Vechnite-Zaveti-Na-Dunov-tom1

Ако глупецът живее без закон, той е нещастен. Ако мъдрецът живее със закон, и той е нещастен.

Благата дума е естествената храна за човека.

Твое е само това, което винаги е с теб. Липсва ти това, което не ти e нужно.

Всичко, което ви е дадено, струва милиони, билиони, с нищо не може да се откупи, а вие се смятате болни и нещастни. Имаш тяло, което струва несметни богатства, и си недоволен. Имаш гърло, което струва милиони; като инструмент не може да се сравни с никой друг, направен от човека, нито по сила, нито по тон, нито по израз. Като се казва, че човек не трябва да се гневи, да се муси, да се обезсърчава, имаме предвид да се пази от всичко, което може да развали този безценен инструмент. Всяка лоша дума, която минава през гърлото на човека, е в сила да го разстрои. А акордьор за него мъчно се намира.

В желанието си да придобие нещо повече от това, което му е дадено, човек загубва и онова, което му е вече дадено.

Заслужава човек да посвети целия си живот, за да се научи да диша правилно. Когато се научите да дишате правилно, всичките ви работи ще се оправят.

Едно болнаво поколение, което не диша дълбоко, ще създаде още по-хилаво поколение.

Дишането – това е ключът, за да сте здрави. Онзи, който не може да диша правилно, нито Господа хвали, нито себе си, нито добро може да направи. В дишането е всичко.

Както човек не може без щитовидна жлеза в организма си, така и светът не може без добри хора. Добрият човек е щитовидната жлеза на света.

Първата задача на човека е да изчисти своята мисъл.
Чист трябва да бъде човек във всяко отношение и да не се занимава с недъзите на хората, за да не руши своя организъм.

Не казвайте, че сте грозни – хубави сте.

Ако не давате, не може да растете.

Само един абсолютно здрав човек може да схване идеите и същината на новото учение.

Зад всяка форма, зад всяко живо същество седи едно разумно същество, което ви изпитва как ще постъпите, ако дойдете при една грозна форма и там ви изпитва. С брадвата отсечете едно дърво, хич окото ви не мига – Господ ви опитва. Виждаш малка птичка, Бог и тук ви опитва, вие вдигнете пръчка и я убиете. Бог навсякъде ви опитва и Той само отбелязва. Всичко туй, което правите, ще ви го правят. А вие един ден ще се попитате защо са всичките страдания в живота ви, откъде са дошли.От невидимия свят, в който аз обитавам, се справям с вашия видим свят.

Нашето благо седи в това, че много същества не живеят за себе си, а живеят за нас.

Кръвта не може да се пречисти, ако не дишате правилно, а в нечистата кръв се образуват утайки и вредни организми.
Не само нечистата пот, но и нечистите мисли и чувства запушват порите на тялото, а човек се чуди откъде е дошло неразположението.

Младото поколение носи последствията на сегашното поколение, то носи наследствените черти на няколко поколения, на своите деди и прадеди. Кой е виновен за това?

Кожата според мене произвежда най-хубавия аромат в природата.
Когато човек желае доброто, кожата му ухае. Но и по-голям смрад в природата няма от човешката кожа. Някои хора отдалече по миризмата се познават от какво са болни.

За външните рани викате лекар, а за вътрешните рани кого ще викате?

Причината, загдето българите обичат да ядат кисело, е, че те живеят в гъстата материя, за разработването на която са необходими киселини.

От небето наредиха на Сатурн с камшик да управлява българите, за да им смекчи малко твърдите глави.

Напоследък вулканичната дейност на земята се е увеличила. Причината за това са неестествените мисли на хората, които оказват влияние за разместване на земните пластове. Не мислете, че Земята, на която живеете, е неразумна. Една част е неразумна, но друга е разумна.

Всяка една нация е мощна сила в света и на всички нации вкупом се дължат тези промени, които стават на Земята. Няма по-мощна сила в света от човешките мозъци – това са около три милиарда батерии, които действат в света.

