Книга-явление явление в книгоиздаването – богато илюстрираното продължение на неговата първа книга (Кратка история на времето – феноменалният бестселър на Стивън Хокинг, издаден в тираж няколко милиона) , Хокинг се завръща отново при нас и разбулва тайните на най-важните открития, станали през годините след издаването на посрещнатото с възторг първо заглавие.
Един от най-въздействащите мислители на нашето време, Стивън Хокинг е интелектуален идол, известен не само заради приключенския дух на своите идеи, но и заради яснотата и остроумието, с които ги изразява. В своята нова книга той ни отвежда до предния фронт на теоретичната физика, където истината много често е по-необичайна от измислицата, и ни обяснява като на неспециалисти кои са принципите, контролиращи нашата Вселена.

Както много други учени от общността на теоретичната физика, професор Хокинг иска да открие граала на науката – изплъзващата се Теория за всичко, която е скрита в сърцевината на Космоса. С достъпен, а често и игрив стил той ни дава напътствия, докато се мъчи да разгадае тайните на Вселената – от свръхгравитацията до свръхсиметрията, от квантовата теория до М-теорията, от холографията до дуалността. Отвежда ни в безлюдните предели на науката, където новите теории на суперструните и р-браните може би ще запълнят последните празни места в пъзела. И ни позволява да надникнем зад сцената на едно от най-вълнуващите интелектуални приключения, когато се стреми „да комбинира теорията на Айнщайн за относителността и идеята на Ричард Файнман за многочислените истории в една завършена и обединена теория, която ще опише всичко, случващо се във Вселената”.
С характерната за него щедрост професор Хокинг ни кани да го придружим в това необичайно пътуване през пространство-времето. Множеството цветни илюстрации помагат това пътуване да бъде по-ясно възприемано и го превръщат в една сюрреалистична страна на чудесата, където частиците и струните се движат в единадесет измерения, където черните дупки се изпаряват, изчезват и отнасят със себе си своята тайна и където първичното космическо семе, от което е поникнала нашата Вселена, е представлявало всъщност едно орехче.

„Вселената в орехова черупка” е жизненоважно четиво за всички хора, стремящи се да разберат Вселената, в която живеем. В комплект с “Кратка история на Времето” тази книга, също като предходната, предава вълнението, обземащо научната общност тогава, когато тайните на Космоса биват разбулени.

Стивън Хокинг е Лукасов професор по математика в Кеймбриджкия университет и има репутацията на най-блестящия физик теоретик след Айнщайн.

Не очаквах популярната ми книга „Кратка история на времето“ да има такъв успех. Тя беше бестселърът в списъка на лон­донския Сънди таймс повече от четири години – по-дълъг пе­риод в сравнение с всяка друга и забележително за книга от научен ха­рактер, която не е леко четиво. Дълго след това хората не спираха да ме питат кога ще напиша следваща книга. Аз се съпротивлявах, понеже нямах желание да пиша книги като Син на кратката история или Малко по-дълга история на времето, а бях зает с изследвания. Но по­степенно осъзнах, че има място за по-различен тип книга, по-лесна за разбиране. Кратка история на времето е организирана по линеен модел – повечето глави следват и са логически зависими от предшестващи­те. Това допадаше на някои читатели, но други засядаха в началото и никога не достигаха вълнуващия материал по-нататък. Сегашната книга за разлика от нея повече прилича на дърво. Първа и втора гла­ва образуват централен дънер, от който се разклоняват останали­те.

Клоните са доста независими един от друг и могат да бъдат подхванати в какъвто и да е ред след централния ствол. Те съот­ветстват на области, върху които съм работил или мислил след пуб­ликуването на Кратка история на времето. Така че те представляват картина на някои от най-активните полета на сегашните изследва­ния. Във всяка глава също така съм се опитал да избегн а еднопосоч­ната линейна структура. Илюстрациите и обясненията към тях предлагат алтернативен подход към текста, както в Илюстрована кратка история на времето, публикувана през 1996 г. Каретата, или страничните разяснения, също дават възможност за задълбочаване в някои теми по-детайлно, отколкото в главния текст.

