umni-pari-4eti.me-coverВъв финансите с израза „Smart Money“ (Умни пари) се наричат действията на професионалните инвеститори, които имат дълбоко разбиране за пазара и управлението на парите. Самата дума „Smart“ също означава интелигентен, съобразителен, находчив и други, но ние я свързваме с модерното споделяне на знания и умения, което предлагаме под различни форми – материали и ръководства за лични финанси, курсове и семинари, онлайн обучения, работилници и други. Те ще ти помогнат да управляваш по-умно парите си и инвестициите си

УМНИ ПАРИ ще ти даде практични съвети за управлението на личните ти финанси, ще ти помогне да направиш първите крачки в инвестирането и ще повиши финансовата ти грамотност.
УМНИ ПАРИ е книгата за теб, ако:
 •  искаш да направиш първата стъпка в света на личните финанси и инвестирането, но се нуждаеш от подкрепа и напътствия;
 • имаш желание да повишиш финансовата си грамотност и да живе­еш по-добре;
 • си професионалист в своята дейност, но нямаш достатъчно сво­бод­но време, за да се грижиш за управлението на своите пари;
 • търсиш инвестиции с по-висока доходност от тази по банковите депозити;
 • искаш да осигуриш средства за образованието на децата си или своите достойни старини.
Кой стои зад Smartmoney.bg?
Стойне Василев е човекът, който стои зад това място. Той е независим личен финансов консултант, инвеститор, автор на бестселъра „Умни пари“ и председател на УС на Българска асоциация на личните финансови консултанти. Стойне има повече от 15 години професионален стаж на високи позиции във финансовата сфера.
В SmartMoney.bg има над 1000 безплатни статии и ръководства, които са писани от над 50 български и чужди топ експерти от различни области на бизнеса и финансите. Основната ни цел е всеки материал да ти е максимално полезен, практичен и да не е „еднодвевка“, а знанията и принципите в него да може да ги използваш за дълго време. Не очаквай от нас да ти дадем готови отговори и да ти препоръчаме конкретни продукти. Ние може само да ти дадем основата и посоката, а решенията и приложението им оставяме на теб.

Tази книга не е като другите. Това е наръчник по лични финанси и инвестиране, който ще повиши значително твоята финансова грамотност и ще постигнеш резултати, които ще надминат очакванията ти (ако спазваш поне 80% от написа­ното в книгата, но за това ще ти разкажа малко по-късно). Този наръчник е съставен от над 80 отделни теми, свързани с твоите лични финанси, в които съм събрал целия си опит с парите и тях­ното управление. След много от главите ще има задача или предизвикателство, като те съветвам да ги изпълняваш, за да постигнеш максимални резултати. Темите са подредени в определена последователност и е препоръчително да ги четеш поред, а не да прескачаш. Ако имаш неотложен казус, може да отидеш и веднага на съответната глава. Не се притеснявай да драскаш по книгата и да си водиш бележки. След като я прочетеш, може да я използваш като справочник все­ки път, когато трябва да решиш някой финансов казус. На https://smartmoney.bg/UmniPari/ и там ще от­криеш всичко, което ти е необходимо, за да постигнеш резултати, които ще надминат твоите очаквания.
Също така ще получиш достъп до затворена Facebook група (как да получиш достъп до нея, ще разбереш на https://smartmoney.bg/UmniPari/). Тя ще е нашата класна стая – там ще може да задаваш въпроси към мен или другите участници, както и да публикуваш домашните си (но за това ще разбереш малко по-късно).
На https://smartmoney.bg/UmniPari/ има още няколко файла във връзка с книгата:

 • Обещанието
 • Месечен ОПР
 • Бюджет
 • Баланс
 • Баланс – пример
 • Кредити

и също така още 4 беплатни книги-ръководства [приложени и към линковете по-долу]!

