Темата за злото с всяка следваща година ще става все по-актуална и значима за хората, защото наближава голям сблъсък между тези две велики сили, в който, осъзнато или не, ще вземат участие всички хора по Земята. Тази книга ще ви помогне да се подготвите за него и ще отговори на едни от най-често задаваните въпроси свързани със злото, а именно:
• Къде се намира злото?
• Откъде произлиза злото?
• Злото част от нас ли е?
• По какъв начин злото манипулира, въздейства и обладава хората?
• Как да се защитим от злото?
• Защо животът понякога е толкова мрачен?
• Как да разгърнем своя пълен потенциал?
Потенциалът на доброто вътре в нас е огромен, но той сега е обгърнат в мъгла, която приглушава неговата сила. От книгата ще научите какво създава тази мъгла и най-важното, ще разберете как осъзнато да се освободите от нея, за да засияете като ярки слънца. Време е да се пробудим и да осъзнаем, че вътре в нас гори огън, огън от любов, който не е обикновен, защото произлиза от Бог и има силата да трансформира, изцелява и сътворява безброй добрини.

В днешни дни живеем във време, в което масата от хората приемат доброто и злото като нещо абстрактно, което с всяка изминала година все повече се размива и губи граници помежду си. Това не е случайно, защото има тъмна сила, която иска да насади убеждението в хората, че доброто и злото са част от всеки един и е нужно да ги приемем доброволно, с еднаква сила, като част от нашата природа. Обаче истината е коренно различна и вярвам, в следващите глави от книгата, ще се убедите сами в това.
Всяка една душа е изтъкана от любов, която, докато е на Земята, се намира в по-плътните (материални) измерения на съществуване, в които се учи да управлява, претворява и сътворява енергията проявена в материални форми. Изпитанията и мракът, които среща душата в земния си живот, не са част от нейната природа, а са сила, която се е родила тук и не е присъща за духовния свят, откъдето всички ние идваме и наричаме свой истински дом.
Ако хората започнат да приемат злото като част от своята природа, тогава те доброволно ще му отворят вратата към себе си. Нужно е доброто да противодейства на злото и да не допуска то да го обгръща и задушава, защото в противен случай спира развитието на душата и така тя се превръща в донор на енергия за недобронамерените енергийни същности. В следващите глави от книгата темата е разгърната много обстойно.
Поради условията, в които живеем, масово хората са загубили своите по-висши сетива, с които могат да усещат и преживяват многоизмерните светове, в които живеем. По тази причина злото остава добре прикрито, защото хората търсят материалните прояви на злото във видимия материален свят и когато ги открият, се предпазват от тях. Ако някой дойде и ви помоли да убиете друго човешко същество, ще го направите ли? Вярвам, че всички, които са привлекли със своята вътрешна светлина тази книга в живота си, дори не биха се замислили какво биха отговорили и това е така, защото се стремите към светлината и правите всичко възможно да браните доброто в себе си. На физическо ниво е лесно да разпознаем злото и да го избягваме, но как стоят нещата на енергийно ниво?
Злото не ни въздейства само на физическо ниво, дори бих казал, че въздействието му на физическо ниво е най-слабо, в сравнение с останалите измерения, в които съществуваме. Всеки един от нас е многоизмерна енергийна същност и по тази причина имаме способността да обменяме по телепатичен път мисли, чувства, емоции и визуални картини. Те могат да бъдат насочени към нас както от добронамерени енергийни същности, така и от недобронамерени. На физическо ниво ни е лесно да видим, разпознаем и избегнем злото в живота ни, но на енергийно ниво способни ли сме да разпознаем злото и неговото въздействие в живота ни?