През 1988 г., когато за първи път беше публикувана Кратка ис­тория на времето, изглеждаше, че окончателната Теория на всичко ве­че е на хоризонта. Как се измени ситуацията оттогава? По-близо ли сме до нашата цел? Както ще бъде описано в тази книга, ние сме из­минали дълъг път оттогава. Но това е едно все още продължаващо пътешествие и краят му не се вижда. Както гласи старата поговор­ка, по-добре е да се пътува с надежда, отколкото да се пристигне. На­шата страст да откриваме подхранва съзидателността ни във всич­ки области, не само в науката. Ако стигнем края на линията, човеш­кият дух би увяхнал и умрял. Но аз не мисля, че някога бихме спрели на място: ние ще се разпростираме в сложността, ако не в дълбочи­ната, и ще бъдем винаги в центъра на разширяващ се хоризонт от възможности.

Искам да споделя вълнението си от откритията, които се пра­вят, и от картината на реалността, която се появява. За по-голя­ма достоверност се концентрирах върху области, в които самият аз съм работил. Детайлите на работата са твърде технични, но вяр­вам, че всеобхватните идеи могат да бъдат предадени без много ма­тематически багаж. Просто се надявам, че съм успял.
— Стивън Хокинг, Кеймбридж, 2 май 2001 г.

Отзиви

„Увлекателно и заинтригуващо… Хокинг несъмнено притежава природната дарба на учителя: лекота, добронамерен хумор и способност да онагледява извънредно комплицирани съждения с аналогии, взети от всекидневието.“
— Ню Йорк таймс

„Тази книга е обединила учудването на детето с интелекта на гения. Ние предприемаме пътуване във вселената на Хокинг. като непрекъснато се възхищаваме от неговия ум.
— Сънди танмс (Лондон)

„Майсторски написано резюме за това от какво според съвременните физици е направен светът и как е стигнал до сегашното си състояние.“
— Уолстрийт джърнъл

„Изпълнено с очарование и кристално ясно… Дава на обикновения читател възможност да се запознае с някои по-дълбоки научни истини от самия източник… Ярка, блестящa книга.“
— Hю Йоркър

„Стивън Хокинг доказва, че е майстор на яснотата…
Трудно е да посочим друг жив учен, който би могъл да изложи по-разбираемо тези страховити математически теми.“
— Чикаго трибюн

„Той е в състояние да обясни сложностите на космологичната физика с привлекателна комбинация от яснота и остроумие.“
— Hю Йорк ривю оф букс

„Това вероятно е най-добрата книга по въпросите на астрофизиката за обикновения читател. Приемете нашите благодарности, д-р Хокинг!“
— Буклист

 

Съдържание

Предговор
ПЪРВА ГЛАВА. Кратка история на относителността
ВТОРА ГЛАВА. Формата на времето
ТРЕТА ГЛАВА. Вселената в орехова черупка
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. Предсказвайки бъдещето
ПЕТА ГЛАВА. Закриляйки миналото
ШЕСТА ГЛАВА. Нашето бъдеще? Star Trek или не?
СЕДМА ГЛАВА. Бранен нов свят
Бележка към българското издание
Глосар
Препоръчана допълнителна литература

 

За Автора

Професор Стивън Уилям Хокинг, CH CBE FRS (на английски: Stephen William Hawking), роден на 8 януари 1942 година (300 години след смъртта на Галилео Галилей),  е английски астрофизик, автор на книги и статии за новите открития и идеи за Вселената и нейното зараждане, включително и на популярната „Кратка история на времето“ (A Brief History of Time, 1988), която му спечелва международна известност.
До 2009 г. е Лукасов професор по математика на Кеймбриджкия университет (пост, заеман някога от Исак Нютон). Занимава се основно с космология и квантова механика, известен е и като популяризатор на науката. Въпреки тежкото си заболяване – амиотрофична латерална склероза (АЛС) – Хокинг не престава да се труди в областта на науката, показвайки, че физическото увреждане не прави никого по-малко способен да твори.

 


Линк към книгата:

или