joe-dispenza-navik-4eti-meКак така тайно очаквате в живота ви да се появи нещо различно, след като продължавате да имате едни и същи мисли, да вършите едни и същи действия, да преживявате все същите познати емоции ден след ден? Нима това не е дефиниция на лудостта?
Рецептите за успех в живота ни карат постоянно да търсим отговори и щастие извън себе си, докато истинските отговори и истинската радост е вътре в нас.
Където е съсредоточено вниманието, там е съсредоточена и вашата енергия. Насочете цялото си внимание към външния, материален свят и това ще бъде вашата инвестиция в реалността. И обратното, накарайте съзнанието си да разкрие по-дълбок аспект от вас самите и енергията ще разшири тази реалност.
И така, можете ли да повярвате в бъдеще, което още не можете да видите или преживеете със сетивата си, но за което мислите достатъчно в ума си и мозъкът ви се е променил така, сякаш преживяването вече се е случило преди физическото събитие във външната среда? Ако е така, мозъкът ви вече не само записва миналото, но и се е превърнал в карта на бъдещето. Всъщност, колкото повече формулирате поведението си в бъдещо събитие, толкова по-лесно ще ви бъде да осъществите новия начин на живот.
Когато ментално сте упражнявали дадена бъдеща реалност, докато мозъкът ви физически се промени така, сякаш е преживял събитието, и вие емоционално сте възприели новото намерение толкова много пъти, че тялото ви се е променило и отразява факта, че вече го е преживяло, почакайте… защото това е моментът, в който събитието ви намира! То ще дойде по начин, какъвто най-малко очаквате и без сянка от съмнение, че е произтекло от вашата връзка с по-висше съзнание- за да ви вдъхнови да го правите отново и отново. Средата вече няма власт над начина, по който мислите и чувствате, а обратното- начинът ви на мислене и чувстване контролира средата. Това е величието и то винаги е било във вас!

Най-големият навик, от който можеш да се откажеш,
е навикът да бъдеш себе си

Днес ние искаме не само да „знаем“, но да „знаем как“. Как да прилагаме и персонализираме новите научни концепции и вековната мъдрост, за да живеем по-обогатен живот? Истинската сила идва тогава, когато започнем да се вглеждаме дълбоко в убежденията си. Може да открием корените им в нашата обусловеност от религията, културата, обществото, образованието, семейството, медиите и дори гените ни. После претегляме старите идеи срещу определени нови парадигми, които може би ще ни послужат по-добре…
Нeговият пpоcт, но eфeктивeн мeтод cъздaвa моcт мeжду иcтинcкия човeшки потeнциaл и нaй-новитe нaучни тeоpии. Д-p Джо обяcнявa кaк пpомянaтa нa миcлeнeто и пpeдcтaвитe можe буквaлно дa пpомeни и вpъзкитe в мозъкa. Споpeд нeго във вceки човeк нa тaзи плaнeтa ce кpиe потeнциaл зa вeличиe и нeогpaничeни cпоcобноcти.

Когато се замисля колко много книги са посветени на създаването на живо­та, който желаем, осъзнавам, че мнозина от нас все още търсят път въз основа на сериозни научни доказателства – методи, които наистина рабо­тят. Но новите изследвания на мозъка и тялото, ума и съзнанието, както и квантовият скок в разбиранията ни за физиката, предлагат разширени въз­можности да разгърнем истинския потенциал, който имаме по рождение.

Като практикуващ хиропрактик, ръководител на клиника за интегратив­но здраве и преподавател в областта на невронауката, мозъчното функцио­ниране, биологията и мозъчната химия, аз имам привилегията да вървя на­чело на някои от тези изследвания – не само като изучавам посочените об­ласти, но и като наблюдавам ефектите от тази нова наука, приложена вър­ху обикновени хора като вас и мен. Това е моментът, в който възможности­те на новата наука стават реалност.

Вследствие на това станах свидетел на някои забележителни промени в здравето и качеството на живот на хора, които истински са промени­ли съзнанието си. През последните няколко години имах възможност да ин­тервюирам мнозина, преодолели сериозни здравословни проблеми, смятани за фатални или нелечими. За съвременната медицина тези случаи на възста­новяване са „спонтанни ремисии“.

Но когато подробно анализирах вътрешния път, изминат от тези хора, за мен стана очевидно, че присъства значителен елемент на съзнание… и че физическите промени изобщо не са били толкова спонтанни. Това откритие допълнително насочи след­дипломните ми изследвания в сферата на мозъч­ната образна диагностика, невро­пластиката, епигенетиката и психоневроимунологията. Просто сметнах, че явно нещо се случва в мозъка и тялото, което може да бъде изучено и възпроизведено. В тази книга искам да споделя част от това, което съм научил, и изследвайки връзката между ума и мате­рията, да ви покажа как можете да прилагате тези принципи не само към тя­лото си, но и към всички аспекти на живота.

