stanete-bitcoin-expert-bg-4eti.meБиткойн е съвкупност от концепции и технологии, които формират основата на цифрова парична екосистема. Валутните единици, наречени биткойни, се използват за съхраняване и разпространяване на стойност между участниците в биткойн мрежата. Потребителите на биткойн комуникират помежду си, като използват биткойн протокола главно чрез интернет, въпреки че могат да се използват и други транспортни мрежи. Стекът на биткойн протокола, който се предлага като софтуер с отворен код, може да се изпълнява на широка гама от компютърни устройства, вклю­чително лаптопи и смартфони, което прави технологията лесно­достъпна.
Потребителите могат да прехвърлят биткойн по мрежата, за да правят почти всичко, което може да се направи с конвенционалните валути, включително да купуват и продават стоки, да изпращат пари на хора или организации, или да отпускат кредити. Биткойн може да се закупува, продава и обменя за други валути в специализирани валутни борси. В известен смисъл биткойн е перфектната форма на пари за интернет, защото е бърз, сигурен и без граници.
За разлика от традиционните валути, биткойн е напълно виртуален. Няма физически монети или дори цифрови монети в истинския им смисъл. Цифровите монети по подразбиране са част от транзакции, които прехвърлят стойност от подател към получател. Потребителите на биткойн притежават ключове, които им позволяват да докажат собствеността на биткойни в биткойн мрежата. С тези ключове те могат да подписват транзакции, за да отключат стойността и да я изхарчат, като я прехвърлят на нов собственик. Ключовете често се съхраняват в цифров портфейл на компютъра или смартфона на всеки потребител. Притежаването на ключ, който може да подпише транзакция, е единствената предпоставка за изхарчване на биткойн, поставяйки контрола изцяло в ръцете на всеки потребител.
Биткойн е разпределена система тип peer-to-peer. Поради това няма „централен“ сървър или контролна точка. Биткойни се създават чрез процес, наречен „копаене“ (или добив), който представлява състезание по намиране на решения на математическа задача, успоредно с обработката на биткойн транзакции. Всеки участник в биткойн мрежата (т.е. всеки, който използва устройство, изпълняващо пълния стек на биткойн протокола), може да работи като копач, използвайки изчислителната мощност на своя компютър за верифициране и записване на транзакции. Средно на всеки 10 минути копачът на биткойн е в състояние да валидира транзакциите от последните 10 минути и е възнаграден с чисто нови биткойни. По същество копаенето на биткойн децентрали­зира функциите на централна банка за емитиране и клиринг на валута и отменя необходимостта от каквато и да е централна банка.
Биткойн протоколът включва вградени алгоритми, които регулират добивната функция в мрежата. Сложността на задачата за изчисление, която копачите трябва да решат, се коригира динамично, така че някой да успява средно на всеки 10 минути, независимо колко копачи (и колко изчислителна мощност) се конкурират във всеки един момент. Протоколът също така съкращава наполовина скоростта, с която се създават нови биткойни, на всеки 4 години, и ограничава общия брой биткойни, които ще бъдат създадени, до фиксирана сума, съвсем малко под 21 милиона цифрови монети. Резултатът е, че броят на биткойните в обращение следва плътно една лесно предсказуема крива, която достига до 21 милиона през 2140 година. Поради намаля­ващата скорост на емитиране в дългосрочен план валутата биткойн е дефлационна. Нещо повече: тази валута не може да бъде напомпана чрез „отпечатване“ на нови пари над очаквания темп на емитиране.
Зад кулисите биткойн е още името на протокола, мрежа от равнопоставени компютри и иновация в разпределените изчисления. Всъщност валутата биткойн е само първото приложение на тази иновация. Биткойн представлява кулминацията на десетилетия изследвания в областта на криптографията и разпределените системи и включва четири ключови иновации, инкорпорирани в уникална и мощна комбинация. Биткойн се състои от:

 • Децентрализирана мрежа тип ,,peer-to-peer“ (биткойн протокол)
 • Публичен регистър на транзакциите (блокчейн)
 • Набор от правила за независимо валидиране на транзакции и емитиране на валута (консенсусни правила)
 • Механизъм за постигане на глобален децентрализиран консенсус на валидния блокчейн (алгоритъм на доказателство-за-работа)

Като разработчик виждам връзка между биткойн и интернета на парите, мрежа за разпространение на стойност и защита на собствеността на цифрови активи чрез разпределени изчисления. Биткойн крие доста повече от това, което първоначално можете да видите.

