Книга 1. Сребърната нишка

Тази книга е адресирана до всички търсещи.
Широкият диапазон на обхванатите теми я прави единствената в своята област, писана от съвременен български автор през последните години. За да навлязат в необятния свят на духовното познание, на стремящите се към него би се наложило да търсят информацията, включена в този сборник, в множество литературни източници от наши и чужди автори, тиражът на повечето от които отдавна е изчерпан.
В достъпна и лаконична форма, с неподправена автентичност, основаваща се на сериозните ѝ теоретични търсения и на богатия ѝ личен опит, авторката излага познанията си по теми, които днес вълнуват все повече хора: Еволюцията на съзнанието; Възходът и гибелта на легендарната Атлантида; Законът за Кармата, който обуславя необходимостта от прераждането на душите; Възможностите за изследване на миналите ни превъплъщения; Отвъдното и контактите ни с неговите обитатели; Биовампиризмът и обсебването, като оръжия на тъмните сили; Енергийните атаки и защитата от подобни посегателства; Извънтелесните преживявания … и още и още.
Главното достойнство на книгата е пълната изчистеност от сложни и неразбираеми “окултни” формулировки. По подходящ начин и на чист български език авторката тръгва от една аксиома за очевидното присъствие на божествената реалност, за да докаже теоремата за реалното съществуване на човешката душа.
Стегнато и увлекателно поднесени, познанията на авторката споделени с вас, ще ви помогнат да погледнете на света, който ни заобикаля, от още една гледна точка. И ако си го позволите, ще съзрете красота и мъдрост, които биха придали допълнителна багра и нов смисъл на съществуването ви.

Любезни читатели, за основа на тази книга послужиха мои статии, публикувани в периода юли, 1998 – юни, 1999 година в казанлъшкия вестник “Седмица”. Когато се заех да ги обединя и подредя в този сборник, се постарах да ги обогатя с примери от личния ми опит, с които да илюстрирам споделените с вас знания. Вярно е, че впоследствие успях да разширя и задълбоча разбиранията и вижданията си по темите, на които си позволявам да спра вниманието ви. Но тези разширени познания, както и практическия си опит в областта на пси-диагностиката и духовното лечение възнамерявам да положа в основите на следващите си книги. Ако такава е волята Божия.
— Ценка Стойчева, автор

 


Книга 2. Новото лечителско изкуство

В зората на третото хилядолетие лекари, психолози и лечители градят основите на Новото лечителско изкуство. Една от задачите им е да изгладят противоречията помежду си и да се научат да работят съвместно и синхронизирано, като паралелно биват лекувани тялото, психиката и душата на пациентите.
На достъпен и разбираем за читателя език Ценка Стойчева описва методи за диагностика не само на физическото и етерното тяло но и на подсъзнателни травми от сегашния или от минали животи, както и съответните способи за лечение, приложени на практика от нея и дали конкретни резултати. Богато илюстрирана с житейски случки и примери, книгата обхваща темите:

  • Кармични причини за заболяванията;
  • Негативни енергийни вмешателства;
  • Отстраняване на енергийните паразити и импланти;
  • Енергийно лечение от разстояние;
  • Регресивна терапия;
  • Методи за лечение чрез визуализация;
  • Лечение посредством енергията на душата…

Книгата може да послужи като отправна точка, средство за „сверяване на часовника“ не само на лечителите, но и на всеки, който има смелостта да навлезе навътре в себе си, поемайки отговорност за собственото си здраве.