Истината е, че ако на физическо ниво проявим зло и ударим друго човешко същество, ще му навредим много по-малко, отколкото ако насочим разрушителна сила към него чрез нашите негативни мисли, чувства, емоции и визуални представи (картини, които прожектираме в ума си). По този начин можем да объркаме много живота му, без дори да се замислим, че всички живи същества са енергийно свързани помежду си и взаимно си оказваме огромно въздействие в живота.
Когато сме съумели да съхраним доброто в себе си и изразяваме Божествения импулс през себе си, тогава ние взаимно се подпомагаме и израстваме, всеки по своя път, но когато сме допуснали мракът (злото) да навлезе в живота ни и без да осъзнаваме сме позволили да управлява нашата собствена енергия, при това насочвайки я с разрушителен заряд, тогава можем много да навредим както на себе си, така и на целия ни заобикалящ свят, към който насочваме своята енергия с разрушителна (негативна) сила.
В тази книга ще проследим пътя на злото още от самото му зараждане, до това, какви са неговите цели и по какъв начин въздейства на хората и ги манипулира. Истината може да ви помогне да разпознавате злото много по-лесно в живота си и да разберете по какъв начин то ви е въздействало досега. Колкото по-умели ставате в това, да предвиждате и усещате неговите манипулативни въздействия, както във вашия собствен живот, така и в живота на вашите роднини, близки и познати, толкова по-лесно ще ви става да браните доброто в себе си, за да не позволявате повече на провокаторите около вас да отслабват вашата собствена светлина.
И не на последно място, една от целите ми в тази книга е да ви покажа светлата страна на злото, защото, да, то може да ни причинява много болка и дискомфорт по пътя, но истината е, че без него ние не бихме могли да израстваме и да се развиваме. Важно е да се научим да браним доброто в себе си, за да можем да продължим да се развиваме, но злото също така оказва много голямо влияние в нашето развитие, защото то е допълнителната сила, която ни дава тласък да шлифоваме и изпипваме всяко едно свое творение, до съвършенство, за да може то да е неуязвимо, когато се сблъска с разрушителната сила на злото.
Няма как да се научим да противодействаме на злото с любов, ако не опознаем неговата природа и не разберем защо то е такова. Запомнете, че мракът може да бъде осветен единствено от светлина, защото сега много хора се борят със злото по неговите правила, като се опитват да спрат злото със зло, но по този начин единственото, което постигат, е да го направят още по-силно.
За да сме в състояние да излъчим чиста любов към злото, е нужно да се освободим от всички страхове и осъждания, които носим в себе си, а това може да се постигне когато го разберем и почувстваме в сърцето си, като малко дете, което е болно, гладно, дрипаво и с безброй рани по себе си. Злото има нужда от нашата любов, за да успее да излезе от мрака и да се възроди отново в светлината, а това няма как да се случи, ако продължаваме да се страхуваме от него и да го осъждаме, защото по този начин насочваме допълнително негативна енергия към него. Вярвам, че тази книга ще ви помогне да разкъсате всички ограничаващи убеждения свързани със злото и ще ви помогне да разгърнете потенциала на своята душа.
Ако в настоящия си живот сте позволили, осъзнато или не, злото да ви доближи и да се възползва от вашите слабости, докато четете следващите глави от книгата е възможно то да се съпротивлява и да провокира във вас неприятни отблъскващи чувства, които целят да ви откъснат от истината. Бъдете смели и продължете смело напред и оставете не страхът да ви води, а мъдростта на вашата душа. Допитвайте се винаги до нея и оставете тя да отсъди, кое е добре за вас и кое не, и помнете, че смелостта винаги се възнаграждава.