Независимо дали искате да разработите следващото приложение, да направите инвестиция за стартиране или просто сте любопитни за технологията, книгата предлага основни подробности за захващане за работа. Антонопулос представя въведение в технологиите, криптографията, архитектурата, най-новите разработки, случаите на използване и често обгръща цялото нещо в запомнящи се истории и аналогии. Аргументите му са подкрепени от графика и откъси от кода на биткойн. Книгата за биткойни на Андреас е едно от най-добрите произведения по рода си и вероятно ще остане такава дълго време.

За пръв път се сблъсках с биткойн в средата на 2011 г. Непосредствената ми реакция беше нещо от сорта на „Хммм! Смешни пари!“ и аз ги пренебрегвах в продължение на още шест месеца, без да успея да схвана важността им. Това е реакция, която съм виждал отново и отново сред мнозина от най-умните ми познати, което ми носи известна утеха. Втория път, когато се натъкнах на биткойн – в един дискусионен форум, реших да прочета написаната от Сатоши Накамото „Бяла книга“, за да проуча най-достоверния източник и да видя за какво всъщност става дума. Все още си спомням момента, в който приключих с прочитането на тези девет страници и разбрах, че биткойн не е просто цифрова валута, а мрежа на доверие, която може да осигури основа за далеч повече от обикновени валути. Осъзнаването, че „това не са пари, а децентрализирана мрежа на доверие“, ме накара да се впусна в четиримесечно пътешествие, по време на което поглъщах всяка частица информация за биткойн, която успявах да намеря. Бях обсебен и очарован, прекарвах 12 и повече часа на ден пред монитора, като четях, пишех, програмирах и учех колкото е възможно повече.
Излязох от това дисоциативно състояние отслабнал с 10 килограма поради липсата на редовно хранене, но решен да се посветя на работата си върху биткойн.
Две години по-късно, след като създадох няколко малки стартъп компании, за да проуча различни услуги и продукти, свързани с биткойн, реших, че е време да напиша първата си книга. Биткойн беше темата, която събуди креативността ми и превзе мислите ми; това беше най-вълнуващата технология, с която се бях сблъсквал след появата на интернет. Беше настъпило време да споделя страстта си към тази невероятна технология с по-широка аудитория.

Тази книга е предназначена предимно за програмисти. Ако можете да използвате език за програмиране, тя ще ви научи как функционират криптографските валути, как да ги използвате и как да разработвате софтуер, който работи с тях. Първите няколко глави обаче са задълбочено въведение в света на биткойн, подходящо и за непрограмисти – онези, които се опитват да разберат биткойн и криптовалутите в дълбочина.

Цифрови валути преди биткойн

Появата на перспективни цифрови пари е тясно свързана с развитието на криптографията. Това не е изненадващо, като вземем предвид фундаменталните предизвикателства, свързани с използването на битове за представяне на стойност, която може да бъде обменена за стоки и услуги. Трите основни въпроса, които трябва да си зададе всеки, който получава цифрови пари, са:

 1. Мога ли да се доверя, че парите са автентични, а не фалшиви?
 2. Мога ли да се доверя, че цифровите пари могат да бъдат изхарчени само веднъж (т.нар. проблем на „двойното харчене“)?
 3. Мога ли да съм сигурен, че никой друг не може да претендира, че тези пари принадлежат на него, а не на мен?

Емитентите на фиатни пари постоянно се борят с проблема с фалшифи­цирането, като използват все по-сложни хартии и печатарски технологии. Фиатните пари се справят лесно с проблема с двойното харчене, защото една и съща банкнота не може да бъде на две места едновременно. Разбира се, традиционните пари също често се съхраняват и прехвърлят по електронен път. В тези случаи проблемите с фалшифицирането и двойното харчене се решават чрез клиринг на всички електронни транзакции през централни органи, които имат глобален поглед върху валутата в обращение. За цифровите пари, които не могат да се възползват от защитни мастила или холографски ленти, криптографията осигурява основата за доверие в легитимността на твърдението за ценност на потребителя. Криптографските цифрови подписи по-конкретно позволяват на потребителя да подпише цифров актив или транзакция, доказващи собствеността върху този актив. Със съответната архитектура цифровите подписи също могат да бъдат използвани за решаване на проблема с двойното харчене.
Когато в края на 80-те години на миналия век криптографията започва да става все по-широко достъпна и разбрана, много изследователи започват да се опитват да използват криптография за изграждане на цифрови валути. Тези ранни проекти за цифрови валути емитират цифрови пари, обикновено обезпечени с национална валута или с благородни метали от сорта на злато.
Въпреки че тези ранни цифрови валути работят, те са централизирани и в резултат на това лесно могат да бъдат атакувани от правителства и хакери. Ранните цифрови валути използват централна клирингова къща за сетълмент на всички транзакции на редовни интервали, точно както традиционната банкова система. За съжаление, в повечето случаи тези зараждащи се цифрови валути са атакувани от разтревожени правителства и в крайна сметка са заличени по съдебен път. Някои рухват в грандиозни катастрофи след внезапна ликвидация на компанията-майка. За да бъде устойчива срещу намесата на антагонисти, независимо дали легитимни правителства, или криминални елементи, е необходима децентрализирана цифрова валута, за да се избегнат атаките през едно-единствено уязвимо звено. Биткойн е такава система, децентрализирана още на етапа на проектирането и свободна от какъвто и да е централен орган или контролна точка, която може да бъде атакувана или повредена.