В самото начало на книгата ви предлагам да спрете вниманието си върху структурата от въпроси, на базата на които провеждам своите консултации и избирам формата и начина за лечение. Ще видите, че са обхванати – в групи от въпроси – всички наши аспекти. Въпреки че на първо място започвам с диагностициране на физическото тяло, в работата си винаги се ръководя от принципа, че то е само следствие на вътрешни и невидими за нас процеси. Следователно причините за голяма част от заболяванията, от които днес страда съвременният човек, трябва да се търсят (а след като бъдат открити – и да се лекуват) в по-фините ни тела, в подсъзнанието, дори и в душата ни.
Основният принцип, залегнал в метода ми, е, че духът обуславя формата. Казано по друг начин, какъвто и метод за диагностика и лечение да прилагаме, винаги трябва да се ръководим от едно основно правило – да търсим първопричините за конкретното заболяване в по-фините ни тела и след като сме ги открили, да приложим този подход, който им съответства, за да бъдат те неутрализирани. За мен това е Правило номер едно, към което се придържам и до днес.
Моето дълбоко убеждение е, че формулираните от Тибетеца Закони на лечителството и произлизащите от тях Правила на лечителя би следвало да бъдат изучени и съблюдавани от всички нас, който сме се нагърбили с отговорността за изцелението на друго човешко същество. Именно те са стабилният и непоклатим фундамент, който би ни дал увереност, че помагаме на пациентите си на всички нива.
Внимателно и задълбочено изучавайки този лечителски подход, който Тибетеца нарича Новото лечителско изкуство, стигнах до заключението, че за да се посвети на лечителството, лечителят би следвало да се запаси с огромно търпение и постоянство, да бъде готов да въведе в ума си принципно нови за него понятия и термини, старателно да изучи строежа на човека – по-конкретно неговите фини тела, да привикне да възприема както себе си, така и пациента не само като физическо, но и като духовно същество и най-вече да е състрадателен и любящ сътрудник и помощник на страдащия си събрат.
Самата система, която предлагам на вниманието ви, претърпя значително развитие, следвайки моето собствено. Натрупвайки нови знания, постепенно добавях и нови „опорни точки” в структурата й, като към този момент смятам, че прилагането й дава достатъчно ясна картина за състоянието на пациента, за да може да се избере, а след това и да се приложи подходящото лечение, водещо до изцеление не само на физическото тяло, но и на душата му. Не е за пренебрегване и съществената подробност, че за пълноценно прилагане на тази система е необходимо лечителят да е развил способността си да получава информация по свръхсетивен път. Логично следва, че доколкото е развит духовно лечителят, дотолкова „от високо” може да черпи информация за своите пациенти. Не е възможно той да има достъп само до менталните нива например, функционирайки там свободно и съзнателно, а да е способен да „види” проблем, чиято причина е назад в минало съществуване, тъй като информацията за това е записана в по-висшите ни енергийни структури (тела).
Изрично държа да подчертая, че аз не съм активно практикуващ лечител – нямам кабинет и не приемам пациенти ежедневно. Натрупаният опит, който споделям с вас, е в резултат от диагностициране и лечение на мои приятели, познати и непознати, потърсили помощта ми в продължение на последните десетина години.