ВЪВЕДЕНИЕ
Независимо на колко години си и какво е сегашното ти положе­ние, ти искаш да постигнеш нещо в живота си. Докато повечето от мечтите са далечни и много трудно постижими, то целите ти са фантазии с крака, които ще те отведат там, където искаш да стигнеш. Те те карат сутрин да се събуждаш с желание, за да ги постигнеш. Може да бъдат малки, като да отидеш на пазар през уикенда, но могат и да са големи и значими, като просторен и ую­тен дом, добро образование за теб и децата ти, достойни старини или почивка на екзотичен остров. Общото между всички тях е, че те имат някакво финансово измерение и трябва да имаш средства, за да ги осъществиш.Хората казват, че парите не са всичко на този свят и съм съгласен с това. Те са само средството, което ще ти позволи да постигнеш целите си и да живееш един по-добър живот. Липсата им обаче може да изпълни дните ти с трудности и непрекъснато броене на дните до следващата заплата.Ние с теб живеем в един различен свят, много по-сложен и динамичен от света на нашите родители. Океанът от финансови продукти е огромен и те стават все по-сложни, по-рискови и про­менящи се. За разлика о г миналото, отговорността за твоето бъде­ще, здравето ти и достойните ти старини е изцяло твоя грижа, а не на държавата – майка.Тази нова реалност изисква от теб нов вид знания за финанси­те и умното им управление, които отиват отвъд нещата, на които са те учили. Така финансовата грамот­ност се превръща в едно от основополагащите умения на XXI в., защото качеството ти на жи­вот и това, какво ще постигнеш в него, зависят до голяма степен от нивото ти на финансово образование.Много проучвания, направени през последните години от ре­дица престижни уни­верситети и научни институти, сочат пряката зависимост между финансовата гра­мотност и благосъстоянието на един човек. Хората, усвоили основополагащите прин­ципи на ико­номиката и управлението на парите, взимат по-добри решения за личните си финанси, като увеличават богатството си и имат повече свободно време, което да прекарват със семейството и близките си.По-високата финансова култура на населението в една страна води до увеличаване на пазарния растеж и икономическия проспе­ритет. Финансово грамотните хора, чрез своя рационален избор, създават условия за повишаване на конкуренцията, за развитие на новосъздадени иновативни фирми и за повишаване качеството на обслужването и на предлаганите стоки и услуги.Умението за управление на личните финанси се е превърнало в толкова ключово за съвременния човек, че тази тема е включена и в Програмата за международна оценка на знанията на учениците (PISA) на Организацията за икономическо сътрудничество и раз­витие, и тя се оценява наравно със знанията по математика, четене и разбиране на текст.През 2016 г. излезе „Бяла карта на финансовата грамотност в България“, изготвена от Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ с помощта на много институции и компании, които работят в тази област. Аз и екипът на SmartMoney.bg взехме дей­но участие в нейното написване и разпространение. От този док­лад и другите налични проучвания се вижда, че:

 • Масово хората са слабо подготвени по финансовите въпро­си, не могат да се възползват пълноценно и изгодно за тях от възможностите на финансовите продукти и услуги и не могат да оценят собствените си отговорности при ползването им.
 • Близо половината българи – 47%, се считат за финансово неграмотни. Сред младежите (16-17 години) този процент е малко над 53%. При възрастните 60+ нивото на „незнание“ по финансови въпроси е още по-високо – 60%.
 • Повечето хора демонстрират само базови финансови познания, главно по отношение на краткосрочното управление на парите. Въпреки това едва около 10% водят семеен/личен бюджет.
 • Като цяло, липсват знания и умения за дългосрочно финансо­во планиране, липсва разбиране за важността на спестяването и инвестирането.
 • Хората срещат трудности при избор на адекватен финансов продукт и вземане на информирани решения.
 • Мнозинството от хората искат да повишат финансовите си познания, като процентите на лицата, заявили това, варират между 50-83% при различните изследвания.

След като разбра колко е важно да управляваш добре финан­сите си, искам да те поздравя. Ти си на прага да прочетеш една различна книга за парите и тяхното управление. Ако това не е първото ти четиво по темата, сигурно забеляза, че повечето от тях попадат в една от следните 3 категории:
(1)  Такива, които са отегчителни до смърт и са пълни със сложни финансови термини и теоретични концепции, които са ин­тересни само за техните автори.
(2)  Книги на западни автори, които представят ситуацията и възможностите в техните страни, но често там има различна фи­нансова система и продукти, което ги прави неприложими за дейс­твителността у нас.
(3)  Странна смесица от позитивна психология и шамански ри­туали, според които е напълно достатъчно да поискаш много пари от Вселената и тя ще ти ги даде.
И трите типа книги стават идеално за подпираме на масата в кухнята или да събират прах в някой кашон, но няма да свършат основната си работа – да се научиш как да управляваш по-добре парите си, да избереш най-подходящите за теб финансови продук­ти и да увеличаваш богатството и възможностите си.
„Умни пари“ е различна. Тя е написана на напълно достъпен и ясен език. Аз вярвам, че дори най-сложните концепции могат да бъдат представени така, че дори 5-годишно дете да ги разбере. Ако някой не може да го направи, значи и той самият не ги раз­бира напълно. Когато се налага да се използват някакви думи и изрази, които трудно могат да се заменят или преведат, ще ги от­криеш обяснени в самия текст.
Ако вече познаваш моите материали, ти е направило впечат­ление, че те не са тип „новини“, а такива, които може да прочетеш след 5 или 10 години и пак ще са полезни и актуални. Тази книга е написана по същия начин. Моята цел е да ти дам въдица, с която да ловиш до края на живота си, а не риба, с която ще се нахраниш само днес. Не очаквай от мен и да ти продавам някакви застрахов­ки, фондове или да ти препоръчвам да се включиш в съмнителна мултилевъл маркетинг схема. Има достатъчно книги и събития, които го правят. Като независим финансов консултант аз работя само за теб и твоите интереси. Аз помагам на моите клиенти да изготвят месечен отчет за приходите и разходите си, да съставят реалистичен бюджет, да разберат размера на личното си богат­ство, да определят краткосрочните и дългосрочните си цели, както и да изготвят подробен план за тяхното постигане.
Също така „Умни пари“ не е от типа „Как да станем милионе­ри, докато спим“. Няма да ти разкривам и някаква тайна на бога­тите (защото такава просто не съще­ствува). Не очаквай и готови решения. Тази книга е практичен наръчник, в който съм синтези­рал на едно място своя над 23-годишен опит, както и натрупаните знания от стотиците обучения по лични финанси и инвестиране, на които съм присъствал или организирал.
Обобщил съм и уроците, които научих от хората, с които ра­ботя индивидуално през последните няколко години. Част от тях са с нетно богатство от над 1 милион лева. В тази книга ще ти споделя само доказани във времето принципи и техники, които ще ти служат до края на живота ти. Заедно ще извървим, стъпка по стъпка, пътят към финансовия ти успех и живота на мечтите ти.

