top-misterii-bg-4eti-me-coverТази книга може да промени сериозно начина, по който гледате на някои местности, както и на доста истори­чески факти, свързани с България. Колкото повече напредвате със страниците, толкова повече ще се убеждавате, че ние, българите, сме приви­легировани да крачим по тези земи. Всяка нова находка, вместо да хвърля яснота на предишни въпроси, повдига нова вълнуваща загадка от миналото.
Заедно ще се разходим по мистериозната пътека на загадките като ще се върнем още в зората на човечест­вото, защото може би първата цивилизация е възникнала точно в земите на днешна България. Ще се впуснем в противоречивото наследство на траките и ще се опи­таме да си обясним някои парадоксални факти. Прабъл­гарите също може да не са ни толкова ясни, колкото си мислим!

България е една малка държава със славно минало. Още от самото ѝ създаване около нея витаят мистерии, кои­то нямат обяснение и до днес. Например, от къде идват българите, как първата ни столица е сред най-големите по площ градове в Европа по това време, от къде имаме техно­логията да създадем най-точния календар в света.
Тези и още доста други въпросителни изскачат, ко­гато човек започне да рови малко извън одобрените от министерството учебници. Затова искам в началото на нашето взаимно пътешествие из мистериите на Бъл­гария да разгледаме произхода на нашия народ и как е достигнал върховно ниво на развитие за времето си. Въпреки че тази част е малко историческа, може да ви отвори очите за някои неща…

Започваме с това откъде всъщност сме произлезли. Об­щоприет факт е, че българите идват от централна Азия, днешна Монголия. Това съм го учил на времето, това го учите и вие в момента. Навсякъде нашият народ е опис­ван като варвари и номади, които постоянно се местят. Смята се, в момента на създаване на Българската държа­ва броят на българите е бил около 200 000.
Тази теория обаче среща няколко сериозни проблема.
При разкопки на ранни български селища са открити сто­тици скелети, който са със средна височина от 1.75 м, а нормалният ръст за Европа по това време бил около 1.6 м. Отделно тези скелети нямали и следа от монголоидни чер­ти, нито примеси близко до тях.
Втори проблем с монголоидната теория е, че на те­риторията на днешна Армения е намерен географ от III век, на който пише: „От народите, живеещи на север от Кавказ, само българите имат каменни градове“. Думите каменни градове ще разгледаме само след малко, но друго прави впечатление. Кавказ е територия, която се нами­ра на срещуположния бряг на Черно море, днешна Русия и Грузия. Много далече от Централна Азия. Забележете, това е близо 400 години преди заветната 681 г., за която също имам няколко въпроса.
В продължение на десетки години, датата на основа­ването на българ­ската държава е насаждана в нашето съзнание. 681 – годината, в която България се появява на европейската карта благодарение на хан Аспарух.
Има обаче сведения, че обединените български пле­мена създават държав­но формирование още през 384 г. След години на разцвет, естествено, следва и падение, но през 632 г. едно добре познато име от рода Дуло – хан Кубрат – възстановява българската държавна независи­мост. Може би тази година трябва да се счита за раж­дането на нашата държава? Но както и да е.
Продължаваме с една от най-големите мистерии, свързани с началото на България.
Споменах малко по-горе, че историци смятат, че бъл­гарите са наброя­вали около 200 000 при създаването ни. Всъщност през 681 г. свършва войната между България и Византия и чрез мирен договор византийците ни призна­ват най-накрая за държава.
Тук става интересно.
Според експерти, ако ние сме били 200 000, то армия­та ни от боеспособ­ни мъже е била не повече от около 20 000. Дали не е малко странно, че сме обявили война и сме нахлули на територията на най-могъщата за време­то си държава – Византия?
Ако допълним и факта, че сме описвани като варвари и помади, си е направо лудост. Какво си е мислил хан Аспа­рух, да не е ненормален? Как нашата армия би имала шанс?
При нормални обстоятелства Византийската импе­рия би сметнала наша­та военна агресия за лек „бунт“ и потушаването би коствало изпращането на няколко от техните областни войски.
В случая с българите обаче Византия изпраща стохи­лядна армия пред­вождана лично от императора. Защо? Нали уж сме едва ли не диваци, които нямат никаква структура.
Още повече Византийската империя претърпява раз­гром, вследствие на което признава България и ни дава едни от най-плодородните райони.
Възможно ли е това?
Единият вариант е да сме били много повече от 200 000 и армията ни да е била по-голяма. Друг вариант е да сме получили помощ, за която никъде не се споменава.
До тук добре – неуките варвари си получиха държава, кръстиха я Бълга­рия, да ги видим как ще се оправят.“ Това бих си казал аз, ако четях историята и ако не обръщах вни­мание на въпросите, свързани с несъответ­ствията.
Тогава се случва ново чудо: българите строят каменни градове! Примери са Плиска, Преслав, Провадия и други. Всички те свидетелстват за много висока степен на развитие на цивилизацията.
Чакайте, чакайте малко, нали уж бяхме номади, които живеят в палатки и най-доброто ни постижение е само­то оцеляване? Как тогава първата ни столица, Плиска, има канализация, павирани улици и дори парно отопление?
Откъде са дошли тези висшисти, дипломирани инже­нери и строители? Сега скептиците ще кажат, че сме ги взели от други напреднали държави. Да, добре, но то­гава държавите около нас са строили с дребни камъни и тухли. Не с огромни четвъртити блокове, тежащи по няколкостотин килограма.
Има и други загадки. По онова време за столица или важен град се избира местоположение, което е естестве­но защитено от природата. Например хълм или от една страна да има река, или дори да бъде остров (примерно Париж).
Да, ама нашият хан Аспарух избира за столица най-го­лото и незащитено поле – Плиска. Там той мести всички най-важни държавни функции, чрез които ще управлява новосъздадената България. Плиска достига до 23 кв. км. площ, което автоматично го прави един от най-голе­мите градове в Европа по онова време. Дори Констан­тинопол е бил по-малък тогава.
Добре, да обобщим малко загадките: обединени племе­на от варвари обявяват война на най-силната държава, побеждават я и изведнъж от палатки започват да конст­руират каменни градове, които могат да се мерят по го­лемина с европейските столици по онова време.
Нещо не се връзва. Или историята умишлено премълча­ва важни неща, или ние сме народ, който крие много тайни.
Между другото, има още много интересни факти свър­зани с езика ни, религията и познанията по астрономия и математика, които не съответстват на номадското ни минало. Част от тях е и българският календар, за който ще поговорим по-късно.
С тази кратка историческа справка исках да ви под­скажа, че България е една държава, обвита в мистерия още със създаването си.
Оттук нататък ще се отдалечим малко от история­та и ще навлезем повече в настоящето, което е доста по-загадъчно.