Няма да скривам от вас, че преди време бях обзета от желанието да се отдам изцяло и само на тази дейност, но постепенно разбрах, че методът ми все още не е широко и повсеместно приложим. Причината за това е, че за да се постигне пълно изцеление, е необходимо активното и съзнателно сътрудничество на самия болен, комуто аз се явявам просто помощник, който да му посочи първопричините за неговото страдание и да му подскаже пътищата, по които да достигне до самия себе си, за да съумее да трансформира наклонностите или навиците си в техните противоположности. На този етап от развитието ни повечето от нас все още не са достигнали до това ниво на самоосъзнаване, за да са готови да тръгнат по трудния и болезнен път навътре към сърцевината си.
С натрупването на опит в работата си с хора с различни здравословни или от друго естество проблеми с изненада установих и още нещо, което в началото безкрайно ме удиви и възхити. Възможно е да ви прозвучи странно, но аз се убедих лично в това – при мен се озоваваха, понякога по доста любопитни и наглед невероятни пътища, точно хора, на които можех именно аз да помогна.
Навярно споделяте възгледа ми, че няма универсални лечители; че за всеки болен е предопределен конкретен лечител, който да доведе лечебния процес до успешен завършек. За себе си се убедих в прецизността, с която там някъде, във висшите нива незнайно какъв механизъм създаваше невидими пътечки, по които един към друг вървяхме лечител и пациент. С две думи, хората, на които действително мога да помогна, се озовават при мен и без да работя ежедневно в кабинет, където всеки може да ме намери.
Вярно е, че имаше известен период, през който, като водеща на телевизионното предаване „Интуитивното” в ефирна телевизия Казанлък, добих известна популярност в града ни. В резултат от тази „слава” към мен се втурнаха доста хора, като за съжаление повечето бяха така наречените „пасивни” пациенти – т.е. хора, търсещи помощ отвън, без тяхно участие в лечебния процес. Мнозина от тях не правеха разлика между „лечител” и „гадател” и въпреки че предаването имаше информационно-образователен характер без телефон в ефир, смятаха, че в града се е появила нова „гледачка”.
За мое голямо облекчение потокът от хора, свикнали да задават неопределения въпрос „Кажете ми нещо за здравето”, постепенно секна, но този епизод от живота ми нагледно ми показа липсата на информираност на значителна част от обществото ни по темите, касаещи езотеричното лечение, възможностите на сензитивите и методите, с които си служат духовните лечители. Това е и една от причините, които ме мотивираха да напиша тази книга.
Не съм сигурна дали методът ми е приложим в своята цялост и пълнота от други лечители, тъй като структурата от въпроси, на която базирам диагностиките си, е пригоден за моите знания и възможности да навлизам в енергийните структури и измерения. Въпреки това се надявам, че той може да послужи като отправна точка, средство за „сверяване на часовника” не само на лечителите, а и на всеки, който има смелостта да навлезе навътре в себе си, поемайки отговорност за собственото си здравословно и психо-емоционално и душевно състояние.