Бог е Любов и е в мен, Аз съм Любовта и с Бога в едно Цяло. Амин

Битката между доброто и злото се провежда от много време, още преди нашата раса на земляните да бъде сътворена, за да вземе активно участие в развитието на цялото. Всъщност, нашата раса е създадена именно вследствие на една такава битка (сблъсък) между доброто и злото. През цялото съществуване в материалните светове доброто и злото си оказват влияние, до като влизат в малки сблъсъци, които задвижват колелото на еволюцията, но на определени периоди, които не са константна величина, се провеждат глобални сблъсъци на вселенско ниво между доброто и злото. Знаете, че всичко във Вселената е свързано помежду си и това, което се случва на отделните планети и звезди, се ръководи от по-глобални мащабни процеси, които човешкото съзнание не е в състояние да разбере и осмисли напълно.
Това, което научих от опита, който натрупах през последните години и спомените, които пробудих в себе си от духовния свят е, че в този момент Вселената и всичко живо в нея, се подготвя за такъв голям сблъсък между доброто и злото. Този сблъсък няма да се проведе само на Земята, а ще се проведе из цялата Вселена, на всички нива и измерения в нея. Има сила, която задвижва тези процеси. Тази сила е задвижена от колективното съзнание на вселенско ниво. Благодарение на тези битки се тестват творенията на светлите същности и всяко едно творение, което не е било сътворено в своето съвършенство, бива разрушено в тези огромни сблъсъци между доброто и злото или бива тласнато да се доразвие в своето съвършенство, за да устои на разрушителната сила на мрака. От духовна гледна точка това дава възможност на душите да се освободят от всичко старо и вече непотребно, а на тяхно място да разгърнат своя творчески потенциал, за да сътворят нещо ново.
Ако не съществуваха тези битки, тогава не би било възможна еволюцията на душите, защото те щяха да сътворят всичко необходимо, от което имат нужда и след това сами не биха разрушили собствените си творения, за да сътворят на тяхно място нещо ново. Тук идва ролята и важността на злото, което изпитва силен импулс да разрушава всичко по своя път. Благодарение на разрушителния импулс на злото и Божествения творчески импулс на доброто, душите са сътворили цялото това разнообразие във Вселената. Самата Вселена е творческата площадка, на която душите разгръщат своя Божествен потенциал. Все още човечеството не се е пробудило и не е осъзнало, че в себе си носи душа с огромна творческа сила, която участва активно в целия творчески процес на сътворяване на Вселената. Всичко в нея, от най-малкия детайл, до най-мащабните творения, са сътворени благодарение на творческия импулс на душите, които изразяват Божествения импулс на сътворение през себе си. С прости думи казано Бог чертае плановете на своите творения, а чрез душите, които създава и въплъщава в материята, реализира творенията си във видима материална форма.
Чрез научните достижения човечеството започна да опознава все повече Вселената. Вижте как от всеки жизнен край на едно слънце се ражда нещо ново (звезден прах, от който са изградени планетите). Материята не би съществувала, ако слънцата продължаваха да съществуват вечно, защото най-плътната материя, от която са изградени планетите, се е сформирала именно от края на живота на едно слънце. По същия начин, в тези сблъсъци между доброто и злото, се слага край на старото, което е изиграло вече своята роля и се поставя начало на нещо ново, което е предопределено и дирижирано от Бог.

В големи интервали от време може да се каже, че злото се оставя свободно да се вихри, като по този начин с действията си неволно дава тласък на душите да се шлифоват и да стават все по-умели в използването на любовта на Бог, с която те творят все по-съвършени творения. Но на определени етапи, когато злото набере много голяма сила и има опасност да разруши повече, отколкото Бог е допуснал в своя план, тогава, образно казано, Бог изпраща своите най-верни и опитни служители на светлината да навлязат в осъзната битка със злото, за да го спрат. Това са така наречените “големи сблъсъци” между доброто и злото. Те се провеждат винаги, когато злото набере прекалено голяма сила.
Ако тези велики сблъсъци между доброто и злото не се провеждаха, с цел да намалят влиянието на злото, тогава то би въздействало на душите с толкова голяма сила, че те не биха могли да ѝ се противопоставят и по този начин ще бъдат принудени да ѝ се подчинят. А вече знаете, че Бог еволюира, докато доброто и злото са в непрестанно съревнование. Моментът, в който една от двете сили вземе превес, тогава това забавя, а може и да спре развитието на душите, защото основният творчески импулс, който задвижва развитието на Вселената, се провокира от вечната битка между доброто и злото.
В този отрязък от земен път живеем във време, в което злото е взело превес на вселенско ниво и е дошло време Бог да мобилизира своята армия от светли воини на светлината, за да може да му противодейства и балансът между двете сили отново да се възстанови. Това са велики моменти за развитието на доброто, защото в тези битки то изкарва най-доброто от себе си и го разгръща в своя пълен потенциал.
Такива битки ще се проведат из цялата Вселена, там където злото е набрало прекалено голяма сила, с която задушава и спира развитието на доброто. Сега на Земята тече подготовка за такава голяма битка и злото знае за нея, благодарение на душите, които използва като информатори. За тях вече писах в трета глава от тази книга.
Това е причината злото да се е мобилизирало толкова много и да прави всичко по силите си, да привлича колкото се може повече заслепени души на своя страна, защото в предстоящата битка няма да има живо същество, което да не вземе участие. В определен момент разделението между доброто и злото ще е толкова голямо, че границата между тях ще се отличава и забелязва от всекиго. В тази битка злото ще продължи да прави всичко, което прави и сега, но в много по-големи мащаби, защото с всяка привлечена душа на своя страна то става все по-силно.
Докато воините на светлината, които са слезли да вземат активно участие в тази битка, тепърва е нужно да се подготвят за нея. Няма как да навлязат в нея докато носят раните и слабостите на своето минало. В следващите глави от книгата ще споделя с вас повече информация за подготовката на една светла душа. Когато всяка една душа почувства себе си готова, в осъзната битка със злото да навлезе, тогава ще е моментът, в който Бог ще събере и обедини своите легиони на светлината и ще ги поведе в тези битки. Не мога да споделя с вас всичко, което знам, защото е информация, която не бива да достига до злото, защото ако то познава всички планове на доброто, тогава би се подготвило за тях.