В книгата ще започнем да разясняваме някои от основните понятия и термини, ще се сдобием с необходимия софтуер и ще използваме биткойн за прости транзакции. В следващите глави ще започнем да разкриваме технологичните слоеве, които правят биткойн възможен, и ще проучим из основи биткойн мрежата и биткойн протокола. Книгата включва още:

 • Обширно въведение в биткойн и стоящия в основите му блокчейн – идеално за неспециалисти, инвеститори и бизнес ръководители.
 • Обяснение на техническите основи на биткойн и криптографските валути за разработчици, инженери и софтуерни и системни архитекти.
 • Подробности за децентрализираната мрежа на биткойн, архитектурата тип peer-to-peer, жизнения цикъл на трансакциите и принципите за сигурност.
 • Нови разработки като “Отделен свидетел”, “Канали за плащане” и “Светкавична мрежа”.
 • Задълбочено проучване на приложенията за блокчейн, включително как да комбинирате предложените от тази платформа градивни елементи в приложения на по-високо ниво.

Съдържание

Глава 1. ВЪВЕДЕНИЕ
Глава 2. КАК РАБОТИ БИТКОЙН
Глава 3. BITCOIN CORE: РЕФЕРЕНТНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
Глава 4. КЛЮЧОВЕ, АДРЕСИ
Глава 5. ПОРТФЕЙЛИ
Глава 6. ТРАНЗАКЦИИ
Глава 7. УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ТРАНЗАКЦИИ И СКРИПТОВЕ
Глава 8. БИТКОЙН МРЕЖАТА
Глава 9. БЛОКЧЕЙН
Глава 10. ДОБИВ НА БИТКОЙН И КОНСЕНСУС
Глава 11. БИТКОЙН СИГУРНОСТ
Глава 12 БЛОКЧЕЙН ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение A. „БЯЛАТА КНИГА ЗА БИТКОЙН“ от Сатоши Накамото
Приложение Б. ОПЕРАТОРИ, КОНСТАНТИ И СИМВОЛИ НА ЕЗИКА БИТКОЙН СКРИПТ
Приложение В ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА БИТКОИН
Приложение Г. ОТДЕЛЕН СВИДЕТЕЛ
Приложение Д. BITCORE
Приложение Е. Pycoin, ku и tx
Приложение Ж. КОМАНДИ НА BITCOIN EXPLORER (bx)


Социални мрежи и видео

Автора активно продължава да води дискусии в Youtube и Twitter:


Съвети

Неговите последни съвети в Туйтър са:
 • НИКОГА не съхранявайте мнемонична фраза онлайн (дори не криптирана)
 • НИКОГА не въвеждайте мнемонична фраза в което и да е онлайн устройство
 • ВИНАГИ и ЕДИНСТВЕНО въведеждайте мнемоничната фраза директно върху хардуерен портфейл
 • НЕ използвайте хартиени портфейли. Те са остаряла технология за съхранение на ключове и са опасни за начинаещи.
 • ВИНАГИ ЗАПИСВАЙТЕ мнемоничната фраза върху трайна физическа среда като стомана.
 • Дръжте го просто и базово (KISS, Keep it stupid simple)
 • Не измисляйте своя си сигурност (DRYOC, Don’t roll your own crypto)
 • На въпроса “Какво ще кажете, ако аз … <сложни решения в домашни условия (DIY)>” се отговаря с “Не, опростете го”
 • НЕ разделяйте мнемонично семе [seed]
 • НЕ „шифровайте“, „кодирайте“, „смесвайте“, „обърквайте“ мнемонично семе [seed]. Ще загубите пари.
 • ВИНАГИ използвайте незадължителната функция за парола с допълнителни 4-8 ключови думи. И архивирайте отделно.

