Историята за крал Артур, описана в тази книга, не е плод на авторска измислица. Тя е резултат от най-новите научни разкрития, изследвания и проучвания в областта. Освен това е черпена информация от древните текстове, легенди и саги, върху които се гради легендата за крал Артур. Днес се знае, че Артур е бил истински владетел от V век (може би Риотамус), а не е измислен крал от Х-ХII век, както е описван в рицарски­те романи. В книгите на Токораз Исто е разказана „българска­та следа“ в историята на Артур. Те се базират на исторически факти и новопоявилите се данни от археологически разкопки, направени в последните години в Британия. Тази книга ще допадне на хората, които се интересуват от българска исто­рия, но ще се хареса и на почитателите на крал Артур, защото легендите за него оживяват пред очите ни. Книгата описва рицарското съсловие от ранното Средновековие, тя предава дълбочина на известните ни разкази, обединява ги и помага да бъдат осмислени по нов, неподозиран и изненадващ начин. Предлага алтернативна гледна точка, която в много отноше­ния противоречи на досегашните романи за крал Артур, но в същото време ги обогатява и осветлява.

Историята на Авитохол се пренася в Британия, където той продължава да се бори за своята мечта да създаде България, да изпълни мисията си на българин. Докато четете тази книга, ще можете да погледнете на света през неговите очи, ще дос­тигнете до края на неговото житейско и духовно пътешест­вие, ще се запознаете е Артур, с рицарите на Кръглата маса, ще участвате в борбата на феята Моргана и Владетелката на Езерото – Нимуе, ще се борите е Дракона, ще въртите Екскалибур, ще се скитате заедно е Мерлин из свещения дъбов лес на келтите-друиди – Бресилиан, ще видите искрящия под лъчите на слънцето Камелот, ще пиете от Светия Граал, ще се промъквате из мъглите на Авалон, ще се носите на крилете на свещените гарвани, ще препускате редом е Ланселот, ще видите как се създава Велика Британия, за да разберете какво е България…!

Ако желаете да разберете по-добре историята, описана в петтомния роман „Артур“ на Токораз Исто, и да вникнете в нейната дълбочина, желателно е преди това да сте прочели историческата сага „Тангра“, чието продължение е „Артур“.


След романа „Тангра“, приключението и животът на Авитохол се пренасят в Британия, по земите на келтите-друиди. Ще научите защо някои автори твърдят за Артур, че е крал на сарматите (българите), каква е връзката между владетелския род, съз­дал Британия – Пендрагон, и рода на българските кане – Дуло, какво е общо­то между рицарите на кръглата маса и „хранените хора“, кой е мечът на всич­ки владетели – Екскалибур.

В романите си „Ятаган и Меч“, „Тангра“, „Артур“ и „България“ авторът разказва живата българска история. Токораз Исто е един­ственият български писател, който разкрива в дълбочина истината за древната българска религия – тангризма. В книгите е описана скритата, премълчавана и често манипулирана наша история, но не по скучния и недостъпен начин, използван в училищата и от истори­ческата ни наука. Авторът ни отвежда във времена на слава и умело успява да ни накара да се влюбим в историята ни.

Петлогията „Ятаган и Меч“ е най-голямото изследване на еничарския корпус правено досега. Еничарите, кои са те? Какви са били българите еничари? Изследване на считаните за най-добри воини в света. Това е книга за родовата памет на българите. Книга която, ако прочетете, никога няма да забравите.

Романът „Тангра“ на Токораз Исто е най-големият исторически проект писан в България. Той е плод на многогодишни проучвания и изследвания на автора не само върху българската, а и върху све­товната история. Запознайте се с живота на първия български ювиги кан Авитохол. Научете тайната, която се крие зад името на леген­дарния владетел Атила, от когото са се страхували всички народи. Тайна, която е била пазена толкова дълбоко, че никой не е посмял да произнесе и която има връзка с българите.

В поредицата „Артур“ приключението и животът на Авитохол този път се пренасят в Британия, по земите на келтите-друиди. Ще научите защо някои автори твърдят за Артур, че е крал на сарматите (българи­те), от владетелския род Дуло, каква е връзката на рицарите на кръглата маса с тиуните и „хранените хора“ на българските кане, кой е мечът на всички владетели Ескалибур.

В сагата „България“ Токораз Исто проследява отношенията между българския владетелски род Дуло и останалите родове, предвождани от Вокил. Разказва за саможертвите и величието на Дуло, заслугите му за създаване и запазване на България, но и за предателствата, кои­то извършват спрямо българската кауза. Днес ние малко знаем за ло­ялността на кавканския род Вокил, как те заемали престола, но не се възползвали от властта, а чакали владетеля от Дуло, който отново ще възвърне величието на България.


Съдържание

ПРЕДГОВОР
I част. МОРЕТО
I глава БУРЯТА
II глава ВЪЛНАТА
III глава КРАХЪТ
IV глава БЕЗДНАТА
V глава НА БРЕГА

II част. ГОРАТА
I глава СВИНАРЯТ
II глава ПЪРСИФАЛ
III глава АРТУР
IV глава БРЕСИЛИАН
V глава ЕКСКАЛИБУР
VI глава МЕЧЪТ
VII глава СЪЮЗНИКЪТ
VIII глава САНДЪКЪТ
IX глава КАМАТА

III част. КОРНУОЛ
I глава ТЕРАБИЛ
II глава ТИНТАЖЕЛ
III глава СМЪРТТА НА ГОРЛОЙС
IV глава ТРАУРНАТА ПРОЦЕСИЯ
V глава В ПОКОИТЕ НА ХЕРЦОГИНЯТА
VI глава СТЪЛКНОВЕНИЕТО
VII глава ГОДЕЖЪТ
VIII глава ДИНАДАН
IX глава МОРХОЛТ
X глава ЛИОНЕС
XI глава ФРОСИН
XII глава МАГЬОСНИЧЕСКАТА БИТКА

IV част. СВАТБАТА НА КРАЛ УТЕР ПЕНДРАГОН И ЛЕЙДИ ИГРЕЙН
I глава ПОДГОТОВКАТА
II глава ЦЕРЕМОНИЯТА
III глава НАПАДЕНИЕТО
IV глава СВАТБАТА
V глава РИЦАРСКИЯТ ТУРНИР
VI глава БИТКИТЕ
VII глава ВЕЧЕРТА
VIII глава ПЕЩЕРАТА НА МЕРЛИН
IX глава БЪЛГАРСКАТА МИЗА
X глава ОРАКУЛЪТ
XI глава ВИДЕНИЕТО
XII глава РИЦАРЯТ БЕЗ МЕЧ
ХIII глава ТУРНИРЪТ ПРОДЪЛЖАВА
XIV глава ХОЛМГАНГ
XV глава КРАЯТ НА БИТКАТА
XVI глава ОСТРОВ СВЕТИ САМСОН

V част. ИЗУМРУДЕНИЯТ ОСТРОВ
I глава ПЪТУВАНЕТО
II глава КОШМАР ИЛИ ПРОРОЧЕСТВО
III глава КОРК
IV глава ЛОДКАТА
V глава ТАРА

Карти
ГЛАВНИ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА В РОМАНА


За авторa

Ренсей Стоян Цветкашки е създател и Старши инструктор на българското бойно изкуство Да Дао.
Роден 1968 г. в гр. Асеновград. Живее и тренира в гр. Пловдив. Преди Да Дао се е занимвал 9 години с джудо, тренирал е лека атлетика и хандбал. Създател на първата група по Да Дао от 1985 г. , оттогава е и неин ръководител. Ренсей Стоян Цветкашки е главен редактор на вестник и списание „Бойни изкуства“, главен редактор на специализираното издателство за бойни изкуства „Оренда“.
Ренсей Стоян Цветкашки се увлича от екстремни спортове, военната си служба отбива като парашутист. Господин Цветкашки е участник в множество битки и турнири, участвал е в битки с бойци в почти всички правилници. Шампион на Да Дао за 1993 г.
Ренсей Стоян Цветкашки е участвал в множество демонстрации на бойните изкуства. Демонстрациите, които той прави, не се изпълняват от други майстори или са демонстрирани за пръв път от него. Ренсеят притежава уникален стил на демонстриране на стила Да Дао, всички негови демонстрации са майсторски и се градят върху многo тренировки, а не върху измама и трикове.
На читателите Стоян Цветкашки е познат под псевдонима Токораз Исто и пише книги предимнов областа на българската история. Негови са поредиците „Ятаган и меч“, „Тангра“, „Артур“ и „България“


Линк към книгата:

Свалете от Яндиск  книгата “Екскалибур. Том 1” на Токораз Исто от тук
или
Свалете от Мега книгата “Екскалибур. Том 1” на Токораз Исто от тук