Много от читателите на първата ми книга, „Развийте мозъка си: Науката за промяна на съзнанието“ изказваха една и съща искрена молба (заедно с не­малко положителни отзиви). Един от тях писа: „Много ми хареса книгата ви, прочетох я два пъти. В нея има много наука и тя е много задълбочена и вдъхновяваща. Но можете ли да ми кажете как да го направя? Как да развия мозъка си?“

В отговор започнах поредица от семинари за практическите стъпки, кои­то всеки може да направи, за да осъществи промени на нивото на ума и тя­лото, които да доведат до трайни резултати. Впоследствие видях хора, които преживяват необяснимо изцеление, освобождават се от стари пси­хични и емоционални рани, разрешават „не­преодолими“ затруднения, създа­ват нови възможности, радват се на богатство и т.н. (Някои от тези хора ще срещнете на следващите страници.)

Не е необходимо да сте чели първата ми книга, за да разберете тази. Но ако вече сте запознати с работата ми, ще ви кажа, че написах „Разчупете на­вика да бъдете себе си“ като практически наръчник към „Развийте мозъка си“. Едно от най-големите ми желания е тази книга да бъде проста и лесноразби­раема. В някои случаи обаче ще ви давам информация, предшестваща идеята, която искам да развия. Целта е да изградя реалистичен модел на лична тран­сформация, която ще ви помогне да разберете как можем да се променим.

„Разчупете навика да бъдете себе си“ е резултат на една от моите страс­ти: искрено усилие да демистицифирам мистичното, така че всеки да разбе­ре, че притежава всичко необходимо, за да осъществи значима промяна в жи­вота си. Днес ние искаме не само да „знаем“, но да „знаем как“. Как да прилага­ме и персонализираме новите научни концепции и вековната мъдрост, за да живеем по-обогатен живот? Когато вие и аз можем да свържем точките на това, което открива науката за природата на действителността, и когато прилагаме тези принципи в ежедневието си, всеки от нас ще стане едновре­менно мистик и учен в собствения си живот.

Затова ви приканвам да експериментирате с всичко, което научите от тази книга, и обективно да наблюдавате резултатите. Искам да кажа, че ако положите усилие да промените вътрешния свят на мислите и чувствата си, външната ви среда би трябвало да започне да изпраща обратна връзка, за да ви покаже, че умът ви е повлиял на „външния“ свят. Защо иначе да го правите?

Ако приемете интелектуалната информация, която научавате, като фи­лософия, а после въведете това познание в живота си, като го прилагате дос­татъчно дълго, за да го овладеете, ще преминете от философ към посветен, а после към учител/мастер. Останете на тази вълна,… налице са солидни на­учни доказателства, че това е възможно.

Моля ви да подходите с отворен ум, за да можем да построим стъпка по стъпка концепциите, които очертавам в тази книга. Цялата тази инфор­мация ви се предоставя, за да направите нещо с нея – иначе това би било просто разговор на маса, нали? Когато успеете да отворите ума си за ис­тинското състояние на нещата и се освободите от обусловените си вяр­вания, с които сте свикнали да рамкирате действителността, ще видите плодовете на усилията си. Това е и моето пожелание към вас.

Информацията на следващите страници ще ви вдъхнови да докажете на себе си, че сте божествени създатели.

Не бива никога да чакаме науката да ни позволи да правим необичайното; обратното означава да превърнем науката в поредната религия. Трябва да имаме смелостта да размишляваме над живота си, да правим неща „извън рамката“ и да ги правим често. Тогава ще стъпим на пътя към по-високо ни­во на лична сила.

Истинската сила идва тогава, когато започнем да се вглеждаме дълбоко в убежденията си. Може да открием корените им в нашата обусловеност от религията, културата, обществото, образованието, семейството, медии­те и дори гените ни (в тях се отпечатват сетивните преживявания на се­гашния ни живот, както и безброй поколения). После претегляме старите идеи срещу определени нови парадигми, които може би ще ни послужат по-добре.

Времената се менят. Индивидите се пробуждат за по-висша реалност; ние сме част от много по-обширна промяна. Сегашните ни системи и модели на действителността се разпадат и е време да се появи нещо ново. Моделите ни за политика, икономика, религия, наука, образование, медицина и връзка­та ни с околната среда показват различен пейзаж отколкото преди десет години.

Да се освободим от остарялото и да прегърнем новото – звучи лесно. Но както подчертах в първата си книга, голяма част от онова, което сме нау­чили и преживели, е вградено в биологичния ни „аз“ и ние го носим като ман­тия. Но също така знаем, че онова, което е вярно днес, може да не бъде вяр­но утре. Точно както се усъмнихме в представата си за атомите като со­лидна материя, така реалността и нашето взаимодействие с нея предста­вляват поредица от идеи и схващания.

Знаем още, че изоставянето на познатия живот, с който сме свикнали, и встъпването в нещо ново напомнят на плуването на сьомгата срещу тече­нието: трудно е и, откровено казано, неприятно. Отгоре на всичко, по це­лия път се сблъскваме с присмеха, отхвърлянето, противопоставянето и хулите на хората, привързани към онова, което мислят, че познават.

