626F6F78747265616D=74747474747=757<7776727=Д-р Джоел Салинас е синестет. Това е рядко срещана неврологична характеристика, която се идентифицира с преживяване на емоционалните и физически усещания на другите хора. Състоянието е известно като синестезия от вида огледално докосване. Когато д-р Салинас извършва лумбална пункция, той чувства цялата болка при навлизането на иглата в гръбначния стълб, която усеща й пациентът му. Ако някой човек изпадне в необуздана ярост, той също става раздразнителен и нервен. Когато има смъртен случай на пациент, той съпреживява с него и усеща как тялото му остава безжизнено.

Тази податливост на Салинас към болката и страданията на пациентите той използва в положителна насока, като лекува симптомите, сякаш са негови собствени. Същевременно с това, обаче, в личния живот синестезията му пречи да разграничи себе си от останалите хора. Той се оказва неспособен да разбере къде свършва неговото Аз и къде започва личността на другия.
Книгата е едно оригинално разследване на все още непроучените кътчета на мозъка, в които се крият основните човешки преживявания. Всичко това е представено по един интелигентен и изпълнен с нови изследвания и проучвания от областта на неврологията и психологията начин. От книгата бликат състрадание и красота.
Казвам се Джоел Салинас. Аз съм невролог и полисинестет, човек с множествена форма на синестезия. Посредством синестезийното огледално докосване, една от формите на синестезията, тялото ми чувства физически усещанията на другите – и понякога ме предава, губи ме в хората, които виждам пред себе си.
В „Огледално докосване“ Джоел Салинас отбелязва следното:

„На съзнателно ниво долавям физическото усещане за допира, докато наблюдавам как възниква при друг човек. Осъзнавам умствения процес, който протича, и дори мога да опиша усещането в подробности.

Задейства се автоматично, когато виждам: усещам огледалното докосване в частите на тялото си, които кореспондират визуално с онзи, когото гледам лице в лице. Вашето ляво е мое дясно, вашето дясно – мое ляво, също като в огледало.

Когато обаче стоим редом с човека, един до друг, местоположението на синестезийното ми докосване по-вероятно е анатомично – лявото е ляво, дясното е дясно – сякаш сме в едно и също тяло.”

„Огледално докосване. Записките на един лекар, който чувства болката ви“ е откровен разказ за непознати полета в човешкия мозък, които таят преживяванията и отношението ни към света – всичко, свързано с нашите мисли, чувства и съществуване.

Макар авторът на книгата да използва заболяването си, за да разбира по-лесно и да лекува по-успешно своите пациенти, в личния си живот Салинас непрестанно се сблъсква с огромен проблем – размитата от синестезията граница между чуждото и личностното преживяване, която той постоянно се опитва да си постави.

„Огледално докосване” е увлекателно, интелигентно и състрадателно написано четиво, изпълнено с последните новости в неврологията, психологията и психиатрията.
„Огледално докосване. Записките на един лекар, който чувства болката ви“ от Джоел Салинас е любопитна мемоарна книга, която разкрива резултати от най-актуалните изследвания в неврологията, психологията и психиатрията.

 

За да прегледате и свалите цялата книга в различни формати използвайте бутона по-долу:
DOWNLOAD/СВАЛЕТЕ/ИЗТЕГЛЕТЕ “Огледално докосване” от тук