СЪДЪРЖАНИЕ
КАК ДА ИЗПОЛЗВАШ ТАЗИ КНИГА?
КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИШ ОТ ТАЗИ КНИГА?
КАК ДА ПРОМЕНИШ СВОЯТА ИСТОРИЯ?
Какво е успехът за теб?
Какви са твоите цели в живота?
Какво ти пречи да постигнеш твоите цели?
Как да преодолееш убежденията за парите, които ти пречат?
Как да повишиш финансовата си грамотност?
Ценни източници и книги за финансова грамотност
Какви полезни навици ще са ти от помощ, за да повишиш финансовата си грамотност?
Отчет за приходите и разходите
Месечен бюджет
Какво е актив и какво е пасив?
Каква е твоята лична нетна стойност?
КАК ДА СПЕСТЯВАШ И ТЕГЛИШ КРЕДИТИ КАТО ПРОФЕСИОНАЛИСТ?
Каква е разликата между спестяване и инвестиране?
Какво е авариен фонд и защо е важен той?
Порок ли е да си пестелив?
Банки и банкова система
Как ни влияе инфлацията?
Какви видове кредити има и за какво да ги използваме?
Митовете при теглене на кредит
Какво да гледаш при теглене на кредит?
Ипотечен кредит – всичко, което трябва да знаеш за него
Предоговаряне и рефинансиране на кредити
Под наем или назаем
КАК ДА НАКАРАШ ПАРИТЕ ДА РАБОТЯТ ЗА ТЕБ?
Основи на инвестирането
Какво е сложна лихва и как работи тя?
Как може да печелиш от твоите инвестиции?
Основните принципи при инвестирането
Риск и доходност
Видове риск
Как да изчислим колко сме спечелили от нашите инвестиции?
Каква е разликата между инвеститор и трейдър?
Инвестиционни стратегии
Митове за инвестирането, в които все още вярваме (а не трябва)
КОИ СА ОСНОВНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И КАК ДА ПЕЧЕЛИШ ОТ ТЯХ?
Индивидуално доверително управление
Колективни инвестиционни схеми
Взаимни фондове
Предимства и недостатъци на взаимните фондове
Как да избереш най-подходящия за теб фонд?
Акции на компании
Борсово търгувани фондове (ETF)
Предимства и недостатъци на инвестициите в ETF
Недвижими имоти и земеделска земя
Как може да спечелиш от имоти и земеделска земя?
Предимства и недостатъци на инвестициите в имоти
Как да инвестираш в жилищни имоти – стъпка по стъпка?
Съветите ми при покупка на недвижим имот за инвестиция
Други инвестиции
Криптовалути
Peer-to-peer (P2P) платформите за кредитиране
Мултилевъд маркетинг (МЛМ)
Истините (и митовете) за МЛМ индустрията
Ценни метали
4 нефинансови инвестиции, които си струва да направиш още днес
Финансови балони
Финансови измамни схеми
Лоша инвестиция или измама – каква е разликата?
Как аз преодолях големите финансови кризи и измами на прехода?
Как да се подготвиш за следващата финансова криза?
КАК ДА ЗАЩИТИШ СЕБЕ СИ И ТОВА, КОЕТО ИМАШ?
Общо застраховане
Застраховка „Автокаско“
„Гражданска отговорност“ (ГО) на автомобилистите
Застраховка на жилището
Животозастраховане
Рискова застраховка „Живот“
Застраховка „Живот“ със спестовен характер
Застраховка „Живот“ с инвестиционен фонд
Как да защитим своето здраве?
Допълнително здравно осигуряване (здравни застраховки)
Застраховка срещу тежки заболявания
КАК ДА ОСИГУРИШ СТАРИНИТЕ СИ
Каква е новата българска мечта
Пасивни доходи – какво трябва да знаем за тях?
Пенсионната система в България
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
4 неща, които не знаеш за пенсионирането в България
КАК ИЗГРАДИХ СВОЯТА МАШИНА ЗА ПАРИ
Как постигнах финансова свобода в България
Как и в какво инвестирам аз?
А СЕГА НАКЪДЕ?
Личен финансов план
Основни елементи на личния финансов план
Пример за реален личен финансов план на мой клиент
1. Финансово планиране
2. Застрахователно планиране
3. Планиране на образование
4. Пенсионно планиране
5. Инвестиционно планиране
6. Данъчно планиране
7. Имотно планиране
Видове финансови консултанти у нас
Как се заплаща на финансовите консултанти
КАК ДА ИНВЕСТИРАШ В СЕБЕ СИ?
Тонове полезна (и безплатна) информация
Имейл бюлетин
Обучения на живо
Финансов коучинг
БОНУС ГЛАВА: ЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ДЕЦАТА
От 0 до 3 години
От 3 до 5 години
Какво работят мама и тати?
Как детето ни да изгради предприемаческо мислене
Спестяване и инвестиране
Нужда или просто желание
От 6 до 10 години
Джобните пари като урок
Цена или стойност
От 11 до 15 години
Повече за инвестициите
От 16 до 18 години
8 важни умения за живота и парите, на които уча дъщеря си
Търпение
Самоувереност
Умение за преговори
Индивидуалност и свобода
Основни умения за живота
Искай им наем, ако живеят при теб след 18-годишна възраст
Остави децата ти да грешат
Научи децата си за стойността на парите
Способността да управляваме умно парите си е едно от най-важните умения на 21-ви век. Не случайно има много изследвания, които недвусмислено показват, че има пряка връзка между благосъстоянието на един човек и неговата финансова интелигентност
— Стойне Василев
В ранните детски години най-важно е да даваме личен пример на децата и да им обясняваме как ние самите управляваме парите си.”
Аз смятам, че темата за парите не трябва да е табу и още от съвсем малка дъщеря ни участва в семейния съвет, на който правихме важните финансови решения като дали и каква кола да си купим, къде да ходим на почивка, дали да си сменим дивана в хола и подобни. Също така, винаги когато пазаруваме със съпругата ми, ние не изключваме дъщеря си – тя е с нас и ние и обясняваме защо избираме да купим дадена стока, а не друга. Така формираме потребителското ѝ поведение, което ще има важна роля в нейния живот
Никога не е късно да започнем да образоваме финансово децата ни и колкото по-рано започнем, толкова по-добре.
Англичаните казват, че няма смисъл да възпитаваме децата – те така или иначе ще правят като нас, затова нека възпитаваме себе си. Това е и моят съвет – преди да образоваме финансово децата си, нека повишим нашата финансова грамотност. Вече има много книги, курсове и материали за управление на парите. След това вече трябва да даваме личен пример – да им разказваме как избираме стоките в магазина, колко спестяваме от всяка заплата, в какво инвестираме и други. Ако запалим искрата в тях, те сами ще си намерят информация по тази тема.