Земята поглъща повече енергия, а дава по-малко, не е като Слънцето, затова на нея не може да има мир и хармония.

Без ред, хармония, организиране не можете да бъдете красиви.

Земята казва: „Не искам постоянно да ме ровят, човъркат, да оставят по мене своите нечистотии, да ме плюят, да ме тъпчат“. И наистина само ровим, за да извадим богатствата й, да я окрадем. Вадим масло, камъни, градим къщи, пък то тука всичко ще оставим. Господ е намислил да изгори по особен начин Земята, излишното ще изгори, Земята ще се измени, но ще остане. Тя е много чувствителна, а ние тропаме с всички сили по нея. Тя е наша майка и ние, като вървим по гърба й, трябва да сме много внимателни. Като й дотегнем много, стане някое земетресение. Ако моята ръка се свие, коя е причината за свиването й? Мускулите са се свили, но има нещо разумно в мене, което заповядва на ръката, и тя се свива. Който не разбира, другояче обяснява нещата. Земетресенията имат отношение към нашия живот. Когато ще стане земетресение, има дълго време търкане на пластовете, развива се такава грамадна енергия, че хората, ако знаеха как да използват тази енергия, биха разрешили въпроса за гориво много лесно.

Злото от хората Луната го извлича. Луната изтегля всички нечистотии от Земята, въздуха, почвата. Ако не беше месечината, животът на Земята щеше да бъде сто пъти по-лош.

Златото и среброто лекуват чрез еманациите, които изпускат.

Златото е елемент, който пази равновесието в живота.

Ще дойде ден, когато човек ще разлага енергията на атома и ще го обезсили; ще разлага мислите и чувствата си, ще ги доведе до състояние да не се разлагат повече.

На много места из Рила планина, където човешки крак не е стъпвал, се намира онзи първичен елемент – жизненият еликсир (златото). Достатъчно е човек да стъпи на мястото, където той се намира, за да се подмлади моментално.

Бацилите могат да бъдат в услуга на човека, те неутрализират газовете и последните губят своето отровно действие. По този начин в бъдеще хората ще се предпазват от задушливите газове. Злото затова е в света, за да ви предпазва от по-голямото зло.

Прекъсне ли връзката си с Бога, човек е осъден на смърт.

Когато изпълнява съзнателно волята Божия, човек може мъртви да възкресява, болни да лекува, да изправя своите слабости и недъзи. Молитвата на тези, които са свързани с Бога, може да помогне на тежко болните да оздравеят.

Каквото и да прави, колкото и да рита, човек не може да се освободи от закона на кармата. На парчета ще го накъсат, но ще го хванат.

Само грешният спи. Хората на шестата раса ще бъдат с отворени очи, винаги с будно съзнание.
Хората на шестата раса ще владеят изкуството да превръщат материята, да придобиват хляб, когато пожелаят, изкуството, което Христос владееше и мнозина още Учители и адепти.

Ние дишаме чрез дробовете и чрез порите си, но има хора, които са постигнали вътрешно дишане – чрез астралното и умственото си тяло. Някои могат да задържат въздуха в дробовете си повече от половин час. Светът ще се оправи чрез дишане.

Болестите не са нищо друго, освен нисши същества, които влизат в човека и започват да се размножават за негова сметка. За освобождаване на тези същества, наречени микроби, Христос препоръчва пост и молитва.

Физическото тяло е една от обвивките на човека; духовното – втора обвивка; умственото – трета; причинното -четвърта, и т.н. Колкото по-високо издигнат е човек, толкова по-добре са развити неговите тела. Истинският човек има седем тела. Обикновеният човек има само едно тяло, с което работи на земята. Колкото по-добре са развити телата в човека, толкова по-големи са възможностите му.