Знайте, че в тази битка няма да влезем сами. В нея ще вземат участие както всички светли същности, обитаващи останалите земни измерения, така и ще получим подкрепа от други светли раси, които са напреднали в своето развитие. И не на последно място, целият духовен свят ще вземе активно участие в този сблъсък между доброто и злото. Няма да навлезем сами в тази битка, а ще бъдем обединени и водени от силата, мъдростта и любовта на Бог и помнете, че доброто винаги побеждава. Под “победа” разбирайте, че двете сили отново ще се балансират.
В тези битки много души, навлезли в мрака, ще бъдат освободени и привлечени отново към светлината, като по този начин балансът между доброто и злото ще се възстанови. Няма как всички души от мрака отново да навлязат в светлината, защото това би нарушило баланса между двете сили, а без него Бог не би могъл да се развива чрез творческите постижения на всички души.
Това е причината Бог да е позволил злото да съществува, защото то има своята роля в цялостното сътворяване на Божествения план. Силата на цялото е огромна и ако пожелае, може да победи мрака, но това би означавало, че няма да има сила, която да мотивира душите да се шлифоват и да стават все по-добри в своите творения. Спомняйте си тези думи всеки път, когато станете свидетел на действията на злото и си задайте въпроса, защо Бог допуска всички тези злини да се случват? Бъдете мъдри и погледнете на живота от високо. Всяко нещо, щом Бог е допуснал да се случи, значи има своето място, роля и предназначение в изпълнение на Божествения план за развитие на цялото.
Вярвам, че пътят на тази книга ще се пресече с пътищата на много светли воини на светлината и искам да ви благодаря за смелостта, която имате и помощта, която ще окажете на цялото. От сегашна гледка точка тази битка изглежда неравностойна, но знайте, че с всяка изминала година армията на доброто ще става все по-многочислена и обединена. Вярвайте в Бог и в Неговата сила, с която Той ни овластява. Той е плътно до всеки един свой служител на светлината и знае за всички изпитания през които те преминават. Те са нужни, за да го подготвят за предстоящите събития.
Независимо колко трудни са изпитанията, които срещате по своя път, не позволявайте да загубите вяра в доброто, в Бог и в Неговата безгранична любов, защото вече може би знаете колко е труден пътят, който е нужно да извърви всеки воин на светлината, за да е в състояние да навлезе смело в битката, неуязвим и силен. Това е нужно, защото когато една душа е чиста и притежава силна вяра, че Бог е до него и го закриля, и подпомага във всеки един момент, тогава тя е способна да навлезе и в най-мрачните тунели и да ги освети със своята силна вяра, която като мощен фар излъчва любовта на Бог.
След тази велика битка (сблъсък) между доброто и злото човечеството го очаква светло бъдеще, за което то отдавна мечтае. Най-хубавото тепърва предстои, не го забравяйте и нека заедно допринесем за неговото сътворяване. Силата, мъдростта и любовта на Бог са във всеки един от нас и от нас самите зависи дали ще позволим тя да се прояви в живота ни.