И ОЩЕ, ако току що навлизате в тематиката за биткойн, обърнете внимание на тези предупреждения:

 • Нарастването на биткойни е забавно.
 • Но ще има сривове на цените.
 • Те могат да бъдат неприятни катастрофи.
 • Понякога 30% за дни. Всеки растеж довежда до ребаланс.
 • Купувайте това, което може да си позволите да загубите.
 • Задръжте и не продавайте при несигурност и волатилност (HODL).
 • Затова и не опитвайте дневна търговия, рисковете са прекалено големи.
 • Бъдете търпеливи и знайте, че бъдещето идва, дори да се противите!

За Автора

Андреас М. Антонопулос е известен технолог и сериен предприемач, който се е превърнал в една от най-известните и уважавани фигури в света на биткойн. Като ангажиран публичен говорител, учител и писател Андреас прави достъпни и лесни за разбиране сложни теми. Като съветник помага на новосъздадени компании да разпознават, оценяват и контролират рисковете за своята сигурност и бизнес.

Андреас израства с интернет, основавайки първата си компания, ранна система за бюлетин борд (BBS) и протодоставчик на интернет услуга (ISP) като тийнейджър в дома си в Гърция. Взима степени по компютърни науки, комуникация на данни и разпределени системи в Университетския колеж в Лондон (UCL), наскоро класиран сред 10-те най-престижни университета в света. След като се премества в Съединените щати, Андреас съучредява и управлява успешно технологично изследователско дружество и в тази си роля консултира десетки изпълнителни директори на компании от „Форчън 500“ в областта на компютърни мрежи, информационна сигурност, центрове за данни и облачни изчисления. Повече от 200 негови статии за сигурност, облачни изчисления и центрове за данни са публикувани в печатни издания и синдикирани по целия свят. Притежава два патента в сферата на компютърните мрежи и тяхната сигурност.

През 1990 г. Андреас започва да преподава по различни теми, свързани с информационните технологии, в частна, професионална и академична среда. Той усъвършенства ораторските си умения пред аудитории, вариращи от петима ръководители в заседателната зала до хиляди хора на големи конференции. С повече от 400 лекционни ангажимента зад гърба си, той се смята за харизматичен публичен говорител и учител от световна класа. През 2014 г. е назначен за преподавател в университета в Никозия, първият университет в света, който предлага магистърска степен по дигитална валута. В тази своя роля той подпомага разработването на учебната програма и включва в нея курса „Въведение в цифровите валути“, предлаган като масов отворен онлайн курс чрез университета.

Като бизнес предприемач Андреас основава редица компании и инициира няколко общностни проекта с отворен код. Изпълнява ролята на съветник в няколко компании, работещи в сферата на биткойн и криптовалутите. Той е широко публикуван автор на статии и публикации в блогове за биткойн, постоянен домакин на популярния подкаст „Let’s Talk Bitcoin“ и чест говорител на конференции на тема технологии и сигурност по целия свят.


За тези които искат да знаят още повече препоръчваме и българското издание на “Стандартът Биткойн” от Сейфедин Амус, която излезе само преди дни.
Книгата обяснява какво е Биткойн така, че всеки да го разбере, без да затъва в технически подробности. А историческите и икономически съпоставки правят книгата обогатяваща дори за най-опитните в темата. Авторът възпроизвежда мисленето си много ясно и структурирано и може да ви убеди, че Bitcoin е по-добра инвестиция от златото. Въпреки това обясненията, специфични за биткойн, не остават твърде кратки. За тези които да разберат същността на парите и да застанат на правилната страна в предстоящия исторически преход към дигитални, децентрализирани пари може да поръчате книгата от книжарниците или онлайн от тук: www.bitcoinstandard.bg
А най-добрите 10 книги по темата (повечето са все още само на английски) може да видите тук: https://bitcoin-capital.bg/top-10-bitkoyn-kripto-knigi/


За да прегледате и свалите цялата книга в различни формати използвайте бутона по-долу:

Яндекс линк:
СВАЛЕТЕ “Станете биткойн експерт” от Андреас Антонопулос

или Мега линк:
СВАЛЕТЕ “Станете биткойн експерт” от Андреас Антонопулос