 


Книга 3. Мистичният феникс

„Вместо да потъне в забвение, с годините „Новото лечителско изкуство” стана още по-актуална. Бих я сравнила с превъзходен коняк, на който времето само прибавя вкус и аромат и не му отнема нищо.
„Мистичният феникс” е естествено нейно продължение с надграждане. Книгата има за основна задача представянето на достоверна информация, която да залегне в основите на медицината на третото хилядолетие. В нея споделям знанията, уменията и опита си, без да ги разкрасявам или изопачавам.
Информацията в двете книги се базира изцяло на личния ми опит, всички постулати от духовната съкровищница на човечеството са пречупени през него. Мое дълбоко убеждение е, че с годините методиката ми за диагностика и лечение, цялостният подход към заболяванията и психо-емоционалните проблеми на хората, ще добиват . все по-широка популярност и постепенно ще се сливат с останалите методики на традиционната медицина и психологията.
Това е медицината на бъдещето!“

Години след написването на „Новото лечителско изкуство” (което заглавие оттук нататък ще изписвам съкратено НЛИ), в отговор на многобройните запитвания на приятели и читатели, кога ще напиша следващата си книга, упорито твърдях, че няма да пиша нова, защото в НЛИ вече съм казала всичко, което знам. И това беше истината към онези моменти. А аз бях абсолютно убедена, че не бих се заела да напиша и публикувам трета книга. Не ми допада идеята да разглеждам едни и същи теми, само за да запълня обем страници. Не са ми по вкуса нито празнословието и многословието, нито ме блазнят финансовите резултати и публичност, които някои от авторите на бестселъри постигат. Имах завидната възможност приятели да дарят необходимите суми за издаването на „Сребърната нишка” и на „Новото лечителско изкуство”. Направиха го абсолютно безкористно и за единствена отплата приеха по няколко екземпляра от книгите. А това ми предостави свободата да контролирам целия процес, през който която и да е книга преминава по дългия си път от компютъра на автора до книгата в ръцете на читателите.
Преди да ви опиша накратко пътя, който ме доведе до решението да напиша тази книга, смятам за нужно да споделя с вас още няколко интересни неща. Публикувам ги във въведението, защото смятам, че тази информация е базисна и ви е необходима, за да можете да се възползвате абсолютно пълноценно от всичко, което ще прочетете в основната част на книгата.
На първо място държа да отбележа, че цялата информация, изложена в НЛИ, е основополагаща. Тази разработена от мен и практикувана с години методика, е един уникален синтез на всички възможни и приложими методи за лечение, от които се ползват не само лекарите, представители на т.нар. хуманна медицина и на всички нейни клонове и подразделения, но и енергийните лечители, парапсихолозите, работещите с методите на хипнозата, психиатрите и психотерапевтите. В основното изложение ще прочетете на базата на какъв личен опит изказвам такива категорични твърдения.
Изложеният в НЛИ подход към заболяванията е холистичен, обхваща, разглежда, представя и анализира не само методиките за диагностициране на физическото тяло, но и на останалите ни енергийни тела, както и на подсъзнанието ни. Този подход ще става все по-актуален, все повече лекари, психолози и лечители ще го прилагат в поне един от аспектите му. И успешните изцеления ще са доказателството за неговата ефективност.
Въз основа на лични констатации мога да заявя, че все повече хора са готови да вникнат в информацията, която споделям, способни са да я осъзнават във все по-голяма дълбочина и да прилагат семплите наглед, но ефективни методи за самоанализ и самопомощ. Тези нараснали възможности и възприемчивост към информация от такова естество се дължат на простия наглед факт, че през изминалите 15 години (от публикуването на НЛИ) човечеството отбеляза известен духовен растеж. Знам, че на физическо ниво ситуацията говори за точно обратното, но не е така. Просто си припомнете, че за проявлението на каквото и да е, зародило се на фините нива, в земен план е нужно „време”, точно както на семенцето му е нужно такова, за да поникне и да даде плод.
Възможно е да ви прозвучи като нескромно твърдение, но съм длъжна да го подчертая! Всичко, изложено в тази книга, всяка една описана от мен история, всяко едно преразказано тук преживяване, се базират на моя личен опит! В края на това кратко предисловие стигнахме и до обсъждане характера на всичко, което ще прочетете от тук нататък.
Подобно на написаното от мен в НЛИ, информацията, която поднасям в тази книга, ще прозвучи на мнозина нереално, фантастично, като някакъв екзотичен плод на развинтената ми фантазия. Признавам си, че ако тепърва се запознавах с такива теми, и аз бих се отнесла към написаното с огромен скептицизъм. Мисля, че вие сте в много изгодната позиция сами да изберете отношението си към това, което ви предстои да прочетете. Можете да приемете написаното за достоверно или да прочетете книгата като четиво среден клас от жанра фантастика.
Да предположим, че четете книгата от любопитство, просто защото ваш приятел ви е дал горещи препоръки за нея. Но написаното ви е чуждо, не можете на мисловно ниво да влезете в контакт с мен, като автор, за да почувствате в пълна степен какви идеи, чувства и послания съм вложила в това четиво. В този случай сте изправени пред избор – или да захвърлите книгата, защото не ви се четат измишльотините на поредния фантазьор с претенции, или да я дочетете, избирайки позицията на читател, който просто следва героинята в описаните от нея приключения и житейски перипетии. В крайна сметка, нали нещо подобно преживяваме чрез съзнанието си, четейки роман, повест или разказ. Идентифицираме се или се разграничаваме от действията и психологичните/духовните терзания и изпитания на героите, за да разпознаем в някои от тях себе си. Да открием духовните си липси или излишъци. Да преживеем нечие споделено чрез словото приключение като наше. И чрез това виртуално пътешествие да намерим изгубените си частици звезден прах.
Каня ви на едно такова пътешествие. В крайна сметка, нямате кой знае какво да загубите, нали? Освен някои от представите ви, каква всъщност е реалността.
— Ценка Стойчева, автор