Всеки път, когато паднете духом и злото успее да пречупи вашата вяра, е много важно да успеете да погледнете на живота от високо, за да ви е по-лесно да се изправите. Колкото повече вземате на сериозно изпитанията, с които се сблъсквате по своя път, толкова по-трудно ще ви бъде да ги преодолявате. Да, по пътя неминуемо ще срещате изпитания, неизбежно е, защото именно те ни помагат да израстваме в своето развитие. Ако не бяха те, нямаше как да се развиваме, защото душата проявява своите заложби тогава, когато заобикалящият я свят ги провокира.
Спомнете си каква е ролята на злото в глобалния план за развитие на цялото. То ни тества и провокира да се шлифоваме и ни тласка да ставаме все по-добри в умението да творим, защото ако не срещаме провокатори, които да ни тласкат да разгърнем своя потенциал, тогава ние сами не бихме имали стимул да подобрим и доразвием собствените си творения. Това е така, защото всяко творение се създава с цел да ни служи, като ни помага да живеем по-хармонично със заобикалящия ни свят. Ако заобикалящият ни свят не се променяше и не ни провокираше с нови условия за живот, тогава душите ни нямаха да имат стимул да сътворят нещо ново.
Замислете се за миг, ако условията, в които живеем, не се променяха и нямаше външна сила, която да руши тези условия, тогава какво щеше да ни мотивира да създаваме нови и нови творения, с които да се изненадваме всеки път, на какво е способна любовта на Бог, проявена през нас. Истината е, че изпитанията, които срещаме в лицето на злото, ни помагат изключително много. Много голяма част от промените в заобикалящия ни свят се дължат на неговата разрушителна сила.