Адептите се хранят само с въздух, при това някои от тях приемат въздух само един път през целия си живот. Те се отличават от хората по това, че дълго време дъвчат, обработват храната си (както въздуха, така и водата те дъвчат). Има адепти, които се хранят само със светлина.

Може ли да хармонизира силите на своя организъм, човек разполага с магическа тояжка.

Невъзможно е да изпълнявате Божията воля, а същевременно да боледувате или да живеете в сиромашия. Бог е дал изобилно вода, въздух, светлина, храна на хората, въпреки това те гладуват, мизеруват. Ако стомната е пукната и каквото се налее в нея изтича навън, кой е виновен за това? Пукне ли се гърнето, маслото почва да изтича, човек се състарява, почва свят да му се вие, боли го тук, боли го там, очите му се премрежват, но ако възстанови връзката си с разумната природа, с духовния свят, може да се обнови.

Кашлицата говори за един вътрешен недъг в човека. В царството Божие с кашлица и с мърморене не може да влезете.

Ако праведният човек живее на някоя планина, времето ще бъде такова, каквото той пожелае, ако иска сняг, сняг ще вали, ако иска слънце, слънце ще грее, но за грешния човек времето ще бъде такова, каквото то желае, а той ще се приспособява.

Ангелите, когато видят, че някой плаче, вземат едно шишенце от техните сълзи и отиват в небето да ги разглеждат, да изследват тази водица, излязла от очите на хората. Те знаят причините, защо е текъл този извор. Човек плаче и при нещастие, при болка, но плаче и при радост, от затрогване – също. Няма по-хубаво нещо да плачете, не да ревете. Плачът е нещо възвишено, благородно, ревът е крясък, грубост. Ако ти си израз на великото, ще плачеш. Всичкият прогрес на тази забавачница – животът, се дължи на сълзите, а не на рева. Престанат ли хората да плачат, стават жестоки. Култура има там, дето има влага, топлина, светлина.

Няма сила в света, която може да умъртви човешкия дух.

Във Вселената има общ пулс. Цялата слънчева система има общ пулс, който бие във всички същества. От туй сърце се регулира пулсът на всички живи същества.

Ражданията, умиранията, залюбванията, разлюбванията, колко параходи ще потънат – всичко е определено с точност какво ще се случи, това не се отнася само до човечеството, но и за отделните народи, за отделните градове и хора.

По-благословено нещо от страданието няма.

Всяко едно убийство, всяко престъпление е родено най-малко сто години преди то да се извърши. Някой помисли да убие някого, но не е могъл, и като се ожени, заедно с всички дарби, които предава на сина си, влага и мисълта за убийство. Ако неговият син не извърши убийството, неговият внук ще го извърши. Всички грехове се зараждат в далечното минало или сега и все някой трябва да стане канал на престъплението. Затова е много важно накъде човек ще насочи мислите и чувствата си, за да може да реагира на злото.

Когато Бог иска да събуди съзнанието на човека, изпраща му някаква болест.

Кокошката, агънцата, прасетата, които изяждате, ще спечелят, но вие ще изгубите, защото един ден, когато те станат хора, а вие сте в по-горна еволюция, ще идвате на земята да им помагате, понеже сте ги яли, задължени сте към тях, ще им помагате, ще им служите.

Невъзможно е човек да е Син Божий и да е болен.

Растителното царство ми казва: „По нашия живот съди за господаря ни“. Какъвто е господарят, такива са и растенията, такива са и неговите домашни животни.

Индусите знаят, че човек се преражда много пъти, но европеецът не може да си представи как така човек, който е умрял, ще дойде пак на земята. То е все едно да мисли, че като се разруши къщата, всичко се свършва. Може да се разруши една или друга къща, но онзи, който е направил къщата, той остава, неговата къща е свързана с него, неговият живот не зависи изцяло от тази къща. Временно само зависи, не изцяло.