Разглеждайки ситуацията около коронавирусната инфекция, Стойне Василев отбеляза, че кризата е оставила много хора без доходи или с по-ниски заплати:
“Тези, които нямаха спестявания, много бързо усетиха сложността на ситуацията. Друга част от хората, които са помислили предварително за бъдещето и са спестили “бели пари за черни дни”, не изпитаха особени сътресения. Случилото се, обаче, ни даде урок да създадем “авариен фонд”, който да ни помогне за покриване на разходите при извънредна ситуация поне за период от 3 до 6 месеца. Има различни начини за спестяване, но най-добрият е веднага при получаване на някакъв доход да отделяме част от него”
— Стойне Василев


За авторa

StoyneVasilev
Стойне Василев е независим личен финансов консултант, инвеститор и собственик на сайта за лични финанси SmartMoney.bg, автор на най-продаваната бизнес книга в България за 2018 и 2019 година “Умни пари”, както и председател на УС на Българска асоциация на личните финансови консултанти. Стойне има над 17 години професионален опит в български и международни финансови компании.
“Обобщил съм и уроците, които научих от хората, с които работя индивиду­ално през последните няколко години. Много от тях са с нетно богат­ство от над 1 милион лева. В това ръководство ще ви споделя само доказани във времето принципи и техники, които ще ви служат до края на живота. Заедно ще извър­вим, стъпка по стъпка, пътя към финансовия ви успех и живота на мечтите ви.”
— Стойне Василев


Линкове:

или