Книгата “Топ мистериите на България” проследява всички най-интересни загадки, свързани с нашата държава.

 • През нашата територия ли е заселена цяла Европа? Намерени ли са останки на прачовеци от преди 1 400 000 години?
 • Коя е мистериозната цивилизация, която ни е оставила най-старото обработено злато в света на над 7000 години?
 • Какво представлява свещеният триъгълник в Родопите: Белинташ, Кръстова гора и Караджов камък?
 • Феномен – баба Ванга
 • Предишни цивилизации
 • Царичина и извънземни
 • Странджа и богиня Бастет
 • Тайните тунели на България
 • Мистериозните Родопи
 • Сакар и Тракия
 • Най-старата писменост в Европа
 • Мистерията на трапецовидните ниши
 • Перперикон, Татул и Харман кая
 • Светилища и църкви
 • Долмени и менхири
 • Могили и долини
 • Българският бермудски триъгълник
 • Гробници, злато и пещери …

Тези и още много други въпроси ще откриете сред страниците на книгата.

Топ-мистерии-снимка-02

Топ-мистерии-снимка-03

Топ-мистерии-снимка-10

Топ-мистерии-снимка-01

Топ-мистерии-снимка-04

Топ-мистерии-снимка-05

Топ-мистерии-снимка-06Топ-мистерии-снимка-08Топ-мистерии-снимка-09

 

За автора

Слави Панайотов е един от най-известните българи в интернет пространството като скоро ще надмине 1 милион абонати в YouTube. Постоянно разширява съдържанието в своя видеоканал. А сега го изнася и извън виртуалното пространство като издава книгата “Топ мистериите на България”. Пловдивчанинът поднася изненада с тематиката на своята книга и разбива стереотипа онлайн знаменитостите у нас да пишат основно за своя живот и успех. Четивото му е подходящо както за неговите млади последователи, така и за любопитни и жадни за знания българи в зряла възраст. В книгата се разглеждат някои от най-загадъчните места и легенди за страната ни. Слави Панайотов обръща внимание на най – старото обработено злато в света, на свещения триъгълник в Родопите: Белинташ, Кръстова гора и Караджов камък, на пещерните рисунки в Магурата и на още много места и явления. Творбата му е плод на продължителни обиколки и разговори с хората, живеещи на вълнуващите места. Тя е вдъхновена от хитовата му видео поредица “Топ Класации”, чиито епизоди събират над 1 млн. гледания. “Смятам, че като популярни лица ние, YouTube авторите, имаме задължението да обогатяваме знанията и живота на своите последователи. Ето защо реших да използвам трибуната си и да напиша книга, която не само е интересна, но и полезна”, споделя авторът. Той завършва университет в Холандия със специалност “Хотелиерство и туризъм”. Работи няколко години в тази сфера и стартира успешни бизнес проекти. Решава обаче, че България е мястото, където трябва да се развива.


Бележка: Книгата съдържа подобрени цветни фотоснимки. Заслужава си да видите!
Ако първата книга ви харесва, препоръчваме да си закупите и новата книга – година по-късно автора разширява обзора си и издава втора книга “Топ мистериите на света”.


Линкове:

Download/Свалете книгата “Топ мистериите на България” на Слави Панайотов [YANDISK] от тук

или