Това, че има същества на Слънцето, го подписвам с двете си ръце, но не са такива, каквито сме ние, хората, тук, на Земята. Не с такива умове, не с такива сърца като на земните жители, но с такива мозъци, които при 2500 градуса не трепват и при 140 хиляди градуса не трепват, не мърдат. За тях е удоволствие да се намерят при такава температура.

Без физическото тяло не може да познаете физическия свят. Без едно тяло от духовна материя духовният свят ще бъде неизвестен. Светът на напредналите същества ще бъде неизвестен без божествено тяло.

Всяка душа, която слиза от невидимия свят, с нея слизат близки души, които се въплътяват заедно с нея, за да не е самотна.

Миенето, яденето, спането трябва да стават при най-хубаво разположение на духа.

Всяка капка дъжд през юли е пълна с електричество и магнетизъм. Една дъждовна баня през този месец се равнява на десет обикновени.

Една жена, щом е родила, щом е станала майка, тя трябва да кърми детето си със своето мляко и когато го кърми, трябва да живее чист живот, да не допуска отрицателни мисли и нищо не трябва да нарушава нейния мир. Тези кашички, които сега майките дават на децата си, не могат да дадат на детето това, което майчиното мляко съдържа. В майчиното мляко се съдържат ценни елементи и разумни сили, които в друга храна в никакъв случай не можете да намерите, в никакви млека.

Вие сте заобиколени от същества, които ви придружават, затова абсолютно се забранява да плюете било по улиците на града, или в планината, където и да сте няма да плюете. Ще си носите по две кърпички, едната за носа, другата за устата. Чистотата да е вашият идеал.

Започне ли нечистотата да влиза в живота, смъртта веднага прави крачка напред.
Ако говориш едно, а мислиш друго, това е нечистота. Всяка дума трябва да бъде чиста.

Само водата може да отмахне от вас кирта, сапунът нищо не прави. Дървото, което живее хиляда години, със сапун ли се мие и поддържа? Аз мисля, че един светия, ако се намаже със сапун, ще изгуби своето достойнство. Обикновеният човек може да се мие със сапун, но светията – никога. Защо? Защото в организма на светията има една мощна сила, едно такова динамо, че всичкият прах, всичката кир се изхвърля навън. Понеже при обикновените хора това динамо е слабо, те набират кир, затова се мият със сапун. Те могат и по три пъти на ден да се мият със сапун, все тази полза.

Майката трябва да възпитава детето си още докато е в утробата й, а не след раждането. Там детето има всички условия за възприемане, а след раждането си то вече ще поиска условия за обработване на възприетото. Докато е бременна, тя трябва да гледа най-красиви и чисти места, да чете за свети и велики личности, които да са двигатели на нейната мисъл.

Ако майката като бременна постоянно се безпокои, тревожи, страхува, ще осакати или умори детето си.

Има една светлина, от която хората умират. От човешките очи излизат особени светли лъчи, които действат убийствено. Човек с такива очи, като влезе между хората, носи нещастие. Хора, които са възприели светлината на такива очи (лоши), се разболяват. Има обаче очи, които лекуват.

Колкото по-добре са организирани и наредени мислите на човека, чувствата и постъпките му, толкова той е по-красив. За да станат очите ти красиви, ти първо трябва да работиш върху своето чело, за да видоизмениш очите. Очите отслабват първо, защото не си им господар, не умееш да ги управляваш, и второ, възприемаш много, а даваш малко или нищо. Така започва остаряването. Ако давате повече, отколкото вземате, ще се подмладите.

Няма да има гола глава, по която да не израснат косми, няма да има бели коси, които да не почернеят, няма да има грозно лице – всички, които слушат Бога, ще станат красиви.

Старостта не е причина за побеляване на косите.а чувствата. По широчината на носа също се установява какви са чувствата. Няма нищо скрито-покрито по света. Всичко говори.

Приятно е да срещнете човек, от когото излиза светлина. Главите и сърцата на някои хора светят.

