване, както и за философи и тео­лози, които се интересуват от пресечната точка между духовността и науката.
“Чувството е тайната” създава усещането, че всичко написано по те­мата след тази книга сякаш е стъпило именно върху нея. Тя сякаш свенливо повдига завесата към една бездънна реалност, в която всеки, опитващ се да открие истината за живота, би се потопил с усещане за без начало и без край. Невил Годард излага идеята, че трябва да действате така, сякаш вече сте получили това, което искате. Това означава да си го представите мислено и да го почувствате силно емоционално. Емоцията притежава голяма сила и ви позволява да съсредоточите енергията си. Именно тази енергия ще ви позволи да видите пътищата и възможностите за постигане на целите си.
Книгите на Невил Годард не са превеждани на български език. „Чувството е тайната“ е първата книга фен превод на Невил Годард, която се предлага на българските читатели през платформата на https://4eti.me

Чрез въображението си ние сами създаваме собствената си реалност. Ако искате да промените нещо в живота си, правите го чрез ново въображаемо преживяване. Но само въображение не е достатъчно. Нужно е да направите още две неща: да почувствате крайния резултат и да го почувствате като вече случил се.

“Точно в този момент играеш роля. Можеш да я промениш, ако не я харесваш. Може да влезеш в ролята на човек, по-богат от този, който играеше преди двайсет и четири часа. Това е само роля и тя е твоя, стига да я поискаш.”
Невил Годард

“Светът е огледало, в което всеки вижда своето отражение, а възприемането обратно на това отражения кардинално определя живота ти”

“Шансът или случайността не са отговорни за нещата, които ви се случват, нито пък предопределената съдба е причината за вашето щастие или нещастие. Вашите подсъзнателни впечатления определят условията на вашия свят. Подсъзнанието не е избирателно; то е безлично и не зачита хората. Подсъзнанието не се интересува от истинността или лъжливостта на вашите чувства. То винаги приема за вярно това, което чувствате, че е вярно. Чувството е съгласието на подсъзнанието с истинността на това, което е обявено за вярно. Благодарение на това качество на подсъзнанието за човека няма нищо невъзможно. Всичко, което умът на човека може да възприеме и почувства като истина, подсъзнанието може и трябва да обективира. Чувствата ви създават модела, от който е изграден вашият свят, и промяната на чувствата е промяна на модела.”
Невил Годард

“Идеите се натрапват на подсъзнанието чрез чувствата. Нито една идея не може да бъде внушена на подсъзнанието, докато не бъде почувствана, но веднъж почувствана – независимо дали е добра, лоша или безразлична – тя трябва да бъде изразена. Чувството е единственото средство, чрез което идеите се предават на подсъзнанието. Ето защо човек, който не контролира чувствата си, може лесно да впечатли подсъзнанието с нежелани състояния. Под контрол на чувствата не се разбира ограничаване или потискане на чувствата, а по-скоро дисциплиниране на себе си да си представяте и да се забавлявате само с такива чувства, които допринасят за вашето щастие. Контролът върху чувствата ви е от голямо значение за пълноценния и щастлив живот.”
— Невил Годард, “Чувството е тайната”

“Съзнанието е единствената реалност – не в преносен, а в действителен смисъл. За по-голяма яснота тази реалност може да бъде оприличена на поток, който е разделен на две части – съзнателна и подсъзнателна. За да може интелигентно да се оперира със закона за съзнанието, е необходимо да се разбере връзката между съзнанието и подсъзнанието. Съзнанието е лично и избирателно; подсъзнанието е безлично и неселективно. Съзнанието е царството на следствието; подсъзнанието е царството на причината. Тези два аспекта са мъжкото и женското разделение на съзнанието. Съзнанието е мъжко; подсъзнанието е женско. Съзнанието генерира идеи и внушава тези идеи на подсъзнанието; подсъзнанието приема идеите и им придава форма и израз. По силата на този закон – първо зараждане на идея и след това налагане на замислената идея на подсъзнанието – всички неща се развиват от съзнанието.”
— Невил Годард, “Чувството е тайната”

“Разликата между ЧУВСТВАНЕТО на себе си в действие, тук и сега, и визуализирането на себе си в действие, сякаш сте на екрана на кинофилм, е разликата между успеха и провала.”
— Невил Годард

“Престанете да се опитвате да променяте света, защото той е само огледало. Опитът на човека да промени света със сила е също толкова безплоден, колкото да счупи огледало с надеждата да промени лицето си. Оставете огледалото и променете лицето си. Оставете света на мира и променете представите си за себе си. Тогава отражението ще бъде задоволително.”
— Невил Годард, “Твоята вяра е твоето щастие”

“Познавате едно нещо умствено, като го гледате отвън, като го сравнявате с други неща, като го анализирате и определяте; докато можете да познаете едно нещо духовно само като се превърнете в него. Трябва да бъдете самото нещо, а не просто да говорите за него или да го гледате.”
— Невил Годард, “Силата на осъзнаването”

“АЗ СЪМ богат, беден, здрав, болен, свободен, ограничен” – това са първо впечатления или състояния, които се усещат, преди да се превърнат във видими изрази. Вашият свят е обективираното ви съзнание. Не губете време да се опитвате да промените външното; променете вътрешното или впечатлението; и външното или изражението ще се погрижи за себе си. Когато истината за това твърдение ви осени, ще разберете, че сте намерили изгубената дума или ключа за всяка врата. АЗ СЪМ (твоето съзнание) е вълшебната изгубена дума, която е станала плът по подобие на това, което съзнавате, че сте. Човек живее в свят, който не е нищо повече или по-малко от неговото обективирано съзнание.”
— Невил Годард, “Твоята вяра е твоят късмет”