Не случайно душата ви е избрала да преодолеете тези изпитания и ви е поставила в такива условия за живот. Нищо в земния живот не се случва случайно и ако нещо съществува в него, то има своето предназначение. Следващият път, когато погледнете своите слабости, не позволявайте на илюзията да ви заблуждава, че те ви причиняват само болка, а почувствайте в дълбочина силата, мъдростта и любовта, които те носят в себе си.
Затова, всеки път, когато срещнете трудност по своя път, независимо колко голямо е изпитанието, което се разкрива пред вас, не се гневете, а се запитайте, на какво цели да ви научи то. Защото всяко изпитание, с което се сблъсквате, е навлязло в живота ви с важната цел да ви помогне. Да, привидно може да изглежда, че това не е така, защото хората са свикнали да виждат най-външната обвивка на нещата, а на изпитанията най-често външната обвивка е покрита с много болка и разочарования. Научите ли се да гледате на живота по този начин, тогава битките, които ежедневно водите със злото, ще придобият нов смисъл и от изпитания ще се превърнат в безценни възможности, които ви помагат да проявите своя вътрешен потенциал.
Ако допуснете да се страхувате от изпитанията и се стремите все да ги избягвате, тогава не бихте били в състояние да отключите своя пълен потенциал, защото бягайки от изпитанията, вие бягате от възможността да проявите своя натрупан опит, сила и мъдрост, които сте взели като ресурс в настоящия си живот. Да, понякога никак не е лесно, затова е нужно да бъдете мъдри и да не влизате в изпитанията неподготвени. Когато изпитанието е голямо, се нуждаете от повече енергия, която да ви помогне да трансформирате негативните пластове около себе си, които задържат и спират опита вътре във вас да изплува на повърхността. В останалите мои книги ще откриете всичко необходимо, как да освободите ресурсите, които носите в себе си от оковите на негативните воали, за да могат те да се проявят в живота ви в точното време и място.
Спомняйте си тези думи, когато сте паднали духом и ви е трудно да се изправите, защото в тези моменти злото добре се е постарало да ви обгърне в мъгла от негативна енергия, с която е блокирал светлината и любовта на Бог да ви достига. В тези моменти човек губи вяра и се чувства така, сякаш Бог го е изоставил. Чувства се напълно сам и провален. Губи вяра не само в Бог а и в себе си, което всъщност е едно и също, защото Бог, това сме всички ние. Да, понякога е много тежко да се намираш в едно такова състояние, но ако не бяха те, тогава как щяхме да проявим силата в себе си? Ако непрестанно сме потопен в светлината и любовта на Бог, тогава как бихме показали нашите умения да светим и да проявяваме любов, чиста, свята и неопетнена? Защото мракът може да бъде осветен едва тогава, когато излъчим чиста любов, която не съди не критикува, не се приема за жертва, а просто желае да помага и даде най-доброто, както на себе си, така и на останалите, независимо те колко много ни вредят в този момент. Душите са мъдри и знаят, че този, който сега ти причинява болка, в следващ живот ще е човекът, който ще ти помага най-много. Нищо не е вечно и постоянно.
Истината е, че често в ролята на най-големите ни врагове влизат именно душите, с които имаме изградена най-силна енергийна връзка. Защото всичко във Вселената се стреми към баланс и ако нямаш силна връзка с тази душа, тогава на по-късен етап не бихте могли да се освободите от негативите, които в този живот натрупвате помежду си. Да, привидно те са нещо лошо, но от гледна точка на душата те ѝ дават възможност да покаже на практика своите сила, мъдрост и любов. Силата на всяка една душа се проявява в изпитания през които преминава, а именно когато светлината и любовта на Бог достига в много ограничени количества до нея. Не забравяйте, че ние самите сме Богове, частица от нашия Създател. Знам колко ви е трудно, когато светлината и любовта на Бог (цялото) намалее, но ако злото не ни поставяше в тези условия, тогава как щяхме да покажем какво сме научили и на какво сме способни? Как щяхме да отключим потенциала в себе си, ако нищо не го провокираше да се прояви?
Разберете, че всичко в живота ви се случва за ваше най-добро. Вярвайте силно в това, защото наистина е много важно. Когато злото ви обгърне в мрак, тогава, образно казано, се намирате в тунел с непрогледен мрак. За да го преминете имате нужда от светлина, която да освети пътя ви. Когато мракът ви обгърне и не сте в състояние да видите нищо хубаво около вас, което да провокира вашето вътрешно сияние, тогава ви остава единствено вярата в това, че въпреки всичко това, през което преминавате, се случва за ваше най-добро. Да, може на момента да ви е трудно да го видите, защото се намирате в непрогледен мрак и освен болка, студ, самота, страх и неувереност друго не изпитвате.
Съумеете ли в тези моменти да повярвате, че въпреки всичко, това ще ви помогне да израснете в своето развитие, тогава тази вяра ще освети пътя ви и ще ви помогне да преминете през тунела много по-бързо, отколкото ако се подадете на всички провокации, които в този момент от всички страни и посоки ви достигат. Знам, че в тези моменти накъдето и да се обърнете, всичко е мрачно и това провокира силно чувство на неувереност, самота, и куп други чувства, които навярно сте изпитвали и са ви добре познати, когато се намирате в ситуация, в която злото е успяло да ви обгърне в гъста мъгла от негативна енергия. Но не забравяйте, че всичко това е една илюзия, която вашата собствена душа е планирала да преживее, за да изпита себе си.
Вярата е основният инструмент, който задвижва всички останали инструменти в съзнанието. Образно казано, мислите, чувствата, емоциите, убежденията и визуалните представи са корабът, с който плуваме в морето на живота, а вярата е кормилото, което насочва посоката, в която се движим.
Вярата е в основата на всичко и без нея ние не бихме били в състояние да пропуснем силата, мъдростта и любовта на Бог през себе си, в лицето на всички светлинни същности, които сме привлекли към себе си и с тяхна помощ сътворяваме Божествения план. Разберете, че сами не сме способни да постигнем нищо. Нашите сетива на Земята са толкова ограничени, че ако бяхме сами, бихме се загубили много бързо в мрака. Не позволявайте на злото по никакъв начин да пречупи вашата вяра, защото това е най-голямата сила, с която разполагате и ако се откажете доброволно от нея, тогава животът ви ще бъде много по-труден, защото ще сте се отказали от своя основен извор на енергия, чрез който Бог се проявява в живота ви.