Сополите са филтър, през който минават всички нечистотии отвънка. Вие не оценявате носа си, не оценявате очите си – това огромно богатство, не оценявате вашето лице. Носът е цял университет. Университет, в който ценни работи се крият, а вие дори не усещате какво притежавате. Устата са израз на онова, което умът е създал, което мисленето е оформило. Високо напреднали същества се занимават с носа, устата, очите, ушите, брадата, челото. Челото е мъдрецът.

Носът е най-благородният орган на човешкото лице, но вие така го чоплите, пипате, бършете, че човек може само да ви съжалява. Аз не съм срещал досега нито един българин, който да бърше носа си леко с бяла копринена кърпа. Много внимателно трябва да се пипа носът, да се милва с мека копринена кърпичка, понякога нарочно с чиста водица ще го измивате. Носът, това е човекът, това е характерът. На носа е написано и бъдещето на човека.

По-хубава вилица от пръстите няма. От пръстите излиза такава енергия, каквато от златото и среброто не може да излезе, даже и от светлината не може да излезе такава енергия.

Като пипнете някоя ръка, изпитвате нещо приятно от допира, а друга ръка дори с малкия пръст не желаете да пипнете. Ръкуването говори за характера на човека, това приятно или неприятно чувство, което изпитвате – също.

Сляпото черво помага на тънките и дебели черва да отделят по-лесно нечистотиите, отреже ли се то, идва запичането и ред други страдания. Няма орган в човешкото тяло, който да не е нужен всички имат велико предназначение. Много от миналите и сегашни страдания на хората се дължат на това, че хората не са направили всичко необходимо, за да използуват пълноценно органите, които Бог им е дал.

Ако поддържаш доброто в себе си, ще бъдеш строен, здрав. Здравето на твоя стомах зависи от доброто ти. Здравето на твоите дробове зависи от твоята любов. Човек обича ли, никога не може да заболеят дробовете. Един човек, който е справедлив, той никога не може да загуби силата на ума си, да полудее, да се разстрои нервната система. Несправедлив ли си, и ръцете ще заболеят.

Светът е изпълнен с отрицателни, некрасиви, разрушителни мисли, чувства и постъпки. Векът е такъв, че едва ли някъде може да се намерят двама души да живеят в мир и съгласие, по братски да си делят залъка и кесията.

Ставаш – пей! Не те обичат – пей! Болен си – пей! Пей, за да се оправят работите ти.

За всеки един недъг ние търсим причината вън от нас, а тя е вътрешна. Външната е едно последствие.

Когато легнете навреме, тялото ви ще почива добре, а духът ви ще учи. А сега вие се въртите цяла нощ, на една или друга страна, спите неспокойно. Вечер ще лягате в точно определен час и сутрин ще ставате в точно определен час.

Ти не си нещо материално, което червеите могат да изядат. След като те изядат червеите, и ти ще ги изядеш – ще ги хванеш, ще станеш техен господар, ще ги организираш, ще си направиш едно тяло, ще се преродиш в един млад момък. Ако не те бяха яли червеите, не би се преродил.

В никакъв случай не пий мътна или застояла вода. Може от десет километра да я носиш, но да е чиста. Никога не вземай пари, за които някой е пожертвал живота си. Никога не се жени за жена, която е убийца. Никога не завързвай приятелство със слуга, който е крадял от господаря си.

Чрез музиката, чрез песента се влива в човека особена жизнена енергия. Тъжни или болни, пейте, за да си помогнете.

Всичко в материалния свят е израз на една разумност, която седи зад материята.

Аз искам да стана богат, имам всички условия за това. Аз зная известни растения, които могат да лекуват всички болести, които съдържат в себе си жизнения еликсир, с помощта на който може да се продължи животът. Готов съм да кажа кои са тези растения, но лекарите веднага ще турят монопол на тях, затова оставам, като дойдат разумните хора, те да ги намерят и използват.