“Знаците винаги следват. Никога не предхождат.”
— Невил Годард

“Светът се движи с необходимост без специални мотиви. Под това се разбира, че той няма собствен мотив, а е подложен на необходимостта да прояви вашата концепция, подредбата на вашия ум, а вашият ум винаги е подреден по образа на всичко, в което вярвате и което приемате за вярно.”
— Невил Годард, “Силата на осъзнаването”

“”Въображението не е нищо повече от сетивни състояния. Научете се да надхвърляте идеята, като усещате нейната реалност. Вашето въображение сте самият ВИЕ, а светът, какъвто го вижда вашето въображение, е истинският свят.
Вярваш в Бог? Само да можеше да повярваш и във въображението си…
Пробуденото въображение работи с определена цел. То създава и съхранява желаното и преобразува или унищожава нежеланото.”
Това издигане се постига чрез утвърждаване, че вече сме това, което искаме да бъдем; чрез приемане на усещането за изпълнено желание. Драмата на живота е психологическа драма, която осъществяваме по-скоро чрез нашите нагласи, отколкото чрез нашите действия. Тъй като животът ви се определя от вашите предположения, вие сте принудени да признаете факта, че сте или роб на вашите предположения, или техен господар. От сегашното ни положение няма спасение, освен чрез радикална психологическа трансформация. Да станете господар на своите предположения е ключът към невиждана свобода и щастие. Всичко зависи от отношението ни към самите нас. Това, което не искаме да утвърдим като вярно за себе си, няма да се развие в живота ни.”
— Невил Годард

Драмата на живота е психологическа драма, в която всички условия, обстоятелства и събития в живота ви се случват благодарение на вашите предположения и нагласи.
— Невил Годард, “Силата на осъзнаването”

“Поради вашата вяра във външните неща вие мислите, че имате сила в тях, като прехвърляте силата, която сте, на външното нещо. Осъзнайте, че вие самите сте силата, която погрешно сте предали на външните условия.”
— Невил Годард

“Основната заблуда на човека е убеждението му, че съществуват причини, различни от собственото му състояние на съзнание.”
— Невил Годард

“Научете се да се отърсвате от това, което светът смята за единствена реалност.”
— Невил Годард

“Издигате се на по-високо ниво на съзнание, като отвличате вниманието си от настоящите си ограничения и го насочвате към това, което желаете да бъдете.”
— Невил Годард

 


Съдържание

Предговор
Първа глава. ЗАКОНЪТ И НЕГОВОТО ДЕЙСТВИЕ
Втора глава. СЪН
Трета глава. МОЛИТВА
Четвърта глава. ЧУВСТВО
За автора
Библиография


За автора

 

Невил Годард е четвъртото от десет деца, роден на 19 февруари 1905 г. в Барбадос, Британска Западна Индия. На 17-годишна въз­раст заминава за Ню Йорк, където учи драма и започва театралната си кариера като танцьор в Ню Йорк. Духовните си занимания за­почва с наставничеството на етиопски равин на име Абдула, при когото се запознава с Кабала и учи иврит. Невил Годард е натура­лизиран като гражданин на САЩ, а по-късно получава и британско гражданство. В Англия, докато е на турне с танцовата си компания, той проявява интерес към метафизиката благодарение на срещата си с шотландеца Артър Бегби, който го въвежда в света на пси­хич­ните изследвания. След завръщането си в САЩ, Годард се свързва с местното розенкройцерско дружество и започва да изнася лекции в Ню Йорк. По-късно се установява в Лос Андже­лис, където в началото на 50-те години започва да изнася лекции на религиозна тема в The Town Hall. По-късно започва участие в телевизионно предаване по Channel 11 Studios на Телевизия Лос Анджелис, където се излъчват 26 негови предавания, свързани с езотерика и библейски езотеризъм, с аудитория от над 300 000 зрители. През 60-те и началото на 70-те години повечето си лекции изнася в Лос Анджелис, Сан Франциско и Маями.

Невил Годард е духовен учител и автор, известен с пионерската си работа върху силата на ума при формирането на реалността. Неговите забележителни книги продължават да вдъхновяват без­брой хора в техните духовни търсения.

Според Дж. Уолтън (автор, етик и религиозен учен, президент на Принстънската теологична семинария и декан на Факултета по богословие на университета Уейк Форест) Невид Годард оказва силно влияние върху дейността на Фредерик Айкеренкотер (известен като преподобния Айк), който признава, че в неговите теории са залегнали идеите на Годард. Ронда Бърн и Уейн Дайър споделят, че Годард е оформил техните възгледи, залегнали в произведенията им. Бившата съпруга и на Карлос Кастанеда и негов биограф, Маргарет Кастанеда го запознава с идеите на Го­дард, които намират отражение в творчеството на световно­извест­ния писател.
Годард има два брака с по едно дете от всеки брак. Почива на 1 октомври 1972 г., на 67-годишна възраст.
Трудовете на Невил Годард са събрани в книги, лекции и аудио записи на английски език, които могат да се намерят в мрежата.


Линк към книгата:

Свалете от Яндиск книгата “Чувството е тайната” на Невил Годард от тук
или
Свалете от Мега книгата “Чувството е тайната” на Невил Годард от тук