Belejnika na Vasil Levski - 4eti.me - cover

Съдбата е отредила така, че гробът на Апостола на свободата Васил Левски не е запазен, няма ги неговите мощи, пред които да се поклоним. Единственото богатство, което ни е останало от него, са няколко кичура коса и документалното му наследство. Всичко написано от ръката му е важно и ценно, но един-единствен документ ни дава възможност да се вгледаме в личния му живот и душевността му – тефтерчето, писано през последните две години от живота му.

Провидението се е намесило и при залавянето на Левски остават непокътнати, зашити в самара на коня на Никола Цветков, част от архива на Българския революционен централен комитет и личният му бележник. Верният му съратник запазва документите и по-късно ги предава на Захарий Стоянов, а след смъртта на Захарий неговата вдовица ги предава на Софийския народен музей, откъдето през 1924 г. са предадени на Народната библиотека, където се съхраняват и сега. Много са крилатите фрази, добили популярност именно от Тефтерчето на Левски: “Аз Васил Лъвский в Карлово роден, от българска майка юнак аз роден, не щях да съм турский и никакъв роб, същото да гледам и на милия си род”, “Не ща да съм турски и никакъв роб. …Същото искам и за милия си род”, както и прословутото “Народе????” с четири питанки и точка, което и до днес остава без отговор.

Тук ви се представя една уникална книга, която е съставено от две част: факсимилно издание и разчетен текст и коментар на личното тефтерче на Апостола. В това издание е направен нов прочит на личния бележник, придружен с подробен археографски коментар.

В това първо фототипно представяне има:
разчетен текст
обяснителни бележки
справочен апарат – показалци на собствени и географски имена и други

Личният бележник на Левски се пази в Народната библиотека “Кирил и Методий” — националното хранилище на българската книжнина, където се намират и почти всички достигнали до нас документи от архива на Апостола. Архивът на Левски, първостепенен извор за историята, към който се числи и бележникът, има и своя история.

Аз Васил Лъвский в Карлово роден, от българска майка юнак аз роден, не щях да съм турский и никакъв роб, същото да гледам и на милия си род“ – Васил Левски

„Не ща да съм турски и никакъв роб. …Същото искам и за милия си род“ – Васил Левски

Книгата е преформатирана и е добавена нова корица (снимка на Георги Врабчев от 2017г.)

Teftercheto na Levski - cover - 4eti.me

Прочетете и прегледайте онлайн в различни формати „Личният бележник на Васил Левски” от тук