Тази книга е като факел, който цели да разпали огъня в сърцата на хората. Колкото повече огнища разпали, толкова по-трудно ще става на злото да спре разпространението на истината (светлината), затова моля всеки човек, когото истината е успяла да го докосне, да не я пренебрегва, а да я използва в своето ежедневие и да я разпространява, защото когато сме единни и засияем заедно обединени от любовта, тогава злото не би могло да ни спре, докато когато сме разединени, то по един или друг начин успява да ни сломи в момент на слабост.
За да споделя всичко написано в книгата с вас се наложи да извървя дълъг път. Докато вървях по него навлизах в много битки със злото, за да мога да освободя истината от оковите, в които то я бе оплело, за да мога да я видя, почувствам и осъзная такава, каквато я споделям с вас. Защото истината е във всеки един от нас, но могат да я видят и усетят само тези, които успеят да се освободят от оковите, с които злото я оковало и заменило със заблуждаващи и ограничаващи убеждения.
Знам, че не е никак лесно да се върви по пътя на светлината. След написването на тази книга направих грешката да обявя публично, че предстои да я издам и не след дълго злото направи всичко възможно да спре нейното издаване. Бяха ми необходими около 6 месеца, за да открия отново вътрешен стимул и импулс да я издам, защото знам какво би ми коствало когато тя излезе на бял свят. Но ако ние самите не бъдем смели и не вярваме в закрилата и любовта на Бог, тогава няма как да осветим мрака, който е обгърнал света, в който живеем. От нас се изискват няколко основни неща, а те са:

  • Да се пречистим от всички ограничаващи модели, рани, страхове и негативни отпечатъци, които носим в себе си;
  • Да възстановим триединството между дух, душа и тяло;
  • Да последваме Божествения импулс вътре в нас;
  • Да преминем през всяко едно изпитание с любов, независимо какви изпитания и провокатори срещаме по своя път;
  • Да светим там, където светлината е слаба.

Всичко е в нашите ръце и от нас самите зависи до каква степен ще проявим своя Божествен потенциал, защото истината е, че ние всички носим в себе си сила, която може да сътвори и най-смелите ни мечти, но за да я проявим, е нужно да пречистим и изцелим физическото и енергийните ни тела, които са основните инструменти, с които я завихряме и проявяваме в земните измерения.
Благодаря ви, че ви има и че въпреки всички трудности и изпитания продължавате да светите. Да, не е никак лесен пътят на светлоносеца, защото среща съпротивата на мрака, преди да го освети с любовта, която носи в себе си. Знайте, че не винаги ще е така. Всяко начало е трудно, но колкото по-умели ставате и колкото повече светли войни на светлината се пробуждат, толкова по-лесно ще сътворим новото, което Бог е планирал да царува на Земята. Всичко, за което тайно вашите сърца си мечтаят, са плановете, с които Бог ще сътвори новото, което предстои.
Нека бъдем архитекти на новото и го сътворим с чисти сърца и души, защото над тази основа ще се гради животът на Земята. Вярвам, че идва светло бъдеще за всички нас, в което не мракът ще е основната задвижваща сила в света, а любовта, която тепърва ще опознаваме в нейната многоизмерна сила и проявления, които досега сякаш все оставаха в сянка, поради ограниченията в многоизмерните ни сетива, за да я преживеем.
Ако желаете да ми задавате въпроси свързани с книгата можете да го направите, като ме последвате във Фейсбук, в моята страница озаглавена “Ширинан“ и вземете участие в живите излъчвания, които провеждам винаги, когато имам възможност. Чрез тях имаме възможността да се опознаем и да изградим още по-силна връзка помежду си. Отговарям на въпроси само по време на живите събития. Моля ви, разберете, че както всяко едно дърво има нужда от време, за да се освободи от старото, да отпочине, израсте и да събере нови сили, за да роди още повече плодове, с които да нахрани нуждаещите се, така и аз имам нужда от лично пространство, за да мога да продължа да давам все повече от себе си.