След всяка лоша дума, която ти е казана, след всяко изпитание, ако го издържиш с търпение и благодарност, ще ти дойде едно благословение.

Докато човек е млад, яде и пие, не мисли, че създава в себе си ред болести. Един ден го хване този, когото цял живот е угощавал, върже го здраво, обере му всичкото богатство и си заминава.

Често в хората се явява желание да почиват, да се успокоят, да не се движат – това е опасно, защото не може да остане човек в едно положение само да почива, това състояние е свойствено на материята. Движението е качество на живота.

Дишането – това е ключът, за да сте здрави. Онзи, който не може да диша правилно, нито Господа хвали, нито себе си, нито добро може да направи. В дишането е всичко.

Едно упражнение за дишане според ритъма на сърцето: ще броите мислено до шест според пулса на сърцето и ще поемате въздух. Ще задържате въздуха и ще броите до три. После ще издишате въздуха и пак ще броите до шест. Шест вдишки, три задържания, шест издишки – всичко 15. Числото 15 е разклащане на дявола, не да изхвърлиш дявола, но да разклатиш основите му. Упражнението се прави три пъти.

Въздухът е склад на божествени енергии; животът там е складирал своите енергии – това е най-големият склад. Ако не дишаш правилно, нито храносмилането, нито кръвообращението, нито мисленето ти ще бъде правилно. Горното упражнение ще изгони от вас ревматизма, сърцебиенето и главоболието.

Коремът може да те заболи от една неестествена храна. Вземаш ли лекарства, болката може да утихне, да притъпи нервната система, но после болката ще се усили, като премине действието на лекарството. Затова, за да мине неразположението, ще измениш живота си. Да кажем, че си се разтревожил, че някой е имал да ти дава пари, но сега е отказал да ти ги върне. Какво ще правиш? Вземи тефтера си и зачеркни дълга на този човек в ума си. Подари му ги, щом не може да ти ги върне. Кажи: „Подарявам на този човек 10 000 лева, Господ да го благослови“. Считай за щастие, че си могъл да подариш толкова пари на този човек. Ако е богат, искай си парите, ако е беден, подари му ги.

Не изправиш ли живота си, не можеш да подобриш здравето си.

Без истината човек погрознява, отслабва, остарява, боледува.

Когато работите ви се объркат, пейте думите: „Сила, живот, здраве, те са едно, те са служители на Духа“.

Ние сега с дясната вземаме, а с лявата даваме – това е неправилно. Като приготвяте яденето, с дясната ръка ще слагате, като почнете да ядете, ще употребите лявата ръка. С лявата ръка ще ядете. Англосаксонците дават с дясната ръка, а приемат с лявата и се хранят с лявата, затова и работите им са по-добре уредени от нашите.

Човек греши, защото е свободен да не греши, но той е свободен и да изправи погрешките си.

Невъзможно е човек да унищожи себе си, понеже животът е целокупен; човек е жив елемент от едно цяло и по никой начин не може да се унищожи този жив елемент. Един човек не може да унищожи цялото. Нито пък цялото може да унищожи, да разруши своите части.

Стомахът е динамо за физическия живот; дробовете са динамо за духовния свят, това динамо работи повече от стомаха; третото динамо е мозъкът, който работи непрекъснато.

Голяма сила се крие в упражненията. Изкуство е да правиш упражнения, без да се отегчиш. Вие ги правите, но бързате, нямате търпение. Какво ще правите, ако имате ревматизъм? Без търпение не можете да се лекувате.
Каквито и да са упражненията, всички имат обща, крайна цел – да се развива божествената воля у човека.

Търсете красивото, което Бог е вложил в душата на човека, а не погрешките му.

Само разумният може да бъде господар на съдбата си, защото познава законите на живота и природата.

Живейте така, че да не си разстройвате нервната система, а ако вече е разстроена, ще живеете по нов начин, да я оправите.

Лъжата е болезнено състояние. Страхът – също.