За автора

Ценка Стойчева е публицист, лектор, общественик, свръхсетивен диагностик и лечител, писател.
Автор е на две книги – „Сребърната нишка“ и „Новото лечителско изкуство“. Първата е издадена през пролетта на 2002-а година, а втората излиза от печат в Деня на народните будители, на 1-ви ноември 2006-а година и за кратко време се превръща в бестселър. Интересът към нея не намалява и до днес, а поради изчерпания си тираж книгата се счита за библиографска рядкост.
За отбелязване е, че авторката предоставя на популярна виртуална библиотека електронния вариант и на двете си книги – за безвъзмездно и безплатно ползване, веднага след излизането им от печат. Понастоящем само „Сребърната нишка“ е налична за безплатно сваляне от сайта на най-голямата българска виртуална библиотека. „Новото лечителско изкуство“ е свалена от Интернет, тъй като Ценка Стойчева обмисля нейното преиздаване в книжен вариант. Самата тя споделя, че желанието ѝ е книгите да достигнат до максимален брой читатели, които да намерят полза от споделената в тях богата и ценна информация.
В продължение на повече от две години, от 1997 до 2000 година, ежеседмично публикува в казанлъшкия вестник „Седмица“ свои статии в нейна рубрика „Интуитивното“. Впоследствие тези статии биват включени в първата ѝ книга „Сребърната нишка“.
На 24-и май 2000 г. открива в Казанлък малка езотерична книжарница „Логос“, която просъществува до април 2004-а. Само няколко месеца след откриването ѝ, от скромен търговски обект книжарницата се превръща в магнетичен духовен център.
В място за срещи, за запознанства и за общуване между хора с разнородни интереси в сферата на духовното знание. Много от тези запознанства прерастват в искрени и сърдечни приятелства, които са живи и днес.
В периода 2001-2003 година бива водеща на свое 30-минутно телевизионно предаване пак под същото име – „Интуитивното“, излъчвано веднъж седмично по ефирна телевизия Казанлък.
Дарбите си на свръхсетивен диагностик и лечител започва да развива спонтанно през втората половина на 90-те, без да е била специално обучавана, да е посещавала курсове или семинари. По нейно мнение такива дарби притежава всеки един човек, но не всеки има достатъчно силен импулс да ги развива и да ги използва точно в сферата на лечителството.
Богатия си, близо 25-годишен опит като духовен лечител, натрупва от безкористната си работа със стотици хора с различни заболявания и психо-емоционални проблеми. Постепенно, стъпка след стъпка и детайл след детайл, тя разработва своя уникална методика за цялостна диагностика и лечение. Тази методика бива изложена в достъпна и разбираема за читателя форма във втората ѝ книга „Новото лечителско изкуство“. Нейната уникалност произлиза от факта, че на вниманието на създателката ѝ са не само физическото тяло, но и подсъзнанието и записаните в него травми. Щателно обследвани и съответно лекувани посредством различни, разработени от Ценка Стойчева методи, биват всички аспекти/тела на човека – физическото, етерното, астралното, менталното и духовното.
Няколко години след издаването на „Новото лечителско изкуство“ създава във фейсбук страницата „Новото лечителско изкуство с Ценка Стойчева“, за да даде възможност на многобройните си читатели, бивши пациенти, почитатели и приятели да общуват пряко с нея.
Месеци преди настоящата книга да бъде готова за печат, създава и фейсбук страницата, посветена на това заглавие – „Ценка Стойчева / Мистичният феникс/. По нейни думи, тази страница ще е мястото във виртуалното пространство, където да влиза в общение с приятели и читатели.


Бележка

Трите книги «Сребърната нишка», «Новото лечителско изкуство» и «Мистичният феникс»
са предоставени за безвъзмездно сваляне и ползване от авторката.
Ако желаете да си ги закупите в книжен вариант – за себе си, или за подарък, можете да си ги поръчате на следния имейл: [email protected],
или на месинджъра към страницата на автора: https://www.facebook.com/stoycheva.tsenka/


На 7-8 Октомври 2023 г. ще се проведе фестивала “Здравей, Здраве” в Стара Загора, на територията на Античния театър.
Един от лекторите и ще бъде и автора Ценка Стойчева която ви очаква в събота, 7-ми октомври, от 12:00 часа, на малката сцена.
Темата на лекцията ще е: “Как сами да открием и изцелим подсъзнателните си травми”.

“Признавам си, че срещнах известно затруднение да избера на коя от всички теми, по които мога да говоря с часове, да спра вниманието на избралите да отделят от времето си, за да ме чуят.
Прецених, че точно тази тема има огромно практическо значение. И че е от значение какво би било от полза на хората, така че поне малко да им олекне в тези не леки преходни времена.
Всеки на тази планета носи много дълбоки рани и травми, скрити от вниманието му в тайниците на подсъзнанието. Към тези, от предишни преживявания, ние неусетно добавяме нови, без изобщо да го осъзнаваме. А тези скрити травми са причини за огромен процент от нерешимите с методите на конвенциалната медицина здравословни и психоемоционални проблеми.”
— Автора


Линк към всичките книги:

Свалете от Яндиск  книгите на  Ценка Стойчева от тук
или
Свалете от Мега книгите на  Ценка Стойчева от тук