Кой с такъв неконвенционален уклон е готов да посрещне подобна трудност в името на концепция, която не може да възприеме със сетивата си, но е жива в ума му? Колко пъти в историята личности, смятани за еретици и глупци от озлобената посредственост, са се превръщали в гении, светци или учители?

Ще дръзнете ли и вие да бъдете първи?

Човешката природа е такава, че отбягваме промяната, докато положението не се влоши и не почнем да се чувстваме толкова зле, че вече не можем да про­дължаваме, както досега. Това важи както за отделните индивиди, така и за обществото. Чакаме да ни връхлети криза, травма, загуба, болест или тра­гедия, за да се вгледаме кои сме, какво правим, как живеем, какво чувстваме, в какво вярваме и какво знаем, и тогава да прегърнем истинската промяна. Чес­то се налага да преживеем най-лошия сценарий, за да започнем да правим про­мени, които подкрепят здравето, взаимоотношенията, кариерата, семей­ството и бъдещето ни. Моето послание е: защо да чакаме?

Можем да се учим и променяме в болка и страдание или да се развиваме в радост и вдъхновение. Повечето хора избират първото. За да направим второто, трябва само да приемем, че промяната вероятно ще включва из­вестно неудобство, раздяла с предсказуемата рутина и период на незнание.

Повечето от нас вече познават временния дискомфорт от незнанието. Препъвали сме се в първите си опити да четем, докато това умение не е станало наша втора природа. При първите ни упражнения с цигулката или барабаните на родителите ни им се е искало да ни затворят в звукоизолира­на стая. Горко на злощастния пациент, на когото трябва да вземе кръв сту­дент по медицина, научил всичко необходимо, но все още без практика.

Възприемането на познанието (да знаеш) и натрупването на практически опит чрез прилагане на наученото, докато конкретното умение се вгра­ди в нас (да знаеш как) са начинът, по който придобиваме повечето способ­ности, които сега ни се струват част от нас самите (знаене). Горе-долу по същия начин, за да се научим как да променяме живота си, са нужни познание и прилагане на това познание. Ето защо тази книга е разделена на три части.

В Част първа и втора изграждам последователни идеи, формирайки по-голям и по-широк модел на разбиране, който вие да персонализирате. Ако ви се струва, че някои идеи се повтарят, това е за да ви напомнят нещо, което не искам да забравите. Повторението укрепва веригите в мозъка и формира повече нервни връзки, така че в най-слабия си момент да не изгубите вяра в себе си. Когато стигнете до Част трета със солидна основа от познание, ще можете сами да преживеете „истината“ на наученото.

За Автора
Джо Диспенза е учил биохимия в Университета „Рютгерс“. Има бакалавърска степен в областта на невронауката и докторска степен похиропрактика от „Лайф Юнивърсити“ в Атланта, Джорджия. През последните 12 години д-р Джо изнася лекции в над 24 страни по целия свят и говори пред хиляди хора за ролята и функциите на човешкия мозък и начините, по които можем да препрограмираме мисленето си. Неговият прост, но ефективен метод създава мост между истинския човешки потенциал и най-новите научни теории. Д-р Джо обяснява как промяната на мисленето и представите може буквално да промени и връзките в мозъка. Според него във всеки човек на тази планета се крие потенциал за величие и неограничени способности.

Книги от автора:
Книгата „Развийте мозъка си: Науката за промяната на съзнаниeто“, свързва въпросите за мисълта и съзнанието с мозъка, ума и тялото. В нея той изследва „биологията на промяната“: когато истински променим мисленето си, настъпва и физическа промяна в мозъка.
Книгата „Човекът е своето плацебо“ съчетава най-новите изследвания в областта на невронауките, биологията, психологията, хипнозата, обуславянето на поведението и квантовата физика,за да демистифицира дейността на плацебо ефекта и ни показва как привидно невъзможното става възможно.
В „Свръхестественият човек“ ще узнаете как да се освободите от оковите на миналото чрез възстановяване на тялото и обособяване на нови мисловни модели; как промяната на енергийната честота ще ви поднесе щедро реално настояще. Ще ви разкрие тайните на функционирането на епифизната жлеза и ролята ѝ за навлизане в мистичните дебри на съществуването. И как да обърнете посоката на съзнанието си отвъд ограниченията на предсказуемия материален свят и да се озовете в необозримата вселена на безкрайните възможности.
Като учен, изследовател и учител д-р Джо участва в наградения филм „Какво всъщност знаем?“ и в новата документална драма „Хората срещу държавата на илюзиите“.
Когато не пътува и не пише, д-р Джо е зает с пациентите си в своята клиника по хиропрактика близо до Олимпия, щата Вашингтон.


За да прегледате и свалите цялата книга в различни формати (на Български език) използвайте бутона по-долу:

(MediaFire) линк:
СВАЛЕТЕ “Разчупете навика да бъдете себе си” на Джо Диспенза – от тук

или Яндекс линк:
СВАЛЕТЕ “Разчупете навика да бъдете себе си” на Джо Диспенза – от тук