Съдържание

Анотация
ВЪВЕДЕНИЕ
I. ПРОИЗХОД НА ЗЛОТО

1. Непосилна болка за преодоляване
2. Капанът на егото
3. Продаване на душата

II. КЪДЕ СЕ НАМИРА ЗЛОТО
III. ВИДОВЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ЗЛОТО

1. Непроявено зло в материална форма
2. Проявено зло в материална форма
Следотърсачи
Провокатори
Наблюдатели
Иноватори
Творци
Властимащи
Обладани хора

IV. ОБЛАДАНИ ХОРА И ПОХИТЕНИ ДУШИ

1. Насилствено обладаване
2. Доброволно обладаване
3. Признаци, че сте атакувани от злонамерена енергийна същност
4. Признаци за разпознаване на обладани хора
5. Признаци, че сте под въздействието на обладан човек

V. ГОЛЯМАТА БИТКА МЕЖДУ ДОБРОТО И ЗЛОТО
VI. КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА ЗЛОТО
VII. ОБЛЪЧВАНЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И КОНТРОЛ

Музика
Интернет
Телевизия
Символи
Технически съоръжения

VIII. ЕНЕРГИЙНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА НИ СРЕДА

Общуване с природата
Слънчеви изригвания
Магнитни бури
Резонанс на Шуман
Кристали
Планетно влияние
Влияние на луната
Голяма група хора

IX. ЗАЩИТА ОТ ЗЛОНАМЕРЕНИ ЕНЕРГИЙНИ СЪЩНОСТИ

Какво е Бог?
Къде се намира Бог?
Как да се свържа с Бог?

X. ВЛИЗАНЕ В ОСЪЗНАТА БИТКА СЪС ЗЛОНАМЕРЕНИ СЪЩНОСТИ

1. Подготовка за влизане в осъзната битка със злото
Редовно захранване с енергия
Никога не се отказвайте
Никога не губете вяра в Бог и в Неговата безгранична сила
2. Битката
3. Ответната реакция на злото
Ежедневни проблеми (изпитания)
Мисли, чувства, емоции, убеждения и визуални представи
Сънища
Негативни събития и Провокатори
Енергийно презареждане
Физическо неразположение

XI. СИЛАТА Е ВЪТРЕ В НАС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ


За авторa

Здравейте, казвам се Деян Раднев – Ширинан. В този живот преминах през много изпитания, които ми помогнаха да прогледна и да осъзная потенциала, който всеки един човек носи в себе си. В настоящия момент малцина са тези, които са успели да го проявят, защото той е обгърнат (скрит) от воала на целият битовизъм, негативизъм, стереотипите и моделите, които сме придобили от обществото, в което живеем, както и от енергийните товари, които сме пренесли от наши минали животи. По този начин те ни пречат да видим своята истинска същност и да я опознаем. Веднъж опознали я, всеки един ще разбере, че ние контролираме събитийността в живота ни, а не тя нас. Загубили сме връзката с душата и тялото ни, и под “тяло” нямам предвид само физическото, а и енергийните ни тела, които са също толкова важни и значими, колкото и физическото ни тяло. Без връзката с тях и душата как бихме живели пълноценен живот, в който сме в своята цялост и пълнота? Сега живеем живот на сляпо, в който мнозина дори не подозират какъв огромен потенциал се корени в техните собствени сърца. Та ние дори не знаем от какво се нуждае физическото ни тяло, което можем да усетим със сетивата, а какво можем да кажем за нашата душа и нейните желания.

Ние сме в състояние да проявяваме любовта и светлината, която носим в себе си, във всеки един миг от живота ни, независимо в какви обстоятелства сме потопени. Моята цел е да ви покажа, че щом носите мечта в себе си, вие имате целия ресурс от опит, знание и енергия, за да я реализирате в живота си. Вярвам във всеки един от вас и ще съм безкрайно щастлив, ако успея да ви помогна и вие да повярвате в себе си.


Повече за автора: https://shirinan.com/za-men

За поръчка на книги: https://shirinan.com/knigi

Книги и цитати от: https://shirinan.com/


Линк към книгата:

Свалете от Яндиск  книгата “Битката между доброто и злото” на  Деян Раднев – Ширинан от тук
или
Свалете от Мега книгата “Битката между доброто и злото” на  Деян Раднев – Ширинан от тук