Misleshtia 4ovek - frontКолкото по-спокойни ставаме, толкова по-големи са успехът, влиянието, силата ни за добро.

Спокойствието на ума е един от красивите драгоценни камъни на мъдростта. То е резултат от дълги и търпеливи усилия за самоконтрол. Наличието му издава зрялост и нещо повече от обикновено познаване на законите и механизмите на мисълта.

Ние постигаме спокойствие, когато започнем да се осъзнаваме като мисловно развиващи се същества. Когато стигнем до това знание, ние възприемаме всички останали хора като резултат от мислите им и разбираме все по-ясно вътрешните връзки на нещата по закона за причината и следствието. Тогава преставаме да се тюхкаме, да роптаем, да се тревожим и скърбим и оставаме уравновесени, стабилни, спокойни.

Хората, които са спокойни, след като са се научили да се владеят, знаят как да се отнасят и настройват към другите; а тези, другите, на свой ред, почитат духовната сила на спокойните хора и чувстват, че могат да се учат от тях и да разчитат на тях.

Колкото по-спокойни ставаме, толкова по-големи са успехът, влиянието, силата ни за добро. Дори най-обикновен продавач, например, ще установи, че работата му върви по-добре, когато овладее по-голям самоконтрол и хладнокръвие, защото клиентите винаги предпочитат да търгуват с хора, чийто маниер е приятен и спокоен.

Силните, спокойни хора винаги са обичани и уважавани. Те са като дървета, хвърлящи дебела сянка над жадна земя, или пазеща завет скала в морска буря.

Кой не обича спокойното сърце, благия, уравновесен живот? Няма значение дали вали или грее слънце, какви промени настъпват при носителите на тези блажени качества, защото те остават добри, приятни и спокойни. Тази изтънчена черта на характера, която наричаме уравновесеност, е последният урок на нашата култура; това е цветът на живота, плодът на душата. Тя е скъпоценна като мъдростта и по-желана от златото — да, дори най- чистото злато. Колко жалък изглежда обикновеният ламтеж за пари пред уравновесения живот – живот сред океана на истината, недосегаем за бурите, във вечно спокойствие!

Колко хора познаваме, които вгорчават живота си; развалят всичко, което е приятно и красиво, със сприхавия си нрав; разклащат уравновесеността на характера си и създават лоши чувства! Основателен въпрос е дали огромното мнозинство от хората не развалят живота и не помрачават щастието си с липса на разум и самоконтрол. Колко малко от онези, които срещаме, притежават този вътрешен баланс, тази фина уравновесеност, типична за завършения характер!

Да, човечеството кипи от неконтролиран гняв, бушува от неуправляема скръб, терзае се от тревога и съмнение. Само истински мъдрите, чиито мисли са контролирани и пречистени, обуздават ветровете и бурите на душата.

Вие, лутащи се в бурята души, които и да сте, при каквито и условия да живеете, знайте следното:

В океана на живота островите на благоденствието се усмихват и слънчевият бряг на идеала ви ви чака. Дръжте здраво руля на мисълта!

В кораба на душата ви Капитанът си почива – той е заспал; събудете го!

Самоконтролът е сила; правилната мисъл е власт; спокойствието е мощ.

Кажете на сърцето си: „Мълчи! Утихни!“

СВАЛЕТЕ КНИГАТА В РАЗЛИЧНИ ФОРМАТИ ОТ ТУК!

СВАЛИ/DOWNLOAD

Свалете си ‘Мислещия човек’ оттук