Pantheon2-cover-4eti.meВъв втория том са включени биографични портрети на ярки представители на българската култура – от началото до края на XX век. Антологията “Пантеон” представя в достъпна научно-популярна форма различните явления и аспекти в изминатия път на нашето художествено творчество, неговото променящо се настояще.
Книга втора съдържа 432 страници, със 199 чернобели и цветни илюстрации.
В двата тома общо са представени 163 изтъкнати дейци на изкуството, подредени хронологично, с кратка биографична и библиографска справка.
Творческите портрети са „съживени” от документални фотографии, автентични подписи, факсимилета, кратки откъси от литературни творби, много репродукции. Приносът към нашата литература, живопис, графика, скулптура, музика, театър, кино е обрисуван с цитати от текстове на изтъкнати изследователи и познавачи на културното наследство и съвременото изкуството.
Водещ е стремежът към преодоляване на ограниченията и предрасъдъците от различните исторически и идейни ориентации, за сметка на философско-поетическо вглъбяване в народопсихологическите и общодуховните пластове на българската култура.
Респект и почуда в съвременика предизвиква удивителният факт, че този мащабен труд е дело на една единствена личност. Художник, ерудит и естет; създател, изследовател и познавач на изкуството, възрожденец по дух и поведение, Евгени Клинчаров (скромно опоменат като съставител) принадлежи към изчезващия вид на истинските будители и просветители, обречени да просветляват тъмните зони на невежеството и забравата.

”Сегашното и минатото не могат да бъдат откъснати едно от друго. Невъзможно е да се разбере новото, без онова, което го предшествува, както е невъзможно да се прецени старото, без да св видят неговите последици в съвременността” – Атанас Далчев

„Неизбежно културата става все по-универсална, което не значи единна… факт, който определя динамиката на съвременното културно развитие. Мъчно е да се гадае какъв ще бъде занапред пътят на националните култури. Мисля, че националната самобитност на културата не е заплашена. Защото заедно с процеса на универсализирането върви и процесът на самопознанието, на връщането към корените, на дълбокото вникване в националните особености на всяко културно развитие, на стремежа да се извлече вътрешното духовно богатство, което носи всеки народ“. – Акад. Петър Динеков, 1989

Бъдещето и оценяването на света нямат нужда от нации бройлери, а от паметта и самочувствието за собствения принос и място в духовното пространство. „Пантеонът“ е един възможен, изкючително професионален, отговорен и коректен прочит на историческите и съвременните граждански и духовни приноси.

 

БЕЛЕЖКА: Книгата е огромна със много изображения.
Размер на файла с 256 цвята снимки и 16 цвята текст – 75MB!
(По-нататъшна компресия би развалила качество на снимките и малкия шрифт)
Ако желаете да я имате в колекцията си – най-добре си я закупете!

Прочетете и прегледайте онлайн само в PDF втората част на Антологията Пантеон” тук