Чрезмерната работа е толкова опасна, както и мързелът. Не си преуморявайте тялото. Хората ядат по три-четири пъти на ден и за всяко ядене стомахът трябва да мели тази храна по четири часа, това значи, че той работи по 12 часа. Стомахът трябва да работи по три часа най-много. Само добрият, умният човек може да бъде здрав и добър господар, само той знае как и колко да работи и как и колко да почива. Има нещо много хубаво в почивката. Сега хората така се изтощават от работа, че с нищо не могат да си набавят тази изгубена енергия. Не е само въпросът хората да имат хигиенични жилища, храна, дрехи, материални блага, но трябва да има и почивка.

Човек не може да си помогне отвън, ако отвътре не си помогне.

За всичките си недъзи ние търсим външни причини, търсим ги там, където ги няма, и мислим понякога, че сме намерили последствията, значи, че и причините можем да намерим. Но ние, ако намерим причините, ще се оправим, няма да има слепота, глухота, изкривяване и какво ли не.

Дето има страх, там всякога има неразбиране на живота.

Щом човек не диша правилно, и дъвкането не става правилно, нито храносмилането, нито кръвообращението, нито мисленето, нито чувстването са правилни. Всичко е в дисхармония. Променен е ритмусът на живота.

Искаш да станеш виден поет, искаш да станеш най-богатият човек, искаш да станеш най-силният, най-хубавият, най-ученият, всички тези мисли за нещо голямо, велико, за външен блясък и придобивки, за показ, изпращат живота навън, кръвта – хубавото в тебе, изтича навън. Тези състояния – да имате това-онова, ще изпъдите навън.

Всяка сила, която не може да даде свобода на човека, това е насилие.

Да надебелееш, да натрупаш мазнини, това не осмисля живота. Когато човек развие благоутробието си, природата е изпратила червени листове до него, скоро ще дойде съдебният пристав да събира данъците, това са болестите, които ще го сполетят.
Важна е силната, светлата, разумната мисъл, а не дебелият врат.

Ако се наложи да спите малко, не се безпокойте, човек не се нуждае от много сън. 4-5 часа са достатъчни. За светията и един час е достатъчен.

Вие имате за много неща мярка и за водата също колко сте изразходвали. Има същества, които се интересуват колко вода харчите. Мислите ли, че за онази светлина, която ви се праща от невидимия свят, няма да ви търсят сметка за нея? Мислите ли, че няма да ви търсят сметка за хляба, който сте яли, или за енергията, която сте изразходвали? Ще ви държат сметка за всяка ваша дума, която е казана напразно. Ще филмират пред вас целия ви живот, с най-големи подробности, за да видите как сте пропилели времето си и как сте харчили безразборно енергията си. Всичко е хроникирано в невидимия свят.

Един разумен човек не е необходимо да спи по седем часа. За един човек, който живее разумен живот и редовен, три часа дълбок сън е достатъчен, за да се възстановят всички сили. Това се отнася до хората, които разбират законите на природата. Който разбира една работа, може да я свърши за три часа, който не разбира, ще я свърши за 12 часа.

За глупавите и за онези, които мислят само за себе си, всичко е безсмислено.

Хората живеят в светлина, но не знаят как да живеят. Това показва, че те имат светлина отвън, но не и отвътре. Един от старите еврейски пророци казва, че хората посред ден се препъват – значи нямат вътрешна светлина. Когато човек се препъва посред ден, две са причините: или че няма светлина в своя ум, или че му липсват тези органи, чрез които възприема светлината; или човек е сляп, или някъде умът му се е отвлякъл.

Подиграват се българите сега, че ние сме се покланяли на слънцето. От памтивека още хората са се покланяли на слънцето като източник на енергия. Кой не е излагал гърба си на слънцето? Слънцето е богата каса, която всеки може да ползва.

Download/Свалете книгата „Вечните завети на Дънов – Том 1“ в различни формати от тук