В XXI в. все по-често се случва работата ни да върви като по вода, да градим успешна кариера и да се радваме на все по-добри резултати в професионален план, но що се отнася до личния живот нещата далеч да не са толкова розови. В своята „Биология на убежденията” Брус Липтън ни разкрива как да променим позицията си на „жертва”и да започнем сами да ковем съдбата си, а също и как да постигнем положителна промяна в живота, модифицирайки собствените си убеждения.
Напоследък сме свикнали със забързания начин на живот, приемаме за нормално кариерата ни да е водеща, нещата в работата да вървят по план и да се радваме на добро CV в професионален аспект. Всичко това обаче закономерно се отразява на личния ни живот и нещата с автобиографията в персонален план определено „куцат”. Вината обаче не е в напрегнатото ежедневие, в бързото и постоянно развитие на информационните технологии, нито в желанието ни за професионално развитие – все неща, които се смятат за основни пречки за така лелеяното щастие…
След като провежда многобройни изследвания, д-р Брус Липтън стига до извода, че – противно на общоприетите факти – ДНК не контролира биологичните процеси в тялото ни. В действителност тя се управлява от сигнали извън клетката, включително и от енергийните послания, произтичащи от положителните или отрицателните ни мисли. Както различните клетки се ръководят от усещането си за обкръжаващата ги среда, така и ние, изградените от трилиони клетки човешки същества, сме подвластни на същия принцип. Точно както при отделната клетка, твърди Липтън, качеството и на нашия живот зависи не от гените ни, а от реакциите ни спрямо сигналите на средата. Този изключително обнадеждаващ синтез на най-новите и задълбочени изследвания в областите на клетъчната биология и на квантовата физика се смята за огромен научен пробив. Той показва, че можем да променим изцяло живота и физиката си – като насочваме своите мисли в правилната посока.
Тази книга завинаги ще промени начина, по който гледате на собствените си мисли. Нови разтърсващи научни открития за биохимичните ефекти на мозъчните функции ни показват, че всички клетки в тялото ни се влияят от мислите ни. Липтън обяснява подробно молекулярните пътища, по които се случва това. Използвайки разбираем език, илюстрации, хумор и примери от ежедневието ни, той демонстрира как новата наука епигенетика променя изцяло възгледите ни за връзката между съзнанието и материята, и разкрива огромното влияние, което тя оказва върху личния ни живот и цялостното ни съществуване като вид.

“Биология на убежденията” е революционен труд в областта на Новата биология. Авторът, докторът на биологическите науки Брус Липтън, е учен-изследовател, преподавал в различни медицински учебни заведения. Неговите експерименти, а и тези на други негови колеги, водещи фигури в тази област, изследват в детайли механизмите, посредством които клетките получават и обработват информация. Изводите от тези изследвания радикално променят разбиранията ни за живота. Те показват, че ДНК не контролира биологичните процеси в тялото ни – напротив, тя се управлява от сигнали извън клетката, включително и от енергийните послания, произтичащи от положителните или отрицателните ни мисли. Този изключително обнадеждаващ синтез на най-новите и задълбочени изследвания в областите на клетъчната биология и на квантовата физика се смята за огромен научен пробив, който показва, че можем да променим телата си, като насочваме мислите си в правилната посока.

Липтън е учен-изследовател, доктор на биологическите науки и преподавател по клетъчна биология в редица медицински учебни заведения. Той е световноизвестен авторитет, занимаващ се с връзката между науката и душата и е водеща фигура в областта на Новата биология. Гостува като оратор в десетки телевизионни и радио предавания и е основен лектор на национални и международни конференции. Неговите експерименти, както и тези на други водещи фигури в областта, изследват в детайли механизмите, посредством които клетките получават и обработват информация.
DOWNLOAD/СВАЛЕТЕ ‘Биологият на убежденията’ оттук