Как работи умът на гениите, какво е креативността и как визионерските идеи стават реалност? „Иноваторите“ ни запознава с вълнуващия живот на гениите, създали компютрите и интернет. Всичко започва с графиня Ада Лъвлейс, дъщерята на лорд Байрон, която става първият програмист още през ХIХ век, и продължава с впечатляващи личности като Ванивър Буш, Алан Тюринг, Джон фон Нойман, Джон Ликлайдър, Дъг Енгелбърт, Джон Атанасов, Робърт Нойс, Бил Гейтс, Стив Возняк, Стив Джобс, Тим Бърнърс-Лий и Лари Пейдж. Дълбокият личен интерес на Айзъксън към разглежданата тема прави разказа за постепенното развитие на 10-те най-съществени иновации на цифровата ера почти кинематографичен и изключително вълнуващ. Книгата надниква в мислите на иноваторите, разкрива защо те са толкова изобретателни и показва как способността им да си сътрудничат ги прави още по-успешни. В наши дни иновациите, креативността и съвместната работа са ключът към успеха във всяко начинание, а „Иноваторите“ показва какъв път е извървян, за да се стигне до тази истина. Потопил се за няколко години в житейските истории на тези гениални изобретатели, Айзъксън майсторски разкрива как в екип, където приоритет са познанията, творческият размах и споделянето на идеи, се раждат великите откриватели и артистите на бъдещето, потвърждавайки думите на гениалния Стив Джобс, че „иновацията разграничава лидера от последователя“.


Компютрите и интернет са сред най-важните изобретения на нашето време, но малцина знаят кой ги е създал. Те не са измислени в някоя мансарда или гараж от самотни изобретатели, достойни за корицата на списание или да се наредят в един пантеон с Едисон, Бел и Морз. Точно обратното, повечето нововъведения в цифровата епоха са направени в екип. В този процес са участвали голям брой забележителни личности, някои от тях – изключително находчиви и дори неколцина истински гении. Това е историята на тези пионери, хакери, изобретатели и предприемачи – кои са те, как са работили умовете им и кое ги е направило толкова креативни. Освен това е разказ как са си сътрудничили и защо способността им да работят в екип ги е направила още по-креативни.
Историята на съвместната им работа е важна, защото рядко си даваме сметка колко важно е това умение за новаторството. Има премного книги, посветени на хора, които ние, биографите, описваме или митологизираме като самотни изобретатели. Аз самият съм писал такива. Потърсете в „Амазон“ фразата „човекът, който изобрети“ и ще попаднете на около 2000 книги. Но разполагаме с много по-малко разкази за съвместната съзидателност, която е по-важна, ако искаме да разберем как действа съвременната технологична революция. И също може би, по-интересна.
В наши дни говорим толкова много за иновации, че тази дума вече се е превърнала в клише без ясно значение. Затова настоящата книга цели да покаже как стават иновациите в действителност. Как най-находчивите иноватори на нашето време превръщат налудничави идеи в реалност? Спрял съм се на десетина от най-значимите открития на цифровата епоха и хората, които са ги направили. Какво е допринесло за творческите им прозрения? Какви качества са се оказали най-полезни? Как са работили и как са си сътрудничили? Защо някои са успели, а други – не?
Освен това разглеждам социалните и културните сили, които създават средата за иновации. За раждането на цифровата епоха това включва една изследователска екосистема, поддържана с държавно финансиране и управлявана в сътрудничество между военните, индустрията и науката. Тази среда влиза във взаимодействие с неорганизирана общност от местни активисти, хипари комунари, домашни майстори-любители и самоуки хакери, повечето от които се отнасят с подозрение към централизираната власт.
Може да се пише с различни акценти на всеки от тези фактори. Един пример е изобретяването на „Mark I от „Харвард“/Ай Би Ем – първият голям електромеханичен компютър. Една от програмистите му, Грейс Хопър, разказва неговата история, като поставя акцента върху първоначалния му създател, Хауард Ейкън. Ай Би Ем контрира с друга книга, като описва своите екипи от никому неизвестни инженери, от броячи до оператори на перфокарти, които са допринесли за кумулативните иновации, залегнали в машината. В този дух, въпросът дали акцентът трябва да се постави върху великите личности, или върху културните течения, отдавна е тема на спорове. В средата на ХIХ век Томас Карлайл заявява, че „историята не е нищо друго освен биографията на велики мъже“, а Хърбърт Спенсър отговаря с теория за ролята на обществените сили. Учени и участници често се разминават в разбиранията си за този баланс. „Като професор мислех, че историята се движи от безлични сили – казва Хенри Кисинджър пред журналисти по време на една от мисиите си в Близкия изток през 70-те години на XX век. – Но когато видиш нещата на практика, разбираш какво значение имат личностите.“ При иновациите на цифровата епоха, както при миротворческите мисии в Близкия изток, действат най-различни личностни, културни и исторически сили и в тази книга съм се опитал да ги събера в обща картина.
Интернет поначало е създаден за улесняване на сътрудничеството. За разлика от него персоналните компютри, особено домашните, са замислени като инструменти за индивидуална креативност. В продължение на повече от десетилетие, започвайки от 70-те, мрежите и домашните компютри се развиват независимо едни от други. Пътищата им започват да се пресичат едва в края на 80-те, с възникването на модемите, онлайн услугите и световната мрежа. Точно както съчетаването между парната машина и механичните процеси дава тласък на индустриалната революция, комбинирането на компютрите и компютърните мрежи довежда до цифровата революция, позволяваща на всеки да създава, разпространява и намира всякаква информация навсякъде.
Специалистите по история на науката понякога се въздържат да наричат периодите на големи промени „революции“, защото предпочитат да гледат на човешкия напредък като на еволюционен процес. „Няма такова нещо като научна революция и тази книга е за това“ – сприхаво започва един свой труд харвардският професор Стивън Шарпин. Един начин, по който Шарпин избягва своето полушеговито противоречие, е, като описва как главните действащи лица през споменатия период „енергично изказват мнението“, че са част от революция. „Нашето чувство за извършващи се радикални промени идва до голяма степен от тях.“
Също като тях, днес мнозинството хора имат усещането, че цифровите успехи през последния половин век преобразяват, може би дори по революционен начин, нашия живот. Спомням си въодушевлението, с което се посрещаше всяко ново изобретение. Баща ми и чичовците ми бяха електроинженери и като мнозина от героите на тази книга аз съм израсъл в превърнато в работилница мазе, където се запояваха платки, разглобяваха се радиоприемници, тестваха се лампи, сортираха се и подреждаха кутии с транзистори и резистори. Като жичкаджия, обожаващ комплектите „Хийткитс“ и саморъчно сглобените радиа (WA5JTP), си спомням, когато електронните лампи отстъпиха място на транзисторите. В колежа учех програмиране с помощта на перфокарти и помня как мъчителната пакетна обработка бе заменена с въодушевяващото ръчно манипулиране. През 80-те умирах от възторг при бръмченето и скърцането, което издаваха модемите, преди да отворят пред очите ти магическия свят на онлайн услугите и информационните бюлетини, а в началото на 90-те помагах в управлението на цифровия отдел на „Тайм“ и „Тайм Уорнър“, който пусна нови мрежови услуги и широколентов интернет. Както казва Уърдсуърт за ентусиазираните съвременници на избухването на Френската революция, „Блаженство бе в оназ зора да бъдеш жив.“
Започнах да работя по тази книга преди повече от десетилетие. Тя възникна от възхищението ми от успехите на цифровата епоха, на които станах свидетел, а също от биографията ми на Бенджамин Франклин, който е бил иноватор, изобретател, издател, пионер на пощенските услуги, разпространител на информация и предприемач. Исках да се отклоня малко от писането на биографии, които поставят акцента върху ролята на отделни индивиди, и отново да напиша книга като „Мъдреците“, създадена в съавторство с един колега, посветена на съвместната творческа дейност на шестима приятели, формирали политиката на САЩ през Студената война. Първоначалният ми план бе да се съсредоточа върху колективите, които са изобретили интернет. Но когато разговарях с Бил Гейтс, той ме убеди, че едновременното възникване на интернет и на персоналния компютър би било по-интересен разказ. Замразих работата по книгата в началото на 2009 г., когато започнах да работя по биографията на Стив Джобс. Но неговата история засили интереса ми към начина, по който интернет и компютрите се преплитат, затова веднага щом завърших биографията му, отново се захванах с тази история за иноваторите от цифровата ера.

Отчасти защото интернет протоколите са създадени с взаимни усилия на съмишленици, в самия генетичен код на системата е заложено да улеснява такова сътрудничество. Възможността за създаване и предаване на информация е равномерно разпределена във всички пунктове и всеки опит за налагане на контрол или йерархия може да бъде неутрализиран. Без да изпадаме в телеологичната заблуда да приписваме умисъл или личностен характер на машината, спокойно можем да кажем, че подобно на свободната преса, системата на отворени мрежи, свързани с индивидуално контролирани компютри, отне контрола върху разпространението на информация от цензорите, централните власти и институциите, използващи услугите на писари и преписвачи. За обикновените хора стана по-лесно да създават и да обменят съдържание.
Сътрудничеството, дало началото на цифровата епоха, не беше само между съвременници, а и между поколения. Идеите се предаваха от една кохорта иноватори на следващата. Друга тема, която възникна от изследването ми, беше това, че потребителите постоянно предизвикват цифрови иновации, за да създават средства за комуникация и социални мрежи. Освен това интересът ми бе привлечен от факта, че опитите за създаване на машини с изкуствен интелект и самостоятелно мислене се оказаха по-малко плодотворни от стремежа за създаване на партньорство и симбиоза между човека и машината. С други думи, съвместната креативност, отличителна за цифровата ера, включва също сътрудничество между хора и машини.
Накрая, голямо впечатление ми направи как най-истинската съзидателност на цифровата епоха произтича от онези, които съумяват да свържат изкуството с науката. Те вярваха, че красотата е важна. „Като дете винаги съм се смятал за човек на хуманитарните дисциплини, но обичах електроника – сподели с мен Джобс, когато започвах да пиша биографията му. – После прочетох нещо, което един от кумирите ми, Едуин Ланд от „Полароид“, е казал за важността на хората, способни да застанат на пресечната точка на хуманитарните и точните науки, и реших, че и аз искам да бъда такъв.“ Хората, които се чувстваха комфортно в пресечната точка на хуманитарните и точните дисциплини, помогнаха за създаването на симбиозата между човек и машина, която е в основата на този разказ.
Както много аспекти на цифровата епоха, тази идея, че иновациите се раждат там, където изкуство и наука се допират, не е нова. Леонардо да Винчи е ярък пример за креативността, която разцъфтява, когато хуманитарните и точните дисциплини си взаимодействат. Когато изпитвал липса на идеи, работейки над общата теория на относителността, Айнщайн вземал цигулката и свирел Моцарт, докато отново постигнел онова, което наричал „хармония на сферите“.
Когато заговорим за компютри, има една друга историческа фигура, не толкова известна, която въплъщава съчетанието между изкуство и наука. Както прочутия си баща, тя разбирала романтиката в поезията. За разлика от него виждала романтиката в математиката и машините. С нея започва нашият разказ…

„Обширна и изненадващо нежна история на дигиталната епоха… поглъщаща и ценна.“
—New York Times Book Review

„Разтърсваща, завладяваща и на моменти дълбоко трогателна. . . . Иноваторитее една от най-органично оптимистичните книги, които мисля, че някога съм чел.“
—Джефри Голдбърг, The Atlantic

„Ако някой в Америка разбира от гениалност, това е Уолтър Айзъксън.“
—Salon.com

„Ако си мислите, че знаете всичко за компютрите, прочетете „Иноваторите“. Изненадите ви очакват на всяка страница.“
—Houston Chronicle

 “Иноваторите” представя дълбоко утешителна, хуманистична визия за това как поредица от брилянтни хора, често работещи заедно във взаимно подкрепящи се групи, надграждат своите идеи и на идеите на другите, за да се създаде широко разпространена цифрова култура в в която човекът и машината живеят заедно в приятелска симбиоза.“
—Financial Times

„Портрет както на една технология, така и на културата, която я е създала. Това я прави забележителна книга.“
—Christian Science Monitor

„Биографът на Стив Джобс представя завладяващ, информативен поглед върху странните „същества, които си сътрудничат“, които изобретяват компютъра и Интернет.“
People

„Тази история е определяща за нашата епоха и тук тя е разказана ясно и вълнуващо.“
—The Guardian

„Уолтър Айзъксън е най-добрият възможен пътеводител в тази буря.“
—Браян Апълярд, The Sunday Times

„Книгата на Айзъксън предлага магистърски, подробен обзор, от изобретяването на парната машина до съвременните високотехнологични чудеса, наред с обрисуване на великите новатори, които са направили всичко това.“
—Forbes

„Ако някой би могъл да компресира всичко това в увлекателен разказ, то това е е Айзъксън.“
—Dallas Morning News

 


Съдържание

Хронология
УВОД. Как се появи тази книга
ГЛАВА 1. Ада, графиня Лъвлейс
ГЛАВА 2. Компютърът
ГЛАВА 3. Програмирането
ГЛАВА 4. Транзисторът
ГЛАВА 5. Микрочипът
ГЛАВА 6. Видеоигри
ГЛАВА 7. Интернет
ГЛАВА 8. Персоналният компютър
ГЛАВА 9. Софтуер
ГЛАВА 10. Онлайн
ГЛАВА 11. Мрежата
ГЛАВА 12. Ада завинаги


За авторa

Уолтър Айзъксън е автор на биографиите на Стив Джобс, Айнщайн, Кисинджър и Бенджамин Франклин, а в съавторство с Еван Томас е написал „Мъдрите хора: Шестима приятели и създаденият от тях свят“. Има дългогодишен опит като председател на CNN и отговорен редактор на списание TIME, а понастоящем е изпълнителен директор на института „Аспен“. Живее със съпругата си във Вашингтон.


Бележка: Книгата е с подобрени снимки и графична хронология в docx и pdf (които са показани и в този пост).


Линк към книгата:

Свалете от Яндиск  книгата “Иноваторите” на Уолтър Айзъксън от тук
или
Свалете от Мега книгата “Иноваторите” на Уолтър